Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Monumentul se află pe strada Mihai Viteazu, localitatea Alba Iulia, vis-a-vis de Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan.Este așezată în mijlocul curtinei formate de bastioanele Sf. Eugen și Sf. Capistrano

An/secol:

Grandiosul monument a fost construit între 1715-1738

Detalii principale / personalități / evenimente:

Această poartă a fost dedicată împăratului Carol al VI-lea (1685-1740) și prințului Eugen de Savoia (1663-1736), comandantul armatei imperiale, pentru a glorifica victoriile împotriva turcilor

În camera de 3x3 m, situată în soclul statuii ecvestre, se presupune că a fost încarcerat Horea, principalul conducător al marii răscoale din 1785, din 27 decembrie 1784 până la execuția sa survenită la 28 februarie 1785. Construirea și proiectarea Porții a III-a a determinat și modificarea tramei stradale

Scurt istoric:

- 1715-1738: construirea Porții a III-a a Cetății Alba Carolina
- 24 decembrie 1784- 28 februarie 1785: încarcerarea lederului răscoalei de la 1784, Vasile Ursu Nicola ( Horea ).

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Poarta Pricipală (a III-a de la est la vest) a Cetății se remarcă prin monumentalitatea proporțiilor și bogăția decorului plastic, care o îmbodobește pe ambele laturi. Fațada exterioară, mai sobră, dar impozantă, este decorată cu sculpturi în relief rondebosse ce fac parte dintr-un program triumfal închinat Împăratului Carol al VI-lea, a carui statiue ecvestră situată la coronamentul porții formează motivul central. În raport cu sobrietatea fațadei exterioare, fațada interioară a porții este înzestrată cu un decor abundent. Statuia ecvestră de pe fațada exterioară îl reprezintă pe Carol al VI-lea al Austriei în postură de învingător al turcilor și călcând în picioarele calului prizonieri turci legați, simbolizând victoriile sale asupra Imperiului Otoman, iar mai jos, în fațada statuii, se află un mănunchi de trofee. Statuia este așezată pe un mare soclu piramidal, iar pe lateralele acestuia se află alte două mari mănunchiuri de trofee formate din steaguri în semne turcești, arme albe și arme de foc, sprijinite pe un stâlp central de care sunt legați câte doi prizonieri turci îngenunchiați. Cea mai bine păstrată este fațada interioară, bogat ornamentată cu basoreliefuri și statui în stil baroc. În partea superioară se află 4 statui simbolizând virtuțiile: Abundența, Înțelepciunea, Cumpătarea și Forța, fiecare ținând în mână semnul distinctiv. În registrul median întâlnim basoreliefuri simbolizând două scene de bătălie plasate deaspura intrărilor mici, încadrate de 4 pilaștri ce se prelungesc cu coloane susținute de atlanți încoronați. Sub acoladă se află stema Austriei cu monograma lui Carol al VI-lea.
Deasupra porții a III-a a fost amenajată o mare terasă de pe care se poate admira panorama Cetății Alba Carolina, a orașului Alba Iulia și a Luncii Mureșului. De aici se intră în “ Celula lui Horea” situată în soclul statuii, în momentul de față este amenajată ca muzeu, iar vizitatorii pot vedea un bust a lui Horea, o copie după o masă de tortură , documente privind execuția și o pictură ce redă scene din răscoală și execuția conducătorilor ei.
Poarta a III-a este un important monument istoric și arhitectural care ar trebui să fie vizitat de orice turist datorită grandoariei și frumuseții pe care o impune printre celelalte porți și datorită încărcăturii istorice și a pieselor arhitecturale prezente.


         01-01-1970       Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro