Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Localitatea Pipirig (în centrul comunei), Strada Principală, judeţul Neamţ, cod 617325

An/secol:

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ din localitatea Pipirig a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XX-lea, în 1923 şi s-a terminat în 1950.

Detalii principale / personalități / evenimente:

Piatra de temelie a fost pusă de către Nicodim Munteanu în anul 1923, anul Domnului, pe atunci Episcop al Huşilor, precum şi stareţ al Mănăstirii Neamţ; Construcţia a fost dorinţa nepotului patriarhului, părintele Vasile Munteanu; proiectul bisericii a fost realizat de arhitecţii Carol Zane şi Mihai Stoian; a fost folosită piatră cioplită în formă de cruce şi bucerdată, iar printre meşterii cioplitori îi amintim pe Ciofu şi Leberghiu; Mitropolitul Justinian al Moldovei, în anul 1947, i-a acordat patriarhului Nicodim ,,Diploma de ctitor".

Primul preot slujitor al acestei biserici a fost preotul Paul Munteanu; abia al doilea slujitor a fost preotul Vasile Munteanu şi după trecerea la cele veşnice, din anul 1988, i-a urmat ca slujitor umil al Domnului preotul Vasile Sandu, cel care este şi în prezent.

Scurt istoric:

Biserica ,,Sfântul Ierarh Nicolae" se află în centrul comunei Pipirig, pe şoseaua naâională ce duce spre Târgu Denumirea localităţii provine de la o plantă numită ,,pipirig", larg răspândităpe terasele şi versanţii mlăştinoşi ai râului Neamţ (Ozana). Zidirea bisericii ,,Catedrala munţilor" a început în anul 1923 şi s-a terminat în anul 1950, când a fost sfinţită de către Patriarhul Iustinian al României împreună cu un sobor de arhierei (Mitropolitul Sebastian al Moldovei, Antim al Buzaului, Episcopul Pavel Sarpe (director pe atunci al seminarului teologic de la M-rea Neamt) şi preoţi.Între anii 1956-1957, părintele Paul Munteanu a reuşit să confecţioneze cu ajutorul enoriaşilor trei clopote pentru biserică, modelate la turnătoria de clopote Răşcanu din Bucureşti. Biserica a fost pictată ulterior în stil neobizantin de către un grup de părinţi monahi pictori în frunte cu arhimandritul Sofian Boghiu, conduşi de maestrul Dimitrie Nicolaidi din Bucureşti. Biserica a fost construită în formă de cruce, iar ctitorul principal este Patriarhul Nicodim al României, fiu al acestui sat.
Prima sfinţire a fost făcută de Patriarhul Iustinian Marina, în 1950, iar resfinţirea bisericii a avul loc în 2014, sub coordonarea parohului, profesor Vasile Sandu. La final, parohul din Pipirig, preotul Vasile Sandu, a primit din partea Înaltpreasfinţitului Teofan „Crucea Moldavă“, cea mai mare distincţie a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Pe valea liniştită, căptuşită cu locuinţele sătenilor, străjuite de turnurile bisericilor şi apărate de munţii înalţi ai Neamţului, se întinde de-a lungul unei şosele şerpuite satul Pipirig, o aşezare de oameni harnici care, cândva, s-au refugiat din Ardeal din cauza persecuţiilor religioase ale uniaţilor şi catolicilor şi a imperialismului habsburgic. Ajunşi în acestă zonă, au fost primiţi pe moşia Mănăstirii Neamţ, care i-a şi ajutat să-şi ridice micile gospodării şi să-şi construiască o biserică, pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Aceşti oameni care au trecut munţii pentru a-şi păstra credinţa strămoşească s-au bucurat de grija deosebită şi dragostea celui care, plecând de pe plaiurile sale natale, a urcat până la cea mai de sus treaptă a demnităţii bisericeşti. Fericitul patriarh Nicodim a năzuit să poată înălţa în satul copilăriei sale un măreţ locaş de închinare, care să poarte aprinsă peste veacuri flacăra credinţei - „Catedrala munţilor“.
Părintele Sofian Boghiu spunea că „un munte întreg a fost dărâmat, ca să care toţi pipirigenii piatră, să construiască această mare catedrală“. Iar despre atmosfera în care s-a pictat biserica mărturisea că „era o mare veselie, pentru că ei erau cântăreţi de la Mănăstirea Neamţului, erau elevi care ştiau să cânte, erau un cor nemaipomenit, cântau de jos, şi pe schelă, şi sus... tot timpul a fost o mare veselie în timpul lucrului, o veselie duhovnicească... şi uneori starea de încântare se transmitea şi pe zid, în chipul său, în veşmântul, în culoarea care se făcea acolo... culorile nu erau gata, atunci se făceau... şi această voie bună, să zic aşa, s-a transmis şi în pictura aceasta în ansamblul ei, şi în amănunte“. Trebuie, neapărat, să vizitaţi acest lăcaş sfânt, după cum spune şi preotul paroh Vasile Sandu:
„Deoarece atât de mult a iubit Domnul nostru Iisus Hristos comunitatea noastră încât a chemat pe unul din fii noştri să-I slujească, să păstorească turma Sa, pentru ca toţi cei ce îi vor urma să se bucure de harul dumnezeiesc şi să dobândească viaţa veşnică.”
01-01-1970       Liceul Tehnologic,,Ion Creangă"Pipirig       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro