Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Localitatea Pângărați, la 15 km de Piatra-Neamț, părăsind șoseaua spre Bicaz (DN15), pe partea dreaptă se urcă pe un drum colateral până în apropierea Hidrocentralei de la Stejaru.

An/secol:

secolul al XV-lea; atestată documentar în 1432, în timpul domniei lui Iliaș Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, sub numele de ”sihăstria lui Simioan”, cât și la 1458, în timpul lui Ștefan cel Mare, când apare prima menționare scrisă a numelui Pângărați

Detalii principale / personalități / evenimente:

Mănăstirea Pângărați, ctitoria domnitorului Alexandru Lăpușneanu, are peste 450 de ani de existență, constituind un important reper în turismul religios nemțean, alături de mănăstirile Bistrița, Bisericani, Horaița, dar mai ales Neamț, Agapia, Secu, Sihăstria și Văratic. Principalii călugări și stareți care au viețuit aici au fost: cuviosul Simeon (din 1432 până în 1476), cuviosul Amfilohie (din1508 până în 1564), Arhimandritul Teodorit (începând cu anul 1566), ieromonahul Irinarh Drăgan (ultimul stareț al m-rii Pângărați înainte de închiderea și preluarea ei de către instituțiile ateu-comuniste ale statului în 1960). După reînființarea m-rii ce a avut loc la 23 mai 1991, la conducerea micii obștii de călugări se află starețul protosinghel Teofil Lefter, prin grija căruia lăcașul de cult capătă frumusețea de odinioară, prin împodobirea acestei mănăstiri cu o nouă biserică și reconstruirea Turnului Clopotniță.
La Mănăstirea Pângărați se regăsesc trei vechi icoane ce fac parte din Patrimoniul Național: Icoana Mântuitorului, a Maicii Domnului și a Sfântului Gheorghe. Ele datează din anul 1596 și au fost lucrate cu multă migală de ucenicii starețului Arhimandrit Teodorit, unul din urmașii Cuviosului Amfilohie.

Scurt istoric:

În anul 1432, cuviosul Simeon de la mănăstirea Bistrița se retrage cu încă doi ucenici de-ai săi ”pe un picior mai ridicat al malului stâng al pârâului Pângărați, la poalele muntelui numit Păru, la 10 km departe de mănăstirea sa”. Este hirotonit preot în anul 1461 și devine egumen al nou construitei bisericuțe din lemn, sfințite la 26 octombrie de Mitropolitul Teoctist I, având hramul Sf. M.M. Dimitrie Izvorâtorul de mir. Arsă de turcii care l-au învins pe Ștefan cel Mare la Valea-Albă, în 1476, biserica a fost reconstuită din porunca lui Alexandru Lăpușneanu în anul 1560 și tot atunci s-a zidit și Turnul Clopotniță, mănăstirea fiind împroprietărită cu toate poienile de primprejur. Mănăstirea a funcționat de-a lungul secolelor până în anul 1960, când a fost închisă de către autoritățile comuniste și predată Stațiunii de Cercetări Biologice de la Stejaru. În anul 1872 în clădirile mănăstirii a funcționat chiar și un penitenciar, iar deținuții au contribuit la construirea pridvorului de e latura nordică. O vreme aici a funcționat un Institut de Profilaxia Tuberculozei.
S-a reușit deschiderea ca biserică de mir în anul 1980, iar din 1983 și ca mănăstire de călugări. Starețul Protosinghel Teofil Lefter, confirmat de obște la 1 iunie 1996 (d. 2 feb.2012), se străduiește să readucă la frumusețea de odinioară sfântul lăcaș. Lucrările de modernizare au inclus reconstruirea Turnului Clopotniță, vechi de 400 de ani, construirea unei biserici noi, mare și frumoasă, cu hramul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați și a Tuturor Sfinților Români, sfințită la 12 septembrie 2010, când s-au aniversat și 450 de ani de la prima sfințire a bisericii voievodale ctitorite de Alexandru Lăpușneanu.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

O vizită la Mănăstirea Pângărați, într-o zi de duminică sau cu ocazia marilor sărbători religioase, oferă tuturor pelerinilor o experiență de neuitat, o reîncărcare cu energie pozitivă și credință. Frumusețea plaiurilor înconjurătoare, liniștea din incinta lăcașului, chipurile senine ale cuvioșilor călugări de aici, plăcuta îmbinare a vechiului cu noul (ca să nu amintesc decât de Turnul Clopotniță și fântâna din incinta nouă) te impresionează plăcut și te fac să zăbovești aici cât mai mult timp. Te poți reculege liniștit în fața frumoaselor icoane datând din secolul al XVI-lea, poți admira valoroasele obiecte din colecția bisericească, catapeteasma și candelabrul Bisericii Noi, poți vizita interiorul Bisericii Voievodale, frescele cu ctitorii mănăstirii sau Casa Varnava, unde și-a dus traiul, în rugăciune și pocăință Cuviosul Varnava (1833-1857). Întotdeauna bucuroși de oaspeți, călugării mănăstirii găsesc pentru fiecare o vorbă bună, rugăciunea potrivită, sfatul căutat.
O oază de liniște, de reculegere spirituală și sufletească, așa aș descrie eu Mănăstirea Pângărați. Veniți să o vizitați!


               01-01-1970       Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro