Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Str. Progresului în cartierul Leorda , oraşul Comăneşti, în apropierea Clubului Elevilor

An/secol:

Secolul XVIII, 1751

Detalii principale / personalități / evenimente:

Nu se cunosc date despre personalităţi care ar fi trecut pragul acestei biserici, este însă posibil ca marele explorator al Africii, Dimitrie Ghika să fi ajuns în aceasta zonă, el deţinând Palatul Ghika, actualul Muzeu etnografic al Văii Trotuşului, şi o moşie destul de întinsă, care cuprindea o zonă foarte mare din Comăneşti, înainte de 1948. Este posibil ca şi scriitorul Alexandru Vlahuţă în trecerea sa prin zonă să fi văzut biserica din cartier, el fiind cel care la începutul secolului XX, scria următoarele : ,,Comăneşti, sat mare, frumos, aşezat între munţi cu tăpşane deschise, uşor înclinate spre apa Trotuşului. Vuieşte valea de zgomotul morilor şi al hierăstraielor. În toate părţile mişcare, zarva, freamătul muncii. Sute de braţe harnice desfundă comorile pământului. Din când în când auzi ca nişte vuiete prelungi strigătele acelea de glasuri unite cu care obişnuiesc muncitorii a se îndemna la ridicarea greutăţilor mari, tăcut privit de pe podişul din stânga măreţului castel, care-şi întinde-n fund, spre codrii, parcu-i întunecat, cu drumuri tăinuite, cu bărci pe lacuri, cu punţi spre cascade şi boschete de portocali”.

Scurt istoric:

Biserica este realizată din lemn de stejar şi brad. Aceasta a fost mărită în anul 1901 şi reparată în ultimii ani. Forma iniţială a construcţiei era de corabie având pereţii tapetaţi cu scânduri atât în exterior cât şi în interior. Catapeteasma era din lemn sculptat, vopsit şi poleit, pictura fiind realizată de pictorul Gheorghe Constantinescu, în anul 1901. Dintre obiectele deţinute de biserică, la începutul secolului al XX lea, amintim: sfântul potir, Sfânta Cruce, un clopot mic din 1790 având următoarea înscripţie . Uşile diaconeşti sînt obişnuite, iar cele împărăteşti sînt sculptate. Cei mai importanţi slujitori ai lăcaşului din Leorda au fost: preoţii Gherasim Vasile şi Ardeleanu Alexandru (jumătatea secolului al XIX-lea), preotul Hanganu (începutul secolului al XX-lea) şi Ion Nistor (între 1909 şi 1948). În prezent în apropierea vechii biserici, se află în construcţie o nouă biserică, construcţie apărută prin grija preotului paroh Cucu şi a enoriaşilor din cartier.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Biserica veche din cartierul unde locuim, reprezintă un punct de echilibru în viaţa comunităţii. Este locul unde venim în clipele de fericire, dar şi în cele de deznădejde.
Picturile din interior le-au arătat strămoşilor noştri calea spre mântuire, viaţa de după moarte, iar clopotul vechi a anunţat furtuni sau chiar războaie.
Trecerea pragului bisericii face ca legătura cu realitatea cotidiană să se întrerupă, cele auzite în cadrul slujbelor determinand schimbări de atitudini, noi sentimente.
Biserica este martorul mut al unor evenimente care au marcat viaţa comunităţii –venirea lui Aga Ghika pe moşia primită de la domnitorul Moruzi, răzvrătirea ţăranilor din zonă împotriva aceluiaşi boier, din cauza condiţiilor de muncă, bucuria comăneştenilor după dubla alegere a lui Al. I. Cuza, dar şi începutul, respectiv, sfârşitul celor două razboie mondiale. Aici şi-au plâns morţii din cele două confruntări mondiale, mamele, soţiile, rudele. Aici au încercat să caute sprijin ţăranii după ce regimul comunist le-a luat pământul şi animalele. Zidurile bisericii au auzit şi urări de bine, glasuri pline de bucurie, emoţii, aici având loc multe botezuri şi cununii. Împreună cu noua biserică contribuie la crearea unei imagini de care toţi locuitorii cartierului sunt mândrii.


                  01-01-1970       Colegiul Tehnic "D. Ghika" Comănesti       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro