Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
loc. Vorona, com. Vorona, la 5 km stânga de DJ 208 C, Botoşani-Liteni(2 km drum asfaltatt+3 km drum pietruit), cu desprindere din primul sens giratoriu.

An/secol:

1858-1861

Detalii principale / personalități / evenimente:

Situată în codrii multiseculari ai Voronei, Mănăstirea Sihăstria este o creaţie a mişcării de înnoire a ortodoxismului românesc, sub oblăduirea stareţului m-rii Neamţ, Paisie Velicikovschi. Cu rădăcini care coboară până în secolele XVI-XVII, aşezământul religios de aici a fost precedat de aşezări isihaste formate din călugări care au preferat să se refugieze cât mai departe de lumea dezlănţuită. În a doua jumătate a secolului XVIII, sub îndrumarea lui Onufrie, aici s-au copiat numeroase cărţi religioase, cărora li s-a imprimat un stil propriu în redactare. Unele dintre aceste manuscrise sporesc valoarea unor colecţii din străinătate, precum colecţia mănăstirii Rila din Bulgaria. Sub îndrumarea lui Chesarie Sinaidon, locţiitor de mitropolit, pe aceste locuri s-a închegat prima aşezare călugărească stabilă, după 1850. În 1928, aici şi-a petrecut o parte a uceniciei monahale viitorul Patriarh al României, Teoctist Arăpaşu. În anii regimului comunist, obştea de la Sihăstria Voronei s-a destrămat nu însă şi dorinţa de reînviere a vieţii de altădată. Din 1991, când Sihăstria Voronei a devenit independentă, viaţa de obşte s-a refăcut şi s-a întărit. O demonstrează numeroasele realizări din ultimii ani.

Scurt istoric:

Mănăstirea Sihăstria Voronei şi-a căpătat acest statut în anul 1991, prin hotărârea Sfântului Sinod al BOR. Ea a fost precedată de un schit dezvoltat pe locul unde au vieţuit monahi vestiţi din panteonul isihast românesc: Onufrie, Ioan, Nicolae şi alţii. O legendă spune că fiind în trecere în iarna lui 1846 pe aceste meleaguri, domnitorul Mihail Sturza a luat un măr auriu neîngheţat dintr-un pom sălbatic şi i l-a dus unuia dintre copiii săi ce suferea de epilepsie. După ce l-a mâncat, acesta s-a vindecat. La baza mărului amintit au fost descoperite osemintele Sf. Onufrie. Drept răsplată pentru binele ce i s-a făcut familiei sale, domnitorul moldovean a ordonat ca rămăşiţele să fie depuse într-un sicriu şi duse la mănăstirea Vorona şi a făcut donaţii . Cu o atracţie specială pentru aceste locuri, Chesarie Sinadon a sprijinit ridicarea bisericii cu hramul "Buna Vestire", sfinţitîă în 1861. Între 1861-1876, s-au executat lucrări importante de înfrumuseţare a acestui locaş de cult. Ulterior, sub conducerea egumenului Ghedeon Verenciuc(1920-1945) s-au continuat lucrările gospodăreşti şi de extindere. Marele Război şi instalarea regimului comunist au oprit opera creatoare. După 1991, sub conducerea stareţului Ghedeon Huţănaşu, Sihăstria Voronei s-a ridicat treptat printre mănăstirile vestite ale Moldovei.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Drumeţul care urcă prin pădure culmea împădurită a Voronei, după un parcurs apropiat de cursul pârâului Voronca, decoperă -la 5 kilometri de sat şi la o distanţă de 3 kilometri de obştea monahiilor de la Vorona-într-o poiană scăldată de cele mai multe ori de soare şi de adieri blânde turlele mănăstirii Sihăstria Voronei. Copii fiind, am străbătut adesea această cale, fie pentru a ne potoli setea sufletului cu mierea ritualului religios sau cu priveliştile unice ce se desprind parca dintr-un basm. Puţin mai încolo, pe firul pârâului, se găseşte Peştera, unde-se spune-ar fi trait primii sihaştri. Fiecare părticică de ţărână, fiecare piatră, licărul apei mustesc a pioşenie şi sfinţenie. Pe aici a trăit Cuviosul Onufrie, despre care se scrie că ar fi renunţat la traiul de guvernator în Rusia şi s-ar fi refugiat în pădurile Voronei. Aici şi-a înmuiat adesea pana în cerneala timpului călugărul Nicolae, care pentru neuitare, a scris pentru sine pentru a folosi generaţiilor viitoare...Aici s-au înălţat la ceruri câteva generaţii de egumeni care au trudit mai ales pentru a menţine mereu aprinsă candela credinţei strămoşeşti. Oriunde priveşti, timpul pare că stă pe loc iar ceea ce este omenesc se contopeşte cu nefirescul. Aici, la Sihăstria, timpul are o margine desprinsă dintr-un cer şi o margine înmuiată în lacrima ortodoxiei...


                        01-01-1970       Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro