Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Comuna Pipirig, județul Neamț

An/secol:

1950

Detalii principale / personalități / evenimente:

-

Scurt istoric:

Biserica,lăcaș de cult,ocupă un rol deosebit in viața credincioșilor, intrucât ea este loc de rugăciune, de închinare, de săvârșire a slujbelor sfinte care se constituie într-un imn de prea mărire a Celui Preaînalt.
Catedrala Munților a fost construita din strădaniile comunității si a sprijinului celui ce s-a ridicat de pe aceste meleaguri - Nicodim Munteanu – ca loc de închinare și reculegere, biserica nu poate fi ruptă de viata spirituală a obștii. Biserica, având forma unei nave – care plutește pe valurile vieții – are menirea de a-i aduna pe credincioși spre a-i purta limanul mântuirii. Așa a gândit poate si starețul de pe atunci al Mănastiri Neamț, cel care a pus piatra de temelie al unui astfel de locaș chiar acolo unde Domnul i-a dăruit lumina zilei, in locurile sale natale, locuri de înaltă puritate sufletească. Era in anul Domnului 1923. Dorința Patriarhului Nicodim de a dura o mareața biserică în satul său natal a fost dusă la îndeplinire de catre un nepot al său, părintele Vasile Munteanu care împreuna cu familia, cu enoriași săi s-au dedicat trup si suflet la ridicarea Sfântului lăcaș. La toate acestea s-au adăugat si darurile bănești iar grija pe care a arătat-o lucrări a fost hotărâtoare în terminarea sfântului lăcaș, sfințirea ei fiind săvârșită în ziua de duminică 9 Iulie 1950. Zidurile biserici au fost construite numai din piatră cioplită în formă de cruce si bucerdată. Piatra a fost pregatită pentru constructie de catre meșteri italieni, care i-au învățat tainele acestui meșteșug pe mulți pipirigeni. Printre meșterii cioplitori în piatră pot fi amintiți Ciofu sau Leberghiu.
Biserica a fost sfințită de Patriarhul Justinian Marina. Opera n-a fost încheiată insă odată cu sfințirea. Peste cei 27 de ani s-au mai adăugat alți 4 ani (1950-1954) în care s-a realizat pictura.Catedrala a fost pictată de catre pictorii Dimitrie Nicolaidi din Iași și arhimandritul Sofian Boghiu din București ajutat de un grup de elevi monahi de la seminariul monahal de la Mănastirea Neamț, unde cel din urma era profesor. Înzestrat cu darul picturi, Parintele Sofian a zugrăvit cu multă măiestrie imaginea sfinților. Iată mărturia sa:„ La Pipirig, noi am lucrat pictura din porunca Patriarhului Justinian, biserica era aproape gata când a fost el sfințit ca Patriarh.... și la sfințirea bisericii în alb, zidurile erau tencuite si văruite, însă nu aveau cele două turle din față". Preotul Paul Munteanu a participat între ani 1950-1962 la înfrumusețarea biserici cu picturi și a reușit sa confecționeze cu ajutorul enoriașilor 3 clopote pentru biserică turnate la turnătoria de clopote Rășcanu din București. La clopotul mare, în timpul topiri aliajului a fost turnată o importantă cantitate de argint.
La slujba de sfințire a sfântului lăcaș, pe langă Patriarhul Justinian a mai participat si un impresionant sobor de arhierei și preoți, printre care: Mitropolitul Sebastian al Moldovei, Episcopul Antim Buzăului, Starețul Melchisedec al Mănastiri Neamț, alături de o mare mulțime de călugări si preoți. Preoți care au slujit la această biserică au fost Vasile Munteanu,Paul Munteanu și urmați de Vasile Sandu care slujește și în prezent.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Suntem elevi în clasa a v-a, iar de mici copii, biserica din satul natal a fost monumentul cel mai impunător și mai reprezentativ pentru noi. Participarea la slujbele bisericești au fost momente de bucurie, de liniște, de încântare. Biserica noastră are un spațiu vast cu picturi frumoase,expresive care ne atrag în mod deosebit. Icoanele și altarul mereu sporesc atenția in timpul slujbelor. Biserica în care intrăm si ne inchinăm ne îndeamnă la o continuă rugăciune.
Oricăt de zbuciumate ar fi vremurile si oamenii, prin munca si strădania lor, mult lucrează pentru a lasa urmașilor ceva durabil. Aceste biserici zidite pe temelia credinței și a continuității noastre istorice constituite marturi clare ale hărniciei și păstrării nealterate a unității de limbă si neam a poporului si patriei noastre.


                  01-01-1970       Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”       2 comentarii

  Andrei
Foarte frumos
O lucrare foarte frumoasa!

  Marcel Cocalaru
Foarte frumos
Foarte frumos nota 1000+

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro