Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Piața Traian nr.1, Brăila

An/secol:

1667

Detalii principale / personalități / evenimente:

Arhiducele Mihail Pavlovici Romanov, şeful armatei ruseşti, cel care a schimbat destinația lăcașului de cult și care a donat bisericii obiecte de cult. Biserica are hramul Sfântului Arhanghel Mihail după numele arhiducelui. Soţii Nedelcu şi Ana Chercea, rămaşi în istorie ca şi ctitori restauratori ai bisericii. (1922). Nedelcu Chercea a fost unul dintre cei mai importanţi industriaşi ai Brăilei şi un mare filantrop Lipsa oricărei ornamentaţii baroce arată că această construcţie este anterioară anului 1750, iar menţiunea lui P.P. Panaitescu, în “Călători poloni în ţările române” (Bucureşti, Acad. Română, 1930) atestă faptul că, în anul 1667, s-ar fi început construcţia unui “mesdjid” împotriva prevederilor tratatelor internaţionale.

Scurt istoric:

Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Brăila este una din puţinele biserici din lumea ortodoxă care nu are turle. Este clădirea ce aduce aminte că Brăila în 1538 a devenit raia turcească și că a primit numele de Ibrail. Pe locul unui vechi cimitir ortodox, încălcând înțelegerile internaționale ale vremii, cuceritorii turci ridică o „mesdjid” sau „geamie” în mijlocul cetății. Brăila era o „cetate armată”, o „cetate de margine” (serhat), ce domina fluviul. Geamia a fost printre singurele clădiri care au rezistat procesului de dărâmare al cetății impus de rușii ce au cucerit Brăila pe 17 iunie 1828. Clădirea a fost transformată în biserica ortodoxă pentru prima dată, temporar, între 1808-1810 și definitiv, după eliberarea Brăilei de sub turci, din inițiativa arhiducelui Mihail Pavlovici Romanov, șeful armatei rusești. Acesta a cerut de la Episcopia Buzăului - sub jurisdicția căreia se afla Brăila – aprobarea de a transforma geamia în biserica creștină ortodoxă, tocmai pentru a aminti de eliberarea Brăilei de sub ocupație otomană. În Duminica Ortodoxiei a zilei de 8 martie 1831, după ce s-a făcut Sfântul Altar, s-a oficiat sfinţirea bisericii de către un arhimandrit delegat de episcopie, dându-i-se hramul Sfântului Arhanghel Mihail, după numele arhiducelui Mihail Pavlovici Romanov. În anul 1922, potrivit documentației cu nr. 136/1922 aprobată de Ministerul Cultelor și Artelor de atunci, biserica a fost reparată, toate cheltuielile fiind suportate de soții Nedelcu si Ana Chercea, ctitori restauratori. Toate reparațiile efectuate nu au influențat nicicum înfățișarea monumentului. Partea veche a clădirii - fost mesdjid - este susținută de pilaștri de stejar, plasași în zidurile exterioare și liberi în interior, puternic contravântuiți. Tavanul este foarte frumos ornamentat cu baghete de lemn în stil oriental. Partea centrală a tavanului („gobec-ul”) a fost ulterior acoperită cu stuc, pe care s-a pictat figura Pantocratorului, care, în bisericile ortodoxe obișnuite se găseste în centrul cupolei naosului. Minaretul de zid a fost înlocuit cu o clopotniță de lemn în anii 1828-1829, chiar în timpul razboiului ruso-turc, care a ars în noaptea de 1 iulie 1885, după care a fost construită o alta, din lemn, înlocuită – la rândul ei, cu aprobarea Ministerului Cultelor, cu actuala clopotniță de zid în stil românesc construită de soții Chercea, în anul 1923. Din tunurile turcești capturate de ruși în bătălia de la cetatea Silistra s-au turnat, în Rusia, trei clopote pentru biserică, cu inscripția: „ Acest clopot facutu-i-s-au din tunuri turcesti ce s-au luat de la cetatea Silistrei în leatul 1829, luna deckembrie, de catre tutorele Rusienesti ostiri si s-au harazit spre pomenire de Prea Puternicul a toatei Rusii Împaratul Nicolae I la biserica cea noua din Valahia unde se prasnuieste hramul Sfîntul Arhanghel Mihail, 1832. Maistor Grigore Federisev, Petersburg.” Clopotele s-au spart când a ars clopotnița în fatidica noapte de 1 iulie 1885. Clopotele returnate de epitropie au fost sparte și luate de nemți, ocupanții orașului Brăila, în 6 iunie 1917, pentru fabricarea de armament. Actualele două clopote sunt dăruite de ctitorii restauratori, soții Chercea. Pe catapeteasma bisericii este așezată icoana Sf. Arhanghel Mihail, din argint aurit, în toc din lemn. Ea a fost executată în Rusia și daruită bisericii de marele duce Mihail Pavlovici, în anul 1834, laolaltă cu un rând de cărți ritualice, în limba slavonă, legate în piele. În anul 1935, a fost scoasă igrasia din exterior prin înlocuirea cărămizii și lăsarea unui canal de ventilație în perete. Toate reparațiile efectuate nu au influențat nicicum înfățișarea. A funcţionat continuu ca biserică, iar în perioada comunistă s-a degradat foarte mult, pentru că nu s-a aprobat niciun fel de proiect de renovare a ei, nici măcar de vopsire sau de întreţinere. Totul devenise putred în interior, abia se mai putea respira înăuntru din cauza mucegaiului. Între 2000 şi 2010, s-a lucrat la restaurarea picturii, de către un pictor recomandat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, care a reuşit să pună în valoare vechimea, structura, interiorul, părţile artistice ale plafoanelor şi stâlpilor. Pictura era în totalitate mâncată de timp, pereţii bisericii fiind albi. Restaurarea tavanului, ornamentat cu baghete de lemn în stil oriental, care era putred, iar în unele locuri lipsea, s-a realizat între 2010-2011. “Biserica nu uimeşte prin arcade şi stâlpi, măreţia ei este dată prin ceea ce a suferit. A fost mai puternică decât tot răul la care a fost martoră. Este un simbol al luptei pentru rezistenţă, pentru creştinism, pentru identitate naţională şi spirituală”, spune părintele Victor Ţugui de la Parohia “Sfinţii Arhangheli Arhangheli Mihail şi Gavril”.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

MOTTO:
"așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe tatăl vostru din ceruri".
Inscripție de sub cafasul central al Bisericii Sfinții Arhangheli

Brăila, orașul de pe malurile Dunării împărțit în două: orașul nou, cu blocuri de o monotonie copleșitoară, și orașul vechi în care savurezi aerul de distincție al clădirilor și ți se deschide un portal spre o altă lume: Brăila de altădată. Aceasta vorbește prin unicitatea fațadelor, balcoanelor, grilajelor despre un trecut material, dar și spiritual. Profesorul Ioan Simionescu, în lucrarea sa “Oraşe din România”, (ed. 1925), vorbind despre Brăila, scria: “Cum urci în port, pe la debarcader, dai într-o rotondă frumoasă, relativ bine întreţinută, spaţioasă. Dacă n-ar fi vechea geamie, prefăcută în bisericuţă, care să-ţi arate că pe aici a fost o raia turcească, te-ai crede după flori, ca şi după clădirile împrejmuitoare, în vreun oraş din apus”. Bisericuța cu pereți albi, continuă să participe la activitatea orașului...sub ea și în zidurile ei se află sute de ani de istorie locală zbuciumată cărora le-a făcut față cu stoicism. Impresionează prin povestea ei și prin povestea celor care au făcut-o să dăinuie. Între aceștia se remarcă familia Ana și Nedelcu Chercea ”români adevărați” care au lăsat o urmă puternică a existenței lor în urbe. Aceștia sunt cetățeni de onoare ai Brăilei datorită faptelor lor ce au avut la bază un slogan:
„Totul pentru patrie, nimic pentru noi”.
Respectând vorbele de mai sus ei au schimbat fața unui sat finanțând construirea mai multor clădiri de interes general (școală, biserică, primărie, dispensar), acestea fiind folosite și azi în cartierul ce le poartă numele; au contribuit la restaurarea bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și au ridicat clopotnița bisericii; au dotat cu mobilier și cu necesarul de material didactic din acea perioadă Liceul de fete din Brăila (actualul Colegiu Național "Gh. Munteanu-Murgoci) și Școala primară din Ghecet (județul Tulcea), a ctitorit și biserica Mănăstirii Vladimirești din județul Galați, înființată de Maica Veronica; au ridicat un monument în memoria eroilor care au căzut pe câmpurile de luptă în Primul Război Mondial. Veniți la Brăila, plimbați-vă pe străzi, observând detaliile ce ne spun povești despre o anumită concepție de viață printr-o pendulare între ”unde odată era”și, ”unde este” după cum spunea Nicolae Iorga!


               01-01-1970       Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau„ Brăila       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro