Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Str. Ștefan cel Mare, nr. 33 Suceava,
România
Cod 720003
0230216439 - Secretariat
0230522979 - Fax
Email: contact@muzeulbucovinei.ro


Muzeul Național al Bucovinei


Elev: Andriuc Teodora clasa a XI-a Arte
Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț
Prof. Ungureanu Dumitrina


Muzeul de Istorie a Bucovinei este principala instituție muzeală din Suceava, cunoscut datorită bogăției de informații istorice, precum și obiecte doveditoare, ce le atestă. În acest loc se află spectaculoase obiecte descoperite, unde fiecare în parte poate spune o poveste: arme, textile arheologice, monede, vase, obiecte de podoabă etc.
Această instituție funcționează într-o clădire ce a fost construită la începutul secolului al XX- lea, între anii 1902-1903, sub influența a doua mari stiluri, cel neoclasic și baroc, după planurile arhitectului austriac Julius Bochner.
Muzeul cuprinde informații cu privire la începuturile și evoluția științei arheologice din zona Bucovinei, punând în evidență cele mai importante personalități ce au parcurs la etapele ,,științei hârlețului” (așa cum i se spunea arheologiei în secolul al XIX-lea), aceștia fiind: Josef Szombathy, Raimund F. Kaindl, Karl A. Romstorfer, Dionisie Olinescu, alături de care regăsim cele mai valoroase dintre descoperirile din epocă.
De asemeni, conține și stihurile preistorice de la Baia și Adâncata, precum și din ,,mineiul întunecat”- așezarea de la Poiana Zvoriștea, datând din secolele al VIII- lea și al IX- lea. Siturile cercetate de arheologii suceveni, începând cu anii 1950-1960, sunt trecute ca cele mai importante , când la Suceava a activat ilustrul profesor Ion Nestor, întemeietorul școlii românești de arheologie medievală, precum și cercetările de dată recentă.
Muzeul Bucovinean este amenajat intr-o clădire cu două niveluri. Expoziția sa de bază a fost concepută pentru a prezenta istoria locală împletită cu cea națională, conținând idei moderne, cu o organizare de bună concepție, ce-i permite vizitatorului să pătrundă în profunzimea evenimentelor istorice și să cunoască elementele sale caracteristice.
Se remarcă colecțiile sale de arheologie medievală cu descoperiri la: Suceava, Udești, Vornicenii Mari, Botoșana, Cetatea de Scaun, Poiana-Zvoriștea, Biserica Mirăuți, Probota, bisericile Sf. Nicolae Rădăuți, Siret și Curtea Domnească.
Această instituție adăpostește și grandioasa Sală a Tronului, reconstituirea unui monument de la Curtea din Suceava, din vremea cinstitului voievod al Moldovei, Ștefan cel Mare.
Muzeul cuprinde și secția de Artă a sa, inaugurată în vara anului 1961, ce prezintă lucrări valoroase ale unor pictori, aparținând perioadei de început a artelor române moderne, cât și lucrări ale pictorilor generațiilor mai noi, interesați în a reda viața cotidiană.
Muzeul Bucovinei este cea mai importantă instituție de profil din județul Suceava. Înființarea sa fost strâns legată de începutul lucrărilor de restaurare la Cetatea de Scaun de la sfârșitul secolului al IX-lea, sub coordonarea arhitectului șef, austriacul Karl Adolf Romstorfer, deoarece timp de două secole, cetatea a fost părăsită și ruinată. S-au luat măsuri de protecție asupra cetății, fiind interzise distrugerea zidurilor cetății și pășunatul în apropierea acesteia.
S-au început lucrări de degajare a ruinelor cetății între anii 1895-1904, fiind acoperite cu pământ, au loc primele săpături arheologice și sunt consolidate părțile amenințate de prăbușire. De aceea, pentru a se împiedica toate acestea și a se păstra materialele descoperite în urma lucrărilor de la Cetatea de Scaun sau mutarea lor la Muzeul Regional din Cernăuți, la propunerea profesorului Iosef Fleișer, se solicită înființarea unui muzeu local la Suceava.
Prin urmare, se aprobă la data de 7 noiembrie 1899 statutele societății ,,Muzeul” de către dieta Bucovinei. Rolul său este acela de a servi la cunoașterea țării din punct de vedere arheologic, istoric artistic etnografic și de științe naturale. La 4 ianuarie 1900 are loc adunarea de constituire a Societății, se deschide o prima expoziție la 6 august 1906, primul ghid fiind numit Alfred von Peyersfeld. Datorită creșterii exponențiale patrimoniului Național, muzeul s-a confruntat cu unele probleme, cea mai importantă fiind lipsa unor spații adecvate pentru expoziții.
În 1912 apare pentru prima dată la Cernăuți prima lucrare despre activitatea Muzeului sucevean, reprezentând motivul înființării acestuia, etapele de construcție și organizarea sa.
După Unirea Bucovinei cu România din 1918, are loc reînființarea Muzeului, de data aceasta sub administrație românească. În decembrie 1923, prefectul Sucevei solicită trecerea Muzeului în proprietatea primăriei. În anul 1928 muzeul a fost inaugurat fiind închinat compozitorului Ciprian Porumbescu, având ca exponate: violoncelul artistului, scrisori, obiecte personale, toate acestea fiind desfășurate prin inițiativa lui Constantin Morariu.
În 1947, titulatura instituției Devine Muzeul regional al Bucovinei, însă din motive politice, acest nume nu durează mult, căci în 1951 se schimbă în Muzeul raional Suceava. În 1968, acesta primește un nou nume Muzeul Județean Suceava, ce se păstrează până după Revoluția din decembrie 1989.
În anii următori, muzeul sucevean cunoaște o perioadă de dezvoltare și extindere, inclusiv ca urmare a redeschiderii șantierului arheologic de la Cetatea de Scaun. După ce a fost deschis în 1961 secția de artă, ce a adunat lucrări de pictură, grafică și sculptură ale unor valoroși artiști bucovineni, în 1975 s-a creat Laboratorul Zonal de Restaurare. În acest mod, specialiștii au salvat mii de piese de patrimoniu de la degradare. După ce clădirea a fost restaurată la 17 iulie 1980, are loc redeschiderea oficială a Muzeului de Istorie, ca noutate având Sala Tronului, o reconstituire muzeografică a unei săli existente la Cetate de Scaun.
În prezent, instituția este sub denumirea de Muzeul Bucovinei sau Muzeul Național al Bucovinei. Acesta are secție de arheologie, istorie, științe naturale, artă, memoriale, observator, bibliotecă ( peste 82000 volume), Laborator Zinal de Restaurare și Conservare, patronând mai multe publicații de specialitate, între care Anuarul Muzeului Bucovinei.
Aici la Suceava, locurile sunt pline de istorie. Muzeul Bucovinei, înființat în anul 1900, reprezintă istoria din cele mai vechi timpuri, din paleolitic până în zilele noastre. Ca dovadă că acest muzeu poartă o mulțime de obiecte de patrimoniu, avem și macheta Cetății de Scaun, ridicată în interior de Petru I Mușat și exteriorul (șanțul de apărare, etc), aparțin unui mare domnitor, Ștefan cel Mare, cel mai iubit și cel care și-a pus cel mai mult amprenta peste aceste locuri, cu biserici și mănăstiri ctitorite, cu un model de înțelepciune și de înaltă diplomație, mărturie că acest pământ al Bucovinei din cele mai vechi timpuri, a fost locuit de oameni foarte vrednici.
Găsim în muzeu primele locuințe din paleolitic acum de mai bine de 100 de mii de ani î. H., găsim cea mai frumoasă ceramică aparținând culturii de Cucuteni, de circa 6000 de ani î. H., Cele mai frumoase vase pictate cu decor interior și exterior, toate veșmintele, țesăturile aveau aceleași modele sau diverse motive geometrice. Asemeni vedem idoli la care se închinau popoarele din neolitic, cum ar fi Terra Mater, zeița simbol al vieții, se vede că știau și medicina. Un obiect extraordinar și deosebit este și tronul cu silueta unei femei și a unui bărbat, deoparte și de alta, ca semn al vieții veșnice, căci bărbatul și femeia sunt esențiali pentru generații și pentru viață. Un vas foarte frumos de asemeni, în care se ardeau diverse plante aromatice pentru această zeitate, îl găsim tot aici. Mă opresc la ceea ce este mai spectaculos descoperit aici. De aceea, imediat în epoca bronzului, în această perioadă a fost distrusă de invazia europeană, găsim doar imagini cum aceste locuințe au fost distruse, nemaiavând suficiente surse pentru a descrie mai bine această epocă neolitică.
Cele mai frumoase exponate descoperite la muzeu, în epoca bronzului sunt cuțitul de luptă, descoperit la Cajvana și toporul, descoperit la Corni, fiind deosebit de frumos ornamentate. Vedem că toate uneltele sunt la fel ca cele din zilele noastre. Dar cel mai frumos și spectaculos exponat rămâne carul din bronz, descoperit la Bujorul, care ne arată că toate aceste unelte și mijloace de transport existau și la înaintașii noștri, acum 2000 de ani î.H.. Deci, am putea spune că noi, după 4000 de ani, nu știm dacă chiar așa de spectaculoasă este evoluția noastră.În a doua epocă a fierului, asistăm la o dezvoltare a Metalurgiei, folosită pe scară largă a roții olarului și dezvoltarea și formarea unor puternice uniuni de triburi, constituirea unor mici sătulețe. Aici găsim și exemple de sanctuare, diferite tipuri de săgeți, vârfuri de lănci, discuri de luptă.
Cele mai multe săli îi sunt închinate iubitului dormitor Ștefan cel Mare, aici aflându-se și cel mai frumos portret care s-a păstrat în Tetraevangheliarul de la Mănăstirea Humor, un portret făcut de călugărul Nicodim de la Putna, un alt tablou de la biserica sfântul Ilie Suceava, steaguri de luptă cu sfântul Gheorghe ucigând balaurul și un steag cu emblema domnitorului.În ciuda numeroaselor războaie ale lui Ștefan, Moldova înflorește, fiind o importantă țară, ce leagă Orientul de Occident, are ieșire la Dunăre, la Marea Neagră. cea mai frumoasă ceramică se găsește aici, care vine din orient, foarte prețioasă, o piatră de mormânt a meșteșugarilor frumos ornamentată și multe altele. Găsim de asemeni și cel mai frumos tratat de alianță, încheiat între Ştefan și regele polonez Ioan Albert în 1499, precum și arme, securi mari. Ceva interesant, este că putem asculta un discurs video al lui Șefan din drama ,,,Apus de Soare”, fiind o reconstituire a Sfatului Domnesc din 1980, sala a existat cu adevărat la etajul cetății. Prin toate aceste dovezi, Ștefan rămâne un înțelept, un model pentru că și-a dorit să fim respectați și să ne păstrăm demnitatea.
Acestea sunt doar câteva din importantele obiecte istorice pe care le putem găsi în acest minunat și prețios muzeu al istoriei Bucovinei, căci enumerarea lor poate continua, dar vă las pe domniile voastre să descoperiți mai multe informații și obiective.                                 01-01-1970       Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro