Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
București


Biserica Rusă se află situată pe strada Ion Ghica nr. 9, sector 3, în București, vis a vis de Universitate. Ea a fost construită pe terenul cumpărat de la Olga Elena Romanescu, din inițiativa ambasadorului rus de la acea vreme pe numele său Ghiers, și de familia țaristă a Romanovilor, cu destinația de a fi capela Ambasadei Ruse de la București.
Lucrările de construcție au început în anul 1905 și s-au terminat în anul 1909, acestea fiind executate de constructori ruși și italieni după planurile arhitectului rus Preobrajensky, cheltuindu-se suma de 600.000 ruble de aur. Închinată Sfântului Ierarh Nicolae, după numele Țarului Nicolae al II – lea al Rusiei, biserica a fost sfințită la data de 26 noiembrie 1909 de către Arhiepiscopii Atanasie Mironescu și Vladimir al Kronstadtului, Vicarul Mitropoliei Petersburgului.
Zidurile sunt ridicate din cărămidă presată și piatră. Stilul arhitectonic al bisericii este specific rusesc, având șapte turle în formă de bulb,inițial acoperite cu foiță de aur , iar în zilele noastre cu tablă de aramă vopsită ulterior.
Pictura a fost executată, parțial, în tehnica uleiului mat, de către pictorul rus Vasiliev și continuată în anul 1948 de pictorul Anatolie Cudinov, în stil neobizantin. Aceasta se întinde pe o suprafață de 1.500 mp.
Biserica are un plan de formă pătrată, intrarea făcându-se prin colțul nord – vestic, astfel încât altarul semicircular, să fie orientat spre răsărit.
Naosul se înscrie într-o cruce cu brațe egale și acoperit de o boltă centrală înaltă. Pe colțurile naosului, se regăsesc patru turnuri mai mici care înconjoară turla centrală.
Intrarea este marcată de un corp încoronat de un alt turn. Cel de al VII-lea turn se ridică peste altar. În interior, pavimentul este realizat din plăci pătrate, dreptunghiulare și octagonale de gresie albă, galbenă, gri și albastră.
Catapeteasma bisericii este sculptată în întregime din lemn și poleită cu foiță de aur, executată la Moscova, după modelul Catapetesmei din Catedrala “Sfinții Arhangheli” de la Kremlin.
Biserica este înscisă pe lista monumentelor istorice Cod LMI B-II-m- A-18814 și este unicat în România, reprezentând stilul rusesc autentic la început de secol XX.
În anul 1916, în timpul primului război mondial, biserica a fost închisă, obiectele de cult și arhiva au fost trimise la Iași, iar apoi la Sankt Petersburg, fiind pierdute în timpul Revoluției Ruse.
În timpul celor două războaie mondiale a suferit multe distrugeri; în 1948 și 1967 pictura bisericii a fost spălată și recondiționată.
În decursul istoriei acest lăcaș sfânt a avut mai multe destinații :
- până în anul 1934 a fost capela Ambasadei Ruse la București
- în anul 1934 a trecut sub jurisdicția Patriarhiei Române, devenind capela Universității București, la inițiativa Minustrului de Externe de la acea vreme, Nicolae Titulescu
- la data de 5 mai 1947 revine sub jurisdicția Moscovei
- în anul 1957 intră în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române și funcționează ca o biserică de enorie din București
- în ianuarie 1992, la cererea unui grup de studenți ai Universității București, devine Paraclis Universitar al Universității București, ea mai fiind numită de studenți și biserica “Sfântului Cinci”, fiind prima biserică din România după 1990, cu această destinație.
În prezent este Paraclis Universitar al Universității București. Are un program duhovnicesc împletit cu activități culturale, prin care se încearcă să se răspundă nevoilor studenților, în special și tinerilor în general. Acest lucru nu înseamnă că biserica este în exclusivitate pentru studenți sau cadre universitare, ci este deschisă nevoilor tuturor creștinilor.
Ca monument de patrimoniu religios universal, Biserica Rusă bucureșteană prezintă un multiplu interes, atât din punct de vedere architectonic cât și istoric, dar și pentru credincioșii creștini-ortodocși și turiști.
În prezent biserica se află în renovare.
01-01-1970       Colegiul Național Iulia Hasdeu       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro