Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Strada Ion Creanga nr.1 , așezată în centrul comunei Pipirig.

An/secol:

1947

Detalii principale / personalități / evenimente:

Patriarhul Nicodim a dorit foarte mult construirea aceste biserici , care se vede și din ”Diploma de cititor” pe care i-a acordat-o Mitropolitului Justinian al Moldovei în anul 1947. Biserica fiind sfințită de către Patriarhul Justinian Marina , înconjurat de un impresionant sobor de arhierei și preoți. Pentru măreția și spendida ei infățișare, Patriarhul Nicodim a numit-o ”Catedrala Munților”.

Scurt istoric:

Mitropolitul Justinian al Moldovei a acceptat dorința starețului Mănăstirii Neamțului în anul 1947. După 27 de ani , Catedrala Munților , este sfințită dar opera n-a fost încheiată . Pe lânga cei 27 de ani , s-au mai adăugat alți 4 ani, între anii 1950-1954 , în care s-a realizat pictura . Ambiția și înalta spiritualitate dintr-o biserică este dată de pictură, o pictură cu totul deosebită, care nu înseamnă doar o simplă copie sau ”fotografie” a realității - ea nefiind, deci, realistă, ci spirituală. Catedrala a fost pictată de către pictorii Dimitrie Nicolaidi din Iași și arhimandritul Sofian Boghiu din București, ajutat de un grup de elevi monahi de la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț, unde cel din urmă era profesor.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Interviu realizat cu părintele Iulian Sandu, slujitor al Bisericii Sfântul Nicolae:
-Care au fost preoții care au slujit în această Biserică?
-Primul preot slujitor al acestei Biserici a fost preotul Paul Munteanu , fiul celui care a ostenit atâția ani pentru construirea ei și care a fost hirotonit de însuși Patriarhul Justinian chiar în ziua sfințirii Bisericii . Abia al doilea slujitor al acesteia a fost preotul Vasile Munteanu iar după trecerea Sa la cele veșnice , la Domnul , din anuml 1988 , i-a urmat preotul Vasile Sandu.
-Ce rol are Catedrala Munților în sat?
-În viața românească , un rol cu totul deosebit l-a avut Biserica . Ea păstrează cu dăruire , grijă și fidelitate viața trecută a neamului , veghind părintește la dreapta lui înflorire.
-Ce se oficiază în Biserica?
-Sfânta Liturghie , celelalte slujbe au servicii religioase , se administrează Sfintele Taine , asigurând mărturiserea și împărtășirea credincioșilor .
-Cum sunt locuitorii acestei așezări ?
-Locuitorii aceste așezări sunt evlavoși în credința ortodoxă și iubitori ai Bisericii , întrucât aceasta reprezintă comoara spirituala cea mai de preț lăsată de înaintași , ce asigură continuarea existentei umane peste vremi .
-Cum a fost considerată Biserica din centrul Pipirigului ?
-Încă din cele mai vechi timpuri omul și-a ales anumite locuri unde , în singurătate ori în tovărășia semenilor săi, să-și exprime credința în Creatorul lui , prin rugă și cântec , cu umilință și evlavie . Prin urmare , Biserica este un templu de închinare și preamărire a lui Dumnezeu , locul unde Însuși Mântuitorul Hristos s-a rugat , astfel încât a considerat-o:”Casa Mea este casă de rugăciune”
-Cum și de ce s-a construit Catedrala Munților ?
-Construită din strădaniile comunității și a sprijinului celui ce s-a ridicat de pe aceste meleaguri (Nicodim Munteanu), ca loc de închinare și reculegere , Biserica nu poate fi ruptă de viața spirituală a obștii . Având în vedere faptul că omul are nevoie de slujitorul și casa Domnului la principalele momente ale vieții (naștere,căsătorie,moarte), lăcașul de cult a fost construit într-un moment în care peste comunitate și peste țară au trecut vremuri foarte grele .
- Cu ce ajută Biserica în sat ?
-Peste aceste locuri străjuite de culmile frumoase ale Carpaților Orientali , cu blândețe și înțelepciune , am purtat cu ele , peste veacuri , mărturia existenței și continuității neamului . Biserica constituie un document de cunoaștere a unei comunități și a vieții sale de zi cu zi . Biserica este o imagine fidelă a raporturilor sociale și spiritule din sânul acesteia .


                  01-01-1970       0       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook Cristi Vatamanu
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro