Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Comuna Tazlău, județul Neamț


Nestemată ascunsă între munți - Mănăstirea Tazlău


Caia Ionuț, clasa a XI-a
Bursuc Adelin, clasa a XI-a
Coordonator: prof.ing. Japalela Tamara Veronica
Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu”


Pe drumul spre mijlociul Carpaților Orientali de la jumătatea Moldovei, peste niște culmi domoale de munte ale Tazlăului care ușurează drumul călătorilor spre Comănești sau pasul Oituz este aruncată o șosea modernă. Puțini sunt însă cei care au cunoștință că trec în viteză pe lângă repere istorice de pe foste căi de comunicație strategice, adevărate nestemate ridicate de Ștefan cel Mare și Sfânt.
Mănăstirea Tazlău cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” este situată la poalele Măgurii Tazlăului, departe de drumul principal DJ156A, după vatra satului, ferită privirilor, dar lângă actuala școală din localitate. Geografic sunt circa 20 de kilometri până la cel mai apropiat oraș al județului Neamț - Roznov și la circa 30 km sud de municipiul Piatra Neamț.
Monumentul are codul din Lista monumentelor istorice LMI nr. NT-II-a-A-10706 și se gășește la adresa str. Ștefan cel Mare 188, sat Tazlău; comuna Tazlău, jud. Neamț.
Pe plăcuța de la intrare se regăsește următoarea inscripție: „Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă în numele Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și curatei ei nașteri, să fie întru rugă sieși și doamnei sale Maria și fiilor săi Alexandru și Bogdan, care s-au început a se zidi în anul 7004 (1496) luna iulie, 4 și s-au sfârșit în anul 7005 (1497); iar al domniei sale anul 41 curgător, luna noiembrie, 8”.
Așezământul monahal ridicat pe locul vechii biserici de lemn construită de Alexandru cel Bun este menționat pentru prima oară într-un document din 30 octombrie 1458 ca fiind una din ctitoriile monastice ale voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt.
Fortăreață ca și celelalte mănăstiri ridicate ale vremii, biserica mănăstirii este înconjurată cu ziduri din piatră, fiind prevăzută cu metereze și contraforturi la exterior, iar la intrare străjuiește turnul clopotniță construit mai târziu de Petru Rareș. Ulterior, Alexandru Lăpușneanu ctitoriei i-a fost adăugat un pridvor, Ieremia Movilă a împodobit-o cu uși împărătești, iar Constantin Mavrocordat a închinat-o la 1711 Muntelui Sinai.
Deși prădată în anul 1514 de cetele secuiești, și cu viața monahala întreruptă după 1879 din cauza ca urmare a unui incendiu, lăcașul a tot fost refăcut, iar în anul 1894 a devenit parohie, iar din anul 1990 redevine mănăstire de monarhi, fiind astfel readusă la destinația ei inițială Degradarea accentuată, tot mai vizibilă în ultimii ani a necesitat măsuri urgente de protecție, stabilitatea ruinelor fiind o problemă nerezolvată de câteva decenii.


                  01-01-1970       Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu”       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro