Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Borşa, Maramanureş. Biserica Monument Istoric e situată pe stada Eternităţii,lângă Biserica mai nouă,din zidărie Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

An/secol:

1700

Detalii principale / personalități / evenimente:

-

Scurt istoric:

Biserica Monument Istoric din Borşa,Maramureş,a fost ridicată pe la 1700,având hramul,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril “. Unul dintre cele mai importante evenimente petrecute la Borşa în epoca medievală este bătălia cu tătarii din 3-4 septembrie 1717.Tătarii încearcă să asedieze biserica de jos,cum îi spuneau bătrânii.Cel care a fost organizatorul şi strategul luptei asupra hoardei tătăreşti este Lupu Sandrin,protopop de Borşa căruia sătenii îi spuneau simplu Popa Lupu. Se spune că un grup de femei bătrâne,,cu strigăte ascuţite şi cu ploaie de pietre îi întâmpină şi îi fac pe tătari să renunţe la planul lor.”Locul unde s-au dus luptele poartă până azi numele de Preluca Tătarilor. Biserica are un plan dreptunghiular,acoperişul principal are două rânduri de streşini. O turlă înaltă se află deasupra pronaosului ca în cazul majorităţii bisericilor maramureşene.Peste turnul clopotniţă cu baza pătrată se înalţă un coif ascuţit de forma unei piramide. Pridvorul are nişte arcade elegante fixate prin cuie de lemn.Stâlpii de susţinere stau pe un parapet de scânduri traforate cu modele de peşti şi cercuri.Uşa de la intrare are partea de sus arcuită prin decuparea bârnei. Pictura e realizată la 1775 de un anonim.Ea se remarcă prin cromatica deschisă în care predomină cărămiziul şi albastru.Pictura din naos prezintă scene precum Izgonirea din Rai,Cina cea de Taină,Aducerea lui Iisus la Judecată,Sfântul Gheorghe care este şi ocrotitorul oraşului Borşa.Pictura din pronaos prezintă scene din Viaţa lui Iisus,Pilda celor 10 fecioare,îngeri cu flori în mână şi Serafimi.Pictura de pe boltă înfăţişează Sfânta Treime, Înălţarea la Cer a Sfintei Maria şi cei 4 Evanghelişti pe extreme. Între anii 2009-2012,biserica s-a restaurat,atât arhitectura exterioară cu lucrări de subzidire,cât şi pictura interioară,iconostasul,icoanele de o mare valoare.Lucrarea de restaurare a bisericii fost executată de restauratorii Dinu şi Cornelia Săvescu.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Biserica de lemn din Borşa reprezintă una din podoabele de preţ ale ţării noastre,mărturie vie a vredniciei borşenilor,a simţului lor estetic,a armoniei şi echilibrului spiritual.De-a lungul timpului a fost refăcută şi a fost declarată monument istoric şi arhitectonic. În cele mai grele împrejurări,borşenii de odinioară au găsit răgaz să ridice un Altar şi să înalţe o biserică în mijlocul satului,la temelia căreia a pus tot ce avea mai curat,mai frumos şi mai măreţ în sufletul său şi în gând. Deşi de dimensiuni reduse,bisericuţa de lemn din Borşa poate sta cu cinste alături de marile capodopere ale arhitecturii universale,de marile Creaţii ale Lumii.Ea realizează o strânsă legătură între cer şi pământ,ajutându-ne să înţelegem împlinirea Voinţei lui Dumnezeu în competiţie cu Eternitatea. Bisericuţa de lemn pare o făclie ridicată spre cer,gata întotdeauna să se aprindă şi să ardă fără să se mistuie.În silueta ei totul e linişte,lumină şi căldură. De aceea,se iau de autorităţi măsuri de protejare şi păstrare a monumentelor şi a obiectelor de patrimoniu,de punere în valoare a patrimoniului cultural national. Neprotejarea şi pierderea acestor bunuri din patrimoniul naţional pot duce şi la pierderea identităţii noastre naţionale. (Elena-Bianca T., Elisa-Geogiana D., Alex M. şi Paul B. - clasa a II-a)


                                                01-01-1970       ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 BORŞA       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro