Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Comuna Vînători-Neamț, Sat Mânăstirea Neamț , Județul Neamț , Strada Mihail Sadoveanu

An/secol:

Secolul al XVII-lea

Detalii principale / personalități / evenimente:

Dintre personalitățile care au trecut pe la schitul Vovidenia , îi amintim pe Mitropolitul Moldovei Veniamin Costach, pe Mitropolitul Visarion Puiu [ care a și locuit aici o vreme ] , pe marele scriitor Mihail Sadoveanu [ vizitat la rândul său de Ionel Teodoreanu ,de arhitectul Ștefan Balș] și mulți alții .

În prezent, biserica mare de la Vovidenia este un edificiu de stil baroc târziu.Construcția a fost inspirată de arhitectura monastică ucrianiană din vremea aceea. Exteriorul se distinge prin eleganță ,având forma unui chivot. De asemenea și paraclisul cu hramul “Sfinții Împărați Constantin și Elena „ sunt într-o stare bună.

Scurt istoric:

Nu este clar când a luat ființă viața călugărească la Schitul Vovidenia , dar se poate admite că au existat monahi de la începutul secolului al XVII-lea.
Înainte de a se numi Vovidenia, în același loc exista un schit numit „Slătiorul” după pârâiașul cu apă sărată ce curgea în apropiere. Biserica acestui schit [fiind construită înainte de anul 1700] avea hramul “Sfântul Ierarh Spiridon” de unde își luase numele de “Spirea”.
Izvoarele istorice precizează existența unui lăcaș monahal construit de familia boierilor Gosan. Aici s-a format duhovnicește Episcopul Ioanichie al Romanului. Drept recunoștință pentru anii uceniciei sale,Episcopul Ioanichie construiește o biserică tot din lemn între anii 1748-1749.Acest lăcaș poartă hramul “Intrarea în biserică a Maicii Domnului “ [ popular, Vovidenia ].
După un secol , între anii 1849-1859, se ridică o nouă biserică din piatră , având 5 turle, 4 pe colțuri și 1 în centru.Văzută din depărtare arată , ca un plăcut chivot. Acest lăcaț păstra de la Episcopul Ioanichie catapeteasma și amvonul ,cititor fiind la acea vreme starețul Neoil.
În prezent la Schitul Vovidenia se păstrează câteva icoane vechi, vase şi obiecte de cultlucrate din argint dar şi numeroase cărţi tipărite la Neamţ, care ne vorbesc despre existenţa unei active vieţi bisericeşti trăită în această comunitate monahală.
La Vovidenia au trecut şi poposit numeroşi ierarhi ai Bisericii noastre, călugări vestiţi dar şi oameni de carte atraşi de frumuseţile acestor locuri, Mitropolitul Visarion Puiu, scriitorul Mihail Sadoveanu cu soţia şi fiica sa Profira.
Odată cu trecerea timpului, biserica a cunoscut mai multe reparații ajungând ca între anii 1968-1969 , pictura să fie refăcută de pictorul Constantin Călinescu.
Au mai fost construite corpuri de clădiri și un paraclis cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena “ în vremea egumenului Nazarie Chirilă.
În prezent , la schitul Vovidenia viețuiesc 8 călugări alături de egumen.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Coborând spre ,,mănăstirea mănăstirilor,, frumuseţea codrului plutea ca o lumină diafană, străpungându-ţi sufletul cu o nespusă bucurie în acelaşi timp o dulce nădejde te cuprinde că la capătul drumului vei regăsi înmărmurită între veacuri Mănăstirea Neamţului. Natura blândă şi boemă te îndeamnă la visare, măguri şi obcine domoale se inşirau spre miazănoapte, iar norii tiviţi cu chenare aurii imi deveniseră camarazi de drum. Poienile largi împestriţate cu flori împrăştiau în amiaza fierbinte miresme asemanatoare tămâiei. În această simfonie de culori, arome şi mândre peisaje, undeva pe un piept de deal se ridică chivotul ceştinătaţii moldovenesti, Schitul Vovidenia un loc sfânt , dar în acelaşi timp şi un loc romantic. Privind de aici de sus dealurile scăldate în codri şi în poieni se apleacă sub ochii tăi, se ating, se întretaie şi bat cerul ca vulturii înălţaţi.Eram copil când am venit întâia oară aici, la Vovidenia , dar n-am să uit niciodată aceste plaiuri pline de sfințenie și însemnătate.
Peisajul ce împrejoară schitul este pur și simplu fascinant. Armonia culorilor și cântecele voioase ale păsărilor înseninează inima tuturor ce iubesc și caută frumosul. Raze blânde de soare învăluie câmpurile smălțate de flori , dându-le o nuanță mai vie , mai luminoasă . Ca niște santinele neobosite, munții își înalță vârfurile semețe formând frumoasa depresiune în care se află Vovidenia ; și este atâta liniște , atâta splendoare în acest colțișor de lume lăsat de Dumnezeu pe pământ...
Podoaba cea mai de preț este , fără îndoială , biserica .În rugăciunea lui neîntreruptă ,schitul pare că se înalță spre cer cu turlele sale strălucitoare . Construcția exterioară este de o eleganță aparte , iar culoarea alb-imaculată radiază în lumina soarelui... Odată ce îi calci pragul , nu se poate să nu fii absorbit de aspectul interior al bisericii. Pictura este superbă și plină de expresivitate , având detalii bine realizate și migăloase .În plus atmosfera de rugăcine, frumoasele slujbe care se oficiază aici, te umplu de bucurie și pace lăuntrică .
Cred că Vovidenia este o prețioasă relicvă pentru Moldova pentru că pe drumul acesta care duce la schit au pășit mari personalități culturale ca Mihail Sadoveanu , Mitropoliții Veniamin Costachi și Visarion Puiu .Așadar, vă invit să vizitați această perlă a țării noastre.Vă asigur că nu veți regreta .
Linistea locului a atras personalitati cunoscute ale culturi române astfel Mihail Sadoveanu cunoscând acest plai ajunge sa îl numească ,, Poiana liniştii,,. Pe parcursul veacurilor în acest colţ de rai mulţi călugări plini de evlavie şi har şi-au înălţat rugăciunile către Cel de Sus cu o bucurie nesfârşită, slujbele lor fiind punţi către o lume sfântă, mângâind şi alinând suferinţele oamenilor.


                     01-01-1970       Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro