Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Mănăstirea este situată in partea de nord a Moldovei,în județul Neamț.

An/secol:

Mănăstirea Sihăstria a fost contruită in anul 1825.

Detalii principale / personalități / evenimente:

Personalitățile care au poposit sau au viețuit sunt:Venianim Costache , Nicolae Cerneschi din Botoșani meșter pietrar, Protosinghelul Ioanichie Moroi, stareț Cleopa Ilie.

Vatră mănăstirească un loc de asceză,starețul actual fiind Părintele Arsenie Popa care administrează Mănăstirea , și o păstrează într-o stare foarte bună.

Scurt istoric:

Așezământul este construit într-o depresiune subcarpatică pe locul numit Poiana lui Athanasie. Aici, la marginea unei păduri seculare, cu dealuri a căror culmi variază între 800 și 1100 m, erau mai multe chilii de pustnici. De aici, o potecă urcă spre apus,peste creștetul Stanișoaiei cale de patru ceasuri până la Hangu. Întregul ansamblu mănăstiresc se află pe un platou însorit, înfipt în coasta muntelui. Sihaștrii care au locuit la Poiana lui Athanasie au ridicat prin 1655 o biserică din lemn,arsă mai târziu de tătari.Prin 1734, șapte călugări de la mănăstirea Neamț, retrași aici, au agățat o icoană a Maicii Domnului într-un brad. Ei s-au rugat în fața icoanei și-au hotărât prin legământ să nu facă păcate trupești , să nu consume carne și să nu aibă avere personală. Acestea au fost consemnate într-un pomelnic ctitori-cesc, transcris mai târzi de starețul Dometie de la Neamț. Cu vremea, pomelnicul a dispărut , dar conținutul său a fost păstrat prin tradiție.
În anul 1740, călugării ajutați de Episcopul Ghedeon al Romanului au terminat construcția unei noi biserici , un corp de chilii și clopotnița. Noul ctitor Ghedeon primește la 28 septembrie 1741 carte domnească de la Grigorie Ghia Voievod prin care obținea anumite privilegii. Schitul lui Athanasie organizat de Episcopul Ghedeon ,devine acum schitul Sihăstria. O dată cu reorganizarea mănăstirilor Neamț și Secu stareț,Protosinghelul Ioanichie Moroi (+1944). Incendiul din 1941 a mistuit paraclistul din lemn și o parte din chilii. Paraclistul a fost construit din nou în 1946 și au fost refăcute chiliile.Patriarhul Nicodim a ridicat în 1947 schitul Sihăstria la rang de mănăstrire. La Sihăstria a fost întotdeauna obște de călugări. După 1945 s-au preocupat pentru menținerea și organizarea vieții duhovnicești a obștei din mănăstire precum și de problemele administrativ gospodărești stareții: Arhimadrid Cleopa Ilie, cel mai mare stareț al Sihăstiei din secolul al XX-lea(+1998), Protosinghel Ioil Gheorghiu, Protosinghel Caliope Apetri, Protosinghel Longhin Pop, iar din 1972 Arhimandridul Victorin Oanele. Acesta din urmă nu numai că a respectat rânduiala vieții de obște și unitatea duhovnicească a Mănăstiri, dar a executat multe lucrări de restaurare și înnoire a clădirilor. Astfel,cu încuviințarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, împreună cu obștea a restaurat între 1985 și 1988 Biserica mare ,pe care a acoperit-o cu tablă de cupru și a împodobit-o în interior cu pictură ,a acoperit stăreția cu tablă de zinc, a consolidat turnul porții, pe care l-a împodobit în interior cu pictură în frească și cu porți mari din stejari în stil traditional mănăstiresc, a construit un nou corp de chilii și un mare beci din piatră. Avându-se în vedere mulțimea credincioșilor care s-au apropiat de mănăstire, a fost construită din zid o nouă Biserică, de mai mari proporții, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”. Biserica s-a sfințit la 12 octombrie 1997, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul, Ecumenic și Prea Fericitul Patriarh Teoctist.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Mânăstirea Sihăstria,așezământ monahal de călugări,situat în partea de nord a Moldovei,în Județul Neamț,mic arhipeleag mânăstiresc ,contruită în anul 1825 în plan triconic este o cetate duhovnicească a Ortodoxiei românești ,un locaș de rugăciune pentru toți pelerini lui Iisus Hristos și un sălaj de liniște și bucurie duhovnicească.
Un loc important la Sihăstria îl ocupă Parintele Cleopa Ilie ,care a fost ales păstor al obștii mânăstirii în 1945,după moartea bătrânului stareț Ioanichie Moroi,Parintele Cleopa a fost un om foarte hotărât ,categoric,aspru cu sine și un mare nevoitor.Practic el a acceptat să fie hirotonit ieromonah după ce sa întâlnit cu o femeie care i-a dat,zicând că un preot militar care a locuit acolo i-a lăsat un rând de veșminte,un toiag și un liturghier,tot ce era nevoie pentru a păstori obștea.Părintele Cleopa Ilie,care s-a făcut cunoscut peste tot prin cuvîntările și sfaturile sale de o frumusețe aleasă de blândețe dobândise darul răbdării și a ascultării a înțelepcinunii duhovnicești prin care minuna pe mulți pelerini care căutându-l pe Hristos aflau multă mângâiere de la Atletul Domnului. Mulți creștini vin la Sihăstria deoarece ei se simt mult mai aproape de Dumnezeu, rugăciunea monahilor e puternică înălțându-se ca fumul de tămâie ,dar vin și pentru că acolo de mult a trăit Părintele Cleopa,care i-a îndreptat pe mulți pe calea cea dreaptă ,pe calea dreptății și a adevărului. Pe mine m-a impresionat mult Mânăstirea Sihăstria care are o pictură în ulei interioară executată între anii 1947-1953 de un pictor călugăr de la această Mănăstire ,Irineu Protcenco. Peisajul pădurilor de molid din împrejurul Mânăstirii și aerul proaspăt, înmiresmat de fumul tămâii ce se înalță în înaltul cerului precum rugăciunea de asceză a monahilor ,îți dă senzația că acolo este Raiul pe pământ și se simte prezența lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.Toți pelerini care vin aici la Sihăstria ,rămân uimiți atât de ospitalitate,cât și de Sfintele Slujbe care sunt făcute cu smerenie și multă atenție.Mânăstirea Sihăstria lavră mânăstirească are mulți monahi care doresc să Împărtășească pelerinilor multe dintre istorioarele acestui locaș de cult,care a întâmpinat multe greutăți ,precum incendiul din 1941,când toată incintași chiliile au ars.De aceea pentru a descoperi istoria și frumusețea acestui locaș minunat,încărcat cu multă energie pozitivă care te liniștește și te relaxează ,te face să uiți de grijile acestei lumi materiale a unei lumi pline de zgomot și agitație ,ar trebui să vii să vezi și misterul acestui locaș de cult și pentru cuvintele și rugăciunile de folos sufletește .Mulți pelerini după ce au vizitat Mânăstirea Sihăstria și-au schimbat mult viața sau chiar total ,au lăsat toate cele lumești și au urmat calea spre asceză și au devenit monahi.Eu vă îndrum precum un prieten bun,să mergeți la această Mănăstire ,unde Dumnezeu e aproape și lucrează prin acei monahi ,un exemplu bun de urmat îl avem pe Părintele Cleopa ,care a condus spre calea cea dreaptă pe mulți mireni,care la început nu cunoșteau nimic ceea ce poate el nu credea că există, dar care în final au devenit buni creștini.
Mie îmi place mult să vizitez această Mănăstire și de aceea vă îndrum să mergeți ,căci acolo veți găsi ce nu oriunde veți afla “Cereți și vi se va da,căutați și veți afla,bateți și vi se va deschide.”(Evanghelia Matei capitolul 7).Descoperiți deci frumusețea Mânăstirii și rugăciunea,care adresată Domnului are multe roade,și aduce multă bucurie.


               01-01-1970       Liceul Teologic Cuvioasa Parascheva Agapia       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro