Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Piața Libertății 24, Satu Mare

An/secol:

sfârşitul secolului al XVIII-lea

Detalii principale / personalități / evenimente:

Cea mai mare parte a lucrărilor s-au efectuat după cutremurul din 1834, în timpul epicopului Ham Janos, când s-au construit cupola mare şi cele două nave laterale. Planurile au aparţinut arhitectului Iosif Hild. Dedesubtul catedralei, în cripta bisericii, se odihnesc primii episcopi (5), canonici (27) şi laici (2 foşti subprefecţi).

Scurt istoric:

Prima biserică în acest loc o găsim la sfârşitul secolului al XVIII-lea, iar extinderea ei s-a făcut treptat, după înfiinţarea Episcopiei, în anul 1804. Cea mai mare parte a lucrărilor s-au efectuat după cutremurul din 1834, în timpul epicopului Ham Janos, când s-au construit cupola mare şi cele două nave laterale. Planurile au aparţinut arhitectului Iosif Hild. Catedrala e realizată în stil neoclasic. Are un portal monumental şi fronton atic susţinut pe şase coloane, care se termină cu capiteluri corintice. Pe frontonul triunghiular e reprezentat simbolul celor trei virtuţi divine: credinţa, speranţa şi iubirea. Deasupra frontonului sunt trei statui care-i reprezintă pe apostolii Petru şi Pavel, ce-l flanchează pe Iisus. În 1852 o furtună puternică a doborât statuia lui Iisus. Statuia s-a deteriorat şi a fost păstrată multă vreme în grădina unui credincios. În locul acesteia, pe fronton a fost ridicată o altă statuie a lui Iisus, statuie ce simbolizează “Preasfânta Inimă a lui Iisus”. În 1960 statuia iniţială a fost recondiţionată şi amplasată în curtea catedralei. Se remarcă la această statuie monumentalitatea, caracterul proeminent al muşchilor şi formelor. Acest lucru se explică prin amplasamentul iniţial al statuii, la mare înălţime, pe fronton şi astfel pentru privitorul de la sol dimensiunile apăreau fireşti, proporţionale. În zidul exterior al pronaosului, în două firide, se află statuile Sfinţilor Ladislau şi Ştefan. În interior, intrarea e marcată de patru perechi de coloane dorice care susţin corul bisericii. Pe partea stângă de la intrare se află capela Sfântului Anton, iar pe partea dreaptă capela Fecioarei de Lourdes. În fundalul sanctuarului e altarul principal realizat în 1905, din marmură de Carrara, de către sculptorul Toman Felix din Laibach (Ljubliana). Deasupra acestui altar se găseşte o scenă biblică – “Înălţarea Domnului”, realizată în 1836 de către Pesky Jozsef. Pe cupola mică, deasupra altarului principal se găseşte scena recent restaurată ce reprezintă Sfânta Treime. Cupola centrală se sprijină pe patru ogive pe care sunt pictaţi cei patru Evanghelişti. Pictura din cupolă a fost restaurată la începutul sec. XX de către Scheuchl Thomas şi este o frescă originală ce-l reprezintă pe Iisus în templul din Ierusalim, în mijlocul cărturarilor. Pe boltă, în apropierea corului, este o altă pictură originală ce o reprezintă pe Fecioara Maria – Regina Universului. După Conciliul Vatican II, în catedrală s-a amplasat un alt altar, la care, de atunci, se oficiază liturghiile. Altarul a fost realizat la Simeria, în 1975. Atrage atenţia şi amvonul decorat cu motive florale, în stil baroc. Întreg ansamblul interior al catedralei dă impresia că aparţine, prin bogăţia şi strălucirea decoraţiilor, barocului. În 1916 a fost instalată orga ce dispune de 4160 tuburi şi 57 registre, aceasta fiind cea mai mare orgă din bisericile catolice din România. Catedrala dispune şi de o colecţie de obiecte de artă păstrată în încăperi amenajate în vechea sacristie. Aceasta cuprinde peste 100 de tablouri şi câteva zeci de obiecte de artă decorativă. Dintre acestea se remarcă: potirul de argint (s. XVIII); crucifixul de fildeş (1741); o casulă (veşmânt preoţesc) lucrată cu fir de aur, confecţionată din mantia de încoronare a împărătesei Maria Tereza (1741); o monstranţă cu 36 briliante şi 6 rubine. În faţa Catedralei se află, ca simbol şi omagiu, bustul episcopului Ham Janos, realizat de Lakatos Pal, în 1999. Dedesubtul catedralei, în cripta bisericii, se odihnesc primii episcopi (5), canonici (27) şi laici (2 foşti subprefecţi).

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Am fost şi suntem profund impresionaţi de splendoarea şi grandoarea acestui lăcaş de cult. Interiorul spațios este impresionant prin decorații, amintind atât de solemnitatea unui lăcaș de cult, cât și de măreția unui castel nobil. Altarul central e sculptat din marmură de cararra în stil neoclasicist, cu coloane și decorații în relief. Piatra de altar găzduiește moaștele Sfinților Iustin și Modest. Altarele secundare sunt construite din imitație de marmură gri, iar pietrele de altar conțin moaștele mai multor sfinți. Pictura în ulei a altarului principal reprezintă înălțarea Domnului Iisus Hristos. Bolta înaltă impresionează prin splendide picturi, iar pereții prin frescele ce reprezintă scene biblice. Catedrala, monument istoric, merită vizitată şi pentru a admira expoziţia de artă bisericească (sculpturi, picturi, veşminte, monstranţe, potire) care se află chiar în interior (muzeul Diecezan).


         01-01-1970       Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc” Satu Mare       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro