Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Cimitirul eroilor, CĂlărași


Glorie călărășeană
în Monumentul Eroilor1


Elevi: Ghica Florin, clasa a XI-a A,
Grama Antoniu, clasa a X-a D,
Coord. Prof. Dr. de Istorie, Budu Ionel,
Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Călărași


Scurt istoric în timp și spațiu
"Neamul devine etern prin cultul eroilor” – scria Nicolae Iorga2 , considerându-i istoria vie a unei nații.Chiar dacă sunt și eroi care și-au jertfit viața pentru patrie, fără un mormânt, sau o cruce la căpătâi, rămășițele pământești ale celor mai mulți dintre aceștia au fost îngropate în cimitire răspândite pe tot teritoriul țării.
În incinta Cimitirului Eroilor a fost realizat de către sculptorul Vasile Ionescu Varo un monument funerar dedicat Eroilor Regimentului 5 Călărași, pe al cărui soclu au fost înscrise cuvintele: ,,Eroilor noștri eternă recunoștință”3 .
Intrarea în Cimitirul Eroilor este străjuită de un arc sub formă de boltă, pe al cărui frontispiciu stă înscrisă deviza ,,Pentru Patrie”, iar pe părțile laterale, la intrare, sunt săpate în piatră următoarele inscripții: în stânga – 1916 și în continuare: ,,V-ați sacrificat viața luptând vitejește și înfruntând furia vrăjmașului la Turtucaia, Parachioi, Corbu, Epurești. În dreapta – 1919 și în continuare: ,,Cu jertfa vieții noastre ați făurit întregirea neamului împingând hotarele de la Tisa și Nistru.
Pe pereții din curtea interioară ai arcului în formă de boltă este înscris, de ambele părți, un emoționant îndemn pentru toate generațiile următoar: Respectați cu venerație mormintele acestor eroi și luați pildă de la ei pentru iubirea voastră de țară. Filiala Călărași a Societății Mormintelor Căzuți în Război, al cărui președinte era preotul Dimitrie Dobre a fost preocupată de soarta osemintelor eroilor călărășeni căzuți în timpul războiul din anii 1916-1918, care s-au jertfit pentru idealul național. Astfel, la 9 iulie 1923, se adresa primarului orașului Călărași solicitând aducerea eroilor călărășeni pe meleagurile natale: ,,Cum o parte din eroii neamului aparțin județului și orașului nostru (...) vă rugăm a dispune a lua grabnice măsuri a face înhumările generale ce se vor reînhuma în cimitirele militare ce se organizează în acele regiuni”. La 17 mai 1923, sărbătoarea Zilei Eroilor, începea în fața gării de unde urma să fie preluate osemintele a 10 eroi ai locului, aduși din alte cimitire din țară4 . Din fața gării, carul funebru de onoare, tras de 6 cai de la Regimentul 5 Călărași, pe care era așezat catafalcul și sicriele celor 10 eroi, a parcurs străzile orașului unde s-a săvârșit slujba de reînhumare și pomenirea morților jertfiți pe altarul patriei, pentru libertatea lumii și întregirea neamului.
Pomenirea eroilor neamului românesc în ziua Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos a fost instituită încă de la începutul secolului trecut, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 25 mai 1920, a pus în aplicare Decretul– Lege nr. 1693 din 4 mai 1920, prin care primul Parlament al României Mari şi Regele Ferdinand stabileau în mod expres acest fapt. Hotărârea Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române din acel an a fost consfinţită de alte două hotărâri sinodale, din anii 1999 şi 2001, prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească.
De asemenea, începând cu anul 2003, prin Legea 379, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, Sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român, iar monumentul Eroilor devine loc de cinstire a eroilor neamului.

1. Se află pe strada Ecaterina Teodoroiu, la mică distanță de gara municipiului Călărași
2. Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. VIII, p. 234
3. Virgiliu Z. Teodorescu, Elisabeta Teodorescu, Simboluri ale cinstirii înaintașilor ridicate în forul public prin preocuparea călărașenilor în secolul al XX-lea, în ,,Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos”, XVIII, Călărași, 2001, p. 97-98.
4. Arhivele Naționale Călărași, fond Primăria orașului Călărași, dosar 35/1923, f. 3
         01-01-1970       Liceul Tehnologic Transporturi Auto       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro