Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Sat Nămăiești, Comuna Valea Mare Pravăț, Județul Argeș


Pe urmele ”chiriașului grăbit” - Casa Memorială George Topârceanu
„UN MEDIU CURAT PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ”
PROIECT EDUCAŢIONAL

Pestrițu Angela,
Școala Gimnazială nr.1 Poienarii de Muscel,
județul Argeș


DOMENIUL: PROTECŢIA MEDIULUI
TIPUL DE EDUCAŢIE : EDUCAŢIE ECOL
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIENARII DE MUSCEL, JUD. ARGEŞ
Grupul ţintă : ELEVII CLASELOR V-VIII, comunitatea locală
COORDONATORI: prof. BIOLOGIE, MIHAI IRENE prof.CHIMIE-FIZICĂ CHIRCA ELENA
ORGANIZATOR : prof. FIZICĂ-CHIMIE PESTRIȚU ANGELA prof.BIOLOGIE, OCHI MARILENA
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
1. Titlul proiectului: „Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă”
2. Categoria în care se încadrează proiectul: Educaţie ecologică
C. REZUMATUL PROIECTULUI
ACTIVITĂŢI PROPUSE
1. Omul, parte integrantă a mediului
2. E toamnă!
3. Pădurea – izvor al vieţii pe Pământ
4. Nu distugeţi Pământul, e casa noastră!
5. Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă – Concurs

Parteneri:
1. Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Argeş
2. Ocolul Silvic Mihăeşti
3. Biblioteca Comunală Poienarii de Muscel
4. Primăria Poienarii de Muscel
5. Casa memoriala George Toparceanu
6.Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare Pravăț
7.Școala GimnazialȘ Nămăiești

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
1. Argument:
Este momentul ca noi, cadrele didactice, să acţionăm în vederea formării unor atitudini şi aptitudini necesare înţelegerii relaţiilor care există între om şi natură, să îi educăm pe copii în vederea înţelegerii, apărării, îmbunătăţirii mediului înconjurător creând astfel condiţii mai bune de viaţă într-un mediu curat, propice vieţii. Proiectul îşi propune să antreneze elevii în diverse acţiuni: drumeţii în pădurile din împrejurimile localităţii Poienarii de Muscel și Valea Mare Pravăț, ecologizarea albiei râurilor din zonă, Argeșel și Râul Târgului, întreţinerea spaţiilor verzi din jurul muzeului, plantarea de copaci şi flori, îngrijirea acestora, realizarea unor cuiburi pentru păsări. De asemenea, se urmăreşte educarea relaţiilor umane din cadrul comunităţii în care trăiesc, formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice. Proiectul valorifică şi potenţialul de creativitate al copiilor prin organizarea unor activităţi artistice şi plastice ce vizează exprimarea liberă a elevilor, dă frâu liber imaginaţiei prin culori.
2. Obiectivul general/scopul:
Cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ocrotire a mediului înconjurător, înţelegerea necesităţii conservării şi utilizării raţionale a resurselor de mediu pentru a trăi într-o lume mai bună şi mai sănătoasă.
Descoperirea Casei Memoriale George Toparceanu
3. Obiectivele specifice:
a) Dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu;
b) Dezvoltarea simţului estetic;
c) Stimularea creativităţii elevilor;
d) Conştientizarea elevilor şi a comunităţii asupra necesităţii protejării mediului;
e) Identificarea problemelor de mediu şi rezolvarea/ameliorarea acestora;
f) Participarea elevilor la acţiuni de informare privind problematica mediului înconjurător.

4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
1. direct: elevii, părinţii, cadrele didactice implicate (coordonatori, parteneri, colaboratori)
2. indirect: comunitatea.

5. Durata proiectului:
Proiectul va fi derulat pe o perioadă determinată, octombrie 2018 – iunie 2019

6. Descrierea activităţilor:
a. Activitatea nr. 1.
b. Titlul activităţii: Omul, parte integrantă a mediului
c. Data/ Perioada de desfăşurare: octombrie 2018 - iunie 2019
d. Locul desfăşurării: Activitatea se desfăşoară în sălile de clasă ale școlilor partenere.
e. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi
f. Descrierea activităţii: Copiii vor viziona materiale Power Point ce prezintă diferite medii de viaţă (inclusiv descrierea mediului de viaţă local), factorii de mediu şi efectele acestora asupra plantelor, animalelor şi asupra omului, lecturarea unor reviste, lucrări ce dezbat această problemă, identificarea elementelor de mediu din texte literare. Pe baza celor vizionate, citite, ascultate se vor completa grafice, tabele, texte lacunare, se vor realiza afişe, desene.
g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere
h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 2. cadrele didactice din şcolile implicate, 3. părinţii elevilor implicaţi în proiect.
i. Modalităţi de evaluare: completarea unor rebusuri, formularea de întrebări şi reprezentarea prin desene a unor componente ale mediului apropiat (plante, animale, apă, aer, sol, soare), completarea unor teste lacunare pentru elevi şi realizarea unor desene de către preşcolari.

a. Activitatea nr. 2.
b. Titlul activităţii: E toamnă !
c. Data/ Perioada de desfăşurare: octombrie 2018
d. Locul desfăşurării: Activitatea se va realiza în aer liber, în împrejurimile localităţii de domiciliu şi în sălile de clasă ale unităţilor partenere.
e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi
f. Descrierea activităţii: Copiii vor merge în drumeţie în împrejurimile localităţii Poienarii de Muscel și Nămăiești, în pădurea şi pe dealurile din apropiere, vor observa fauna şi flora existentă, vor colecţiona diverse fructe de pădure, frunze, muşchi, licheni pentru a realiza o machetă sau un ierbar. Vor realiza fotografii ale zonei, vor identifica aspecte pozitive sau negative în ceea ce priveşte relaţia omului cu natura pentru a realiza un plan de combatere sau de reducere a efectelor negative. Vor realiza: desene ce înfăţişează zonele vizitate, afişe însoţite de sloganuri elocvente, colaje.Vor curata albiile Râului Târgului și Argeșel.
g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere
h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 2. cadrele didactice din şcolile implicate.
i. Modalităţi de evaluare: realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor, lucrări având ca subiecte locurile vizitate de copii; alcătuirea unui album electronic cu imagini din drumeţie, din activităţile desfăşurate, cu aspecte pozitive sau negative referitoare la aspectul mediului înconjurător.

a. Activitatea nr. 3.
b. Titlul activităţii: Pădurea- izvor al vieţii pe Pământ c. Data/ Perioada de desfăşurare: martie –aprilie 2019
d. Locul desfăşurării: Activitatea se va realiza în aer liber, în înprejurimile localităţii de domiciliu şi în sălile de clasă ale unităţilor partenere.
e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, reprezentantul Ocolului Silvic. Descrierea activităţii:
Copiii se vor deplasa în pădure; însoţiţi de un reprezentant al Ocolului Silvic, vor primi instrucţiuni clare despre modul în care se plantează puieţii. Vor observa care sunt schimbările care se produc în natură, în general, şi în pădure, în mod special; vor planta flori şi pomi în curtea şcolii, apoi vor transpune în desene sau compoziţii literare sentimentele lor faţă de natură, vor realiza postere prin care să sensibilizeze oamenii pentru a nu mai defrişa pădurile, se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor. Se vor construi căsuţe pentru păsărele de Ziua Mondială a Păsărilor. Copiii vor viziona prezentări Power Point despre Pământ şi despre cauzele degradării mediului, vor discuta despre acţiunile pozitive şi negative ale omului asupra planetei, vor realiza liste cu măsuri pe care le putem lua pentru a salva Pământul de la distrugere, vor realiza afişe.
g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere
h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 2. cadrele didactice din şcolile implicate, 3. comunitatea locală; 4. părinţii elevilor/preşcolarilor implicaţi în proiect.
i. Modalităţi de evaluare: realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor, lucrări având ca subiecte locurile vizitate de copii; machete: afişe, alcătuirea unui album electronic cu imagini din drumeţie, din activităţile desfăşurate, cu aspecte pozitive sau negative referitoare la aspectul mediului înconjurător.

a. Activitatea nr. 4
b. Titlul activităţii: Nu distugeţi Pământul, e casa noastră!
c. Data/ Perioada de desfăşurare: mai 2019
d. Locul desfăşurării: Activitatea se va realiza în clasă şi în aer liber, în curtea şcolii, localitatea de domiciliu ale unităţilor partenere.
e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş.
f. Descrierea activităţii: Copiii vor realiza activităţi de igienizare a Raului Targului si Argesel din localitate, a spaţiilor verzi, amplasarea de pancarte cu mesaje sugestive pentru păstrarea curăţeniei, realizarea unor panouri de avertizare cu mesaje ecologice, realizarea şi distribuirea de fluturaşi ce îndeamnă populaţia la economisirea apei, a electricităţii, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, cumpărarea hranei produsă natural, colectarea selectivă a deşeurilor, participarea la întâlniri cu specialişti ai instituţiilor implicate în protecţia mediului.
g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere
h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 2. cadrele didactice din şcolile implicate, 3. comunitatea locală; 4. părinţii elevilor/preşcolarilor implicaţi în proiect.
i. Modalităţi de evaluare: realizarea de desene, picturi, colaje, machete, compoziţii literare prin care fiecare elev să sensibilizeze oamenii din jur pentru păstrarea unui mediu curat pentru o viaţă sănătoasă; expoziţii cu lucrările elevilor; realizarea unui album cu fotografii realizate în timpul activităţii.

a. Activitatea nr. 5
b. Titlul activităţii: Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă (evaluare finală)
c. Data/ Perioada de desfăşurare: 27 mai – 15 iunie 2019
d. Locul desfăşurării: unitatea de învăţământ coordonatoare,
e. Participanţi: preşcolari, elevii claselor I- VIII, cadre didactice,
f. Descrierea activităţii: Şcoala Gimnaziala Nr.1 Poienarii de Muscel, Argeş organizează în perioada februarie – 15 iunie 2019, concursul județean „Floarea Sănătății”, activitate propusă în cadrul Proiectului educaţional " Mens sana in corpore sano". Această activitate reprezintă evaluarea finală a proiectului. Tema concursului are în vedere aspectele legate de poluarea mediului, a planetei, dar şi tot ceea ce ne înconjoară în mediul natural în care trăim. Lucrările pot cuprinde mesaje negative, dar şi mesaje pozitive. Lucrările au fost realizate pe parcursul derulării proiectului.Proiectul se incheie cu activități de voluntariat ce constă în pricesne cântate la Biserica "Sfânta Treime" din Poienarii de Muscel și Mănăstirea Nămăiești și cadouri pentru Centrul de batrâni de la Pescăreasa. Secţiunile sunt: • CREAŢIE PLASTICĂ (desen, pictură); • AFIŞE (care să conţină un slogan ce vizează aspecte de mediu); • COLAJE(realizate din materiale reciclabile sau din natură , format A4) • PREZENTĂRI POWER POINT (vor reliefa activităţile desfăşurate, expoziţii cu lucrările elevilor, o paradă a costumelor eco, ş.a.). Regulamentul de participare este prezentat la nivelul şcolilor din localitate.
g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere
h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 2. cadrele didactice din şcolile implicate,
i. Modalităţi de evaluare: jurizarea lucrărilor şi vizionarea acivităţilor prezentate Power Point

7. Realizări aşteptate: Utilizând mijloacele educative şi de învăţare cât mai diverse, plăcute şi acceptate de către copii, vom reuşi să formăm la copii aptitudinile şi atitudinile necesare pentru a înţelege relaţiile care există între oameni şi mediul înconjurător, având drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului, vor înţelege influenţa mediului înconjurător asupra organismului uman. În urma activiţăţilor se urmăreşte: igienizarea zonei de reşedinţă; plantarea de puieţi; realizarea unor desene, afişe, postere cu mesaje ecologice; conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl presupune poluarea mediului, defrişarea pădurilor.

8. Modalitatea de evaluare:
Evaluare periodică: Se realizează la fiecare activitate a proiectului de către directorii instituţiilor urmărindu-se: Respectarea termenelor; Respectarea sarcinilor; Activităţi planificate/activităţi realizate; Impactul asupra grupului ţintă.
Evaluarea finală: Se va realiza la sfârşitul fiecărei activităţi, se urmăreşte progresul proiectului în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor propuse. Se stabileşte impactul asupra grupului ţintă, pentru a se reliefa utilitatea proiectului. Prezentări Power Point cu imagini din timpul activităţilor; Expoziţii cu desene, afişe, colaje din materiale refolosibile, „Parada costumelor eco”; Realizarea unui CD si a unei reviste "Floarea sănătății" în a III-a ediție cu aspecte din desfăşurarea activităţilor.

9. Beneficiarii directi: elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcolile implicate, părinţii elevilor/preşcolarilor implicaţi în proiect.
Beneficiari indirecţi: comunitatea locală.

10. Sustenabilitatea proiectului: Ne propunem să urmărim impactul pe care l-au avut demersurile iniţiate în acest proiect asupra copiilor şi comunităţii şi să continuăm campaniile de igienizare, de protejare a mediului înconjurător prin diverse mijloace: pliante, pancarte, afişe, realizarea unei reviste „Micii ecologişti”, continuarea colectării selective a deşeurilor în colaborare cu Societatea care ridică gunoiul menejer în localitatea noastră.

11. Activităţi de promovare, mediatizare, diseminare: Promovarea proiectului se va realiza prin afişe ce prezintă: organizatorul, partenerii, colaboratorii, coordonatorii. Mediatizarea se va realiza cu ajutorul presei locale. Diseminarea se va realiza prin prezentarea activităţior în cadrul Comisiei metodice, realizarea unui CD cu aspecte din cadrul activităţilor.

12. Partenerii implicaţi în proiect:
a. Agenţia pentru Pentru Protecţia Mediului Argeş ne asigură resursele materiale şi informaţionale (pliante, broşuri) prin care sensibilizăm populaţia în vederea economisirii apei, a electricităţii, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, cumpărarea hranei produsă natural, colectarea selectivă a deşeurilor
b. Ocolului Silvic Mihăeşti ne pune la dispoziţie puieţii pe care îi vom planta;
c. Casa memorială George Topârceanu ne pune la dispoziţie materiale informaţionale referitoare la mediile de viaţă, realizarea compostului în şcoală, asigură spaţiul pentru expunerea lucrărilor.
d. Şcoala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel asigură consiliere de specialitate în vederea realizării CD-ului şi colaborează/ coordonează realizarea revistei.
e. Şcoala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel asigură condiţiile de jurizare.
f. Primăria Poienarii de Muscel asigură confecţionarea pancartelor ce vor fi amplasate în comună şi spaţiul pentru desfăşurarea unor activităţi, pentru expunerea lucrărilor
g. Biblioteca Comunală Poienarii de Muscel asigură sursa informaţonală ştiinţifică şi beletristică.
h. Şcolile partenere susţin eforturile şcolii noastre în vederea formării la elevi, părinţi a unei atitudini ecologice corespunzătoare.

"ChiriaȘul grĂbit" se odihneȘte în pace Într-un mediu curat
01-01-1970       Pestrițu Angela       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro