Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Catedrala Mitropolitană Greco-catolică "Sfânta Treime" din Blaj se află aşezată în Piaţa 1848 a municipiului Blaj, un parc în care se încrucişează câteva alei şi este locul în care au avut loc adunările populare din 3 aprilie şi din 2/14 mai 1848. Pe clădirea din stânga catedralei se află o placă care aminteşte că "aici a fost găzduit ca elev marele poet Mihai Eminescu, în anul 1866,iar în prezent, este sediul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică. Tot în imediata apropiere se află "Bisericuţa grecilor",construită pe locul unei vechi biserici de lemn.
În cimitirul bisericii, se găsesc mormintele lui Ioan Axente Sever, tribun al revoluţionarilor români la 1848, Timotei Cipariu, şi al lui Ioan Micu Moldovan.
În spatele catedralei, se află cea mai veche grădină botanică din lume organizată pe lângă şcolile secundare, fiind înfiinţată în 1881 prin "râvna" profesorului naturalist Alexandru Uilacan. În grădină se află peste cinci sute de specii, plante originare din toate continentele, de la aloe până la copacul de ginko biloba şi copacul lalea.
Tot în imediata apropiere a catedralei se află Ansamblul monumental “Gloria”care domină Câmpia Libertăţii. "Locul unde s-a strigat odată destinul unui neam rămâne pentru posteritate un loc de pelerinaj", spunea Octavian Goga despre Blaj.

An/secol:

Construită între 1741 şi 1748 Catedrala 'Sfânta Treime' a fost construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în stil baroc.

Detalii principale / personalități / evenimente:

Piatra de temelie a fost pusa de episcopul Inochentiu Micu Clain in anul 1738; Suflet al spiritualităţii ardelene, catedrala avea să fie locul ales de Simion Bărnuţiu pentru celebrul său discurs al Revoluţiei paşoptiste, despre nevoia de libertate şi unitate a românilor.
Tot aici odihnește și Cardinalul Alexandru Todea, trecut la cele veșnice în primăvara lui 2002.

Scurt istoric:

În 1737, domeniul feudal al Blajului a fost cedat prin schimb de moşii Episcopiei Române Unite a Transilvaniei, în urma unor memorii înaintate lui Carol al VI-lea de către Inocenţiu Micu Klein. Episcopul a mutat aici reşedinţa episcopiei pentru a putea fi într-un contact mai strâns cu toţi credincioşii săi. De acum încolo, Blajul devine principalul centru cultural şi politic al românilor din Transilvania, la aceasta contribuind nu numai poziţia sa centrală, dar şi rolul jucat în lupta pentru eliberare naţională şi socială. În centrul istoric se află unul dintre monumentele reprezentative ale Blajului — Catedrala "Sfânta Treime". În 1738, episcopul Micu Klein a încheiat un contract cu arhitectul vienez Martinelli pentru edificarea catedralei. Construită între 1741 şi 1748, în stil baroc, slujirea în biserică a început însă doar în 1765, după finalizarea iconostasului, pictat de sârbul Ştefan Tenetzky şi despre care Nicolae Iorga spunea că este unul dintre cele mai mari şi mai frumoase din ţară. Sculptat în lemn de tei, aurit și policromat, iconostasul este executat în maniera barocului postbrâncovenesc. El abundă de elemente decorative vegetal-florale, zoomorfe și antropomorfe. În repertoriul botanic extrem de variat se integrează siluete de păsări și animale, compoziții cu figuri umane, diverse vase și însemne heraldice. Este fără ornamentație geometrică. În ansamblul său, frontonul iconostasului poate sugera un vultur cu aripile desfăcute.
Pictura cupolei catedralei datează din anii 1748-1749 şi este realizată în mai multe registre, în stil bizantin cu accente realiste. Cuprinde scene din viaţa Mântuitorului, Liturghia Cerească, cât şi o serie de portrete de papi. În altar se găsesc trei picturi: Coborârea Sfântului Spirit, în absidă; Botezul lui Isus în Iordan, în partea dreapta, iar în stânga, Punerea lui Isus în mormânt. În 1836 au fost adăugate cele două turnuri, dobândind aspectul de astăzi.
În această catedrala şi-a rostit Simion Bărnuţiu, în 2 mai 1848, celebrul discurs devenit programul politic al românilor din Transilvania, cu o zi înainte de Marea Adunare de pe Câmpia Libertăţii şi despre care DD Roşca spunea că "este cea mai mare opera oratorică din istoria românilor". Piatra de temelie a acesteia a fost pusă de Inocenţiu Micu Klein, însă ea a fost terminată de urmaşul sau, episcopul Petru Pavel Aron. La 2 august 1997 rămăşiţele pământeşti ale episcopului întemeietor, Inocenţiu Micu Klein, sunt repatriate, de la Roma, din cripta bisericii Madonna del Pascolo, sicriul fiind expus în catedrală. La 19 octombrie 1997, în cadrul unei ceremonii, este depus în cripta special amenajată în dreapta iconostasului. Dorinţa ctitorului catedralei este împlinită după mai bine de 200 de ani de aşteptare.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Vis suprem


Cum ai putea să uiţi ,când trăieşti prin ceea ce au simţit ei atunci? Bat clopotele!Vuiet suprem. Bat clopote la Blaj. Bat clopotele minţii mele întoarse în timp.Văd o mulţime uriaşă,o mulţime imensă de oameni,oameni simpli şi nu înfricoşează pe nimeni.Sunt preoţi şi mireni,cu toţii,mânaţi de acelaşi ideal: “Noi vrem să ne unim cu ţara”! Vis suprem...Unire,curcubeul dintotdeauna a viselor româneşti.Acum când m-am întors cu gândul într-un timp ce nu mi-a aparţinut niciodată ,simt cum pulsează în mine sângele celor ce-au trăit atunci.Acum simt entuziasmul lor,simt marele adevăr al realităţii împlinite.Simt cum aş vrea să fiu simplu ţăran român al lui 1848,simt cum aş vrea să fiu acolo şi să plâng ascultând clopotele care bat pentru dreptate si libertate. Şi lacrimile mele să fie lacrimi de fericire ale ţării,ale poporului.Simt cum deodată parcă mă aflu,fericit şi timid,în mijlocul unor oameni fericiţi şi timizi,pe care nu-i cunosc,şi totuşi simt că-mi seamănă. M-am aruncat parcă în valurile istoriei şi simt cum vuieşte totul prin mine.Istoria strigă ”Noi vrem să ne unim cu ţara”.Totul devine un singur glas,un singur suflet răsărit din adânc,dintotdeauna,ce se propagă spre împlinire şi apoi spre infinit.Totul vuieşte.Viorile din sufletele ţăranilor zvâcnesc,bătând ritmul inimii chinuite şi încercate,ce trăieşte o fericire mult prea mare.Pianele intră cu o bucurie caldă şi frăţească.Teribil şi înălţător concert ce durează de secole, ce se apropie de sfârşit devenind din ce în ce mai amplu.Tulburătoare senzaţie.Aud clopotele libertăţii! Şi oameni strigând:” Noi vrem să ne unim cu ţara…cu ţara…cu ţara!”


                           01-01-1970       Clubul Copiilor Blaj       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro