Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Sat Filipeni, Comuna Filipeni, Judetul Bacau

An/secol:

1808

Detalii principale / personalități / evenimente:

Personalități: Vornicul Manolache Sturza, nepotul domnitorului Ion Sturza.

Staret actual: Ionut Avram

Scurt istoric:

-

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Pe valea Dunăvăţului, pe o veche vatră răzăşească, la Mărăşti, comuna Filipeni, vornicul Manolache Sturza- nepotul domnitorului Ion Sturza avea să pună pe meşterii lemnari ai acestor locuri să construiască din barne în primul an din cel de-al nouăsprezecelea veac o măreaţă şi frumoasă biserică de lemn. Despre moşia pe care a luat fiinţă vatra satului Mărăşti se spune că ar fi daruită de Ştefan cel Mare vitejilor luptători care s-au distins în războaie şi care s-au asezat prin poienile codrilor seculari din aceste locuri. Pe versantul apusean al colinelor Godovanei, printre vârfurile stejarilor înalţi se zaresc turnurile din sindrilă ale bisericii de lemn din Mărăşti. Ctitorie boierească, biserica ,,Adormirea Maicii Domnului" impresionează prin dimensiunile ei mari, înălţimea ei cât şi prin prezenţa celor doua turle. Se remarcă prin tipul treflat cu pronaosul dreptunghiular şi absida altarului decroşată. Particularitatea monumentului constă în formă rotundă a absidelor laterale şi a altarului. În 1921 a avut loc o renovare a bisericii, temelia din piatră de pârâu fiind cimentuită. La construcţia bisericii nu au fost folosite cuie metalice ci doar aplicată tehnica încheierii în ,,căţăi" şi cuie din inimă de stejar. Acoperişul bisericii este din şindrilă bătută în ,,coadă de rândunică", de la nivelul căruia ţâşnesc două turle. Intrarea în biserică se face printr-un pridvoraş plasat în partea de sud al cărui inălţime nu ajunge până la streaşina acestuia; pridvoraşul a fost construit în anul 1921 când bisericii i s-au facut reparaţii capitale. Pe scandura îngălbenită de vreme, oamenii au consemnat tot felul de întâmplări din viaţa personală şi din viaţa satului. În pronaos stau de strajă frumoasele icoane cu rame minunat împodobite de sculptură şi stranele vechi de o vârstă cu biserica. Ctitorul a înzestrat această biserică cu toate cele trebuincioase oficierii cultului religios. De o deosebită valoare artistică este catapeteasma care are un minunat decor sculptat în lemn de tei. Iconostasul de la această biserică are o valoare deosebită mai ales datorită abundenţei motivelor florale sculptate precum şi a combinaţiilor acestora. Bogat împodobite sunt şi uşile împărăteşti şi cele diaconeşti cu ghirlande de flori şi frunze ce abundă pe marginile acestora. În altar atenţia se îndreaptă spre felul în care a fost împodobită sfânta masă de un preafrumos baldachin, sprijinit pe coloane filiforme, bogat împodobite. În faţa uşii altarului se află ,,curpanul" din fier, făcut de fierari, având 12 popice pentru lumânări. În partea de sud a bisericii la caţiva zeci de metri se află o clopotniţă din lemn de stejar fiind de o dată cu biserica. Clopotniţa este construită din barne de stejar muchite, încheiate la capete în ,,coada randunicii". Clopotniţa adăposteşte două clopote, unul mijlociu ca mărime ce poartă pe el anul în care a fost turnat (1814) şi un al doilea, mic, care datează din anul 1895. Despărţindu-ne de monumentul istoric de la Mărăşti şi revenind în sosea poposim un moment în faţa unei troiţe ridicată spre a cinsti memoria eroilor de pe aceste meleaguri care au căzut pentru ţară. De aici, biserica se vede în deschizătura unei poieni iar turnurile ce apar printre stejarii falnici ne sugerează imaginea unei ilustrate medievale. Nu putem încheia fără a aminti o frumoasă frază din istoricul monumentului, făcut de preotul Iacsa I. Corneliu: ,,În clinchetul luminii şi al credinţei, corabia de scânduri de la Mărăşti vâsleşte-n istorie purtând pecetea geniului creator românesc spre nemurire.


         01-01-1970       Scoala gimnaziala Filipeni       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro