Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
com. Agapia, 617010, jud. Neamt

An/secol:

Mănăstirea a fost construită între anii 1641-1643.

Detalii principale / personalități / evenimente:

Arhitectura bisericii nu are un stil specific, dar ceea ce conferă o deosebită valoare acestui monument istoric sunt frescele pictate de Nicolae Grigorescu în perioada 1858-1861. Ctitorul Mănăstirii Agapia Nouă este hatmanul Gavriil Coci, fratele domnitorului Vasile Lupu (1634-1653). El a construit Biserica cu hramul „Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” în perioada 1641-1643, fiind sfinţit la 12 septembrie 1646, de mitropolitul Varlaam Moţoc împreună cu un sobor de preoţi şi în prezenţa domnitorului Vasile Lupu.

Scurt istoric:

Istoria acestei mănăstiri este legată de cea a schitului Agapia veche. Primul sihastru cunoscut care s-a nevoit în poiana unde se află astăzi Mănăstirea Agapia Veche, a fost cuviosul Agapie din Mănăstirea Neamţ. Aici a întemeiat o biserică de lemn cu hramul "Schimbarea la Faţă". Aşa a luat fiinta prima sihastrie din Munţii Neamtului, cunoscuta sub numele de "Sihăstria lui Agapie". Distrusă de o avalanşă de zăpadă într-o zi de Paşte, biserica lui Agapie a fost refăcută pe o altă temelie în "Poiana lui Eufrosin" aflată în apropiere, primind hramul "Minunea din Colose a Sfântului Arhanghel Mihail". Dar constructiile de la Agapia din Deal nu prea aveau viaţă lungă din cauza terenului. De aceea, în jurul anului 1600, o parte dintre călugări s-au mutat în vale, ridicând aici o mică biserică în jurul căreia se va dezvolta Mănăstirea Agapia de astăzi, pomenită uneori sub numele de Agapia Nouă, Agapia din Vale sau Agapia Mare. Noua mănăstire a fost construită între 16 octombrie 1642 si 3 septembrie 1644 de hatmanul Gavril Coci (fratele lui Vasile Lupu) şi de soţia sa, cneaghina Liliana. S-a sfinţit la 12 septem¬brie 1646, în acest răstimp construindu-se chiliile ce formează incinta mănăstirii, iar la răsărit clopotniţa, construcţie masivă din piatră de granit. A primit hramul Agapiei Vechi, "Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil", sfinţirea fiind făcută de Mitro¬politul Varlaam Moţoc. La iniţia¬tiva Mitropolitului Veniamin Costache, Alexandru Moruzzi hotărăşte printr-un hrisov domnesc, în 1803, ca Mănăstirea Agapia să devină obşte de maici. Stareţa a fost numită maica Elisabeta Costache, sora Mitropolitului Veniamin Costache, ea conducând mănăstirea până în 1834.
 315 vieţuitoare, viaţa de sine
 Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil
 Acces: din Targu-Neamt, 9 km până la manastire
 Stareta stavrofora Olimpiada Chiriac
Adresa: com. Agapia, 617010, jud. Neamt
După cum am menţionat la secţiunea de mai sus, Ansamblul Mănăstirii Agapia a fost inclus pe Lista monumentelor istorice incă din anul 2004, fiind alcătuit din următoarele şapte obiective:
 Biserica „Sfinţii . Voievozi” ce datează din secolul al XVII-lea ;
 Paraclisul „Naşterea Maicii Domnului” ce datează din 1864;
 Biserica de lemn „ Sfântul Ioan Bogoslov” ce datează din 1821;
 Chiliile ce datează din din secolele XIX-XX ;
 Construcţiile din incintă ce datează din secolele XIX-XX ;
 Turnul clopotniţă ce datează din anul 1823;
 Bolniţa de lemn „ Adormirea Maicii Domnului ” ce datează din 1870;
 Casa Memorială „ Alexandru Vlahuţă ”

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Pornind dinspre Tîrgu Neamţ, şi mergând spre Piatra Neamţ, se poate observa indicatorul care ne arată drumul spre Mănăstirea Agapia. Atât din curiozitate cât şi din a cunoaşte istoricul acestei frumoase mănăstiri, pe unde şi-a purtat paşii si marele pictor Nicolae Grigorescu, am purces şi noi la drum. Această frumoasă mănăstire este amplasată în mijlocul unei păduri, la o distanţă de 3 kilometri de satul Agapia. Unul din lucrurile interesante despre această mănăstire este şi pictura de o frumuseţe rară, pictură ce a fost realizată de pictorul Nicolae Grigorescu.După cum bine se ştie, Nicolae Grigorescu a fost încă din tinereţe un vânător de privelişti, colindând prin sate, deal şi văi, pentru a cuprinde cât mai bine frumuseţea satului românesc şi de a cunoaşte sufletul omului simplu. În realizarea figurilor de sfinţi, pictorul s-a inspirat din chipurile ţăranilor şi ţărăncilor din sate, dar şi din chipurile maicilor. Ceea ce nu se ştia prea bine despre Nicolae grigorescu, este că la rugămintea maicilor, acesta a organizat o mică şcoală de desen. Tot la această mănăstirea a poposit şi scriitorul Alexandru Vlahuţă. Voi reda mai jos un text scris de Vlahuţă, ce prezintă frumuseţea locului: „Mânăstirea Agapia e vârâtă-n munţi, pitită-ntr-un ungher de văi, aşa că n-o vezi decât când intri-n ea. Dinspre miazănoapte o păzeşte de crivăţ o măgură-naltă, descoperită - «Muncelul cu Flori»; la apus se ridică zid întunecat de codru, şi-n faţă iarăşi pădure de brazi, străbătută de cărări ce te scot în luminişuri neaşteptate — «Poiana Mitropolitului», «Poiana Stariţii», iar mai sus prin bungete de fagi, deasupra opcinei înalte, în fermecătoarea privelişte de pe «Ciungi», de unde vezi jos mânăstirea Văraticului, în dreapta băile Bălţăţeşti, în stânga Cetatea şi Târgu-Neamţului, în faţă larga, nemărginita vale-a Moldovii.” Tot pe aici şi-a purtat paşii şi scriitorul Calistrat Hogaş. Aşadar vă invităm să popsiţi pe aceste meleaguri, pentru a putea vedea frumuseţea incontestabilă a acestei mănăstiri, cu tot ce înseamnă ea.




01-01-1970       Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ       1 comentariu

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro