Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Monumentul eroului locotenent Ioan Petra Oașia se găsește în satul Sibiel, oraș Săliște, Județul Sibiu. Sibielul se află localizat la o distanță de 23 de km. N.V. față de reședința județului Sibiu pe cursul inferior al râului Sibiel. Aflîm în această localitate Muzeul de Icoane pe Sticlă, Munumentul eroilor români de la 1877, Monumentul eroului Ioan Petra Oașia căzut la Oituz în 1917, Biserica cu hramul Sfânta Treime din secolul al XVIII-lea. Personalități din Sibiel: academicianul Andrei Oțetea, sfântul Moise Măcinic și scriitorul Petra Oașia

An/secol:

Monumentul sub formă de obelisc a fost realizat în anul 1921, prin strădania soților Ioan Și Maria Petra Oașia în amintirea fiului lor, Ionel Petra Oaşia şi a altor 15 eroi români, jertfiţi pentru întregirea neamului românesc . Monumentul acesta a fost realizt în secolul al XX-lea. În Sibiel se mai găsesc monumente istorice din secolul al XVIII-lea, Biserica ortodoxă i din secoul al XIX-lea, monumentul eroilor din Sibiel care au căzut în Războiul pentru Independență al Românei fașă de Imperiul Otoman la 1877

Detalii principale / personalități / evenimente:

Monumentul are o înălţime de 3.15 m, fiind realizat din beton şi bronz, fiind împrejmuit cu stâlpi uniţi lanţuri metalice. Pe faţada obeliscului sunt înscrise numele celor 15 eroi români, precum şi un înscris memorial: „În amintirea eroului locotenent Ionel Petrea Oaşia, căzut în lupta de la Oituz, în timpul războiului pentru Intregirea Neamului. Patria recunoscătoare”.

Scurt istoric:

Monumentul eroului Ioan Petra Oașia din Sibiel se află amplasat în faţa Şcolii Gimnaziale din Sibiel şi a fost realizat în anul 1921, prin strădania soţilor Ioan Petrea Oaşia şi Maria, în amintirea fiului lor, Ionel Petra Oaşia şi a altor 15 eroi români, jertfiţi pentru întregirea neamului românesc.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

CONSIDERAȚII PRIVIND MEDALIONUL MONOGRAFIC LOCOTENENT IOAN PETRA OAŞIA Elev, Fleșer Mihai, clasa a VIII-a B Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu Îndrumător, prof. drd. Dragoș Curelea Contextul general: S-au împlinit mai bine de 9 decenii și jumătate de la trecerea în veșnicie pe 19 iulie 1917 a ofițerului erou, locotenent, Ioan Petra Oaşia din Sibiel, căzut pentru neamul și țara sa în evenimentele militare ale Primul Război Mondial. Evenimente care au costat acest popor, un număr impresionant de jertfe , care reprezintă temelia de vie aducere aminte, pe care s-a ridicat mai târziu, la 1 decembrie 1918 România Mare, în granițele sale firești, trasate încă de la 1600 de voievodul Mihai cel Brav încoronat în Bălgradul său voievodal. Omul Ioan Petra Oașia Ioan Petra Oaşia s-a născut în 1894 în Sibiel fiind singurul fiu al unei familii înstărite de comercianţi de origine română, Ioan şi Maria Petra Oaşia. Tânărul a urmat cursurile școlilor primare și gimnaziale în satul natal, urmate apoi, în mod firesc de cursurile liceale la cunoscutul colegiu şagunian din Sibiu. Atunci când Europa înfierbântată de evenimentele din Balcani, soldate cu asasinarea la Sarajevo, în Bosnia, a principelui de coroană al Austro-Ungariei, Franz-Ferdinand și a soției sale Sophia, în decursul lunii august 1914, de către tânărul sârb anarchist, pe nume Gavrilo Princip, membru al societății de spionaj a Serbiei, pe numele Karadrujina (mâna neagră), tânărul nostrum din Sibiel, împreună cu alți 14 tineri de vârsta sa, din Mărginimea Sibiului, dintr-o serie de sate prescum: Topârcea, Mag, Ocna Sibiului, Orlat, Gura Râului, Sălişte şi altele a trecut Carpaţii peste Valea Frumoasei în vechiul Regat al României (deși Regatul României s-a proclamat neutru la izbucnirea acestei prime mari conflagrații mondiale) Printre aceștia s-a aflat şi Nicolae Fanea, originar din așezarea limitrofă a orașului Ocna Sibiului, Topârcea. Acesta, motivate de crezuri sincere românești, a deținut în perioada care a urmat, un rol major în destinul acestor 14 tineri sibieni. Ajunşi în Bucureşti, tânărul Fanea a mers la domiciliul poetului Octavian Goga (ce avea ca menajeră pe o verişoară a acestuia din Topârcea). Aceasta a prezentat lui Goga situaţia celor 14 tineri ardeleni, iar poetul i-a îndrumat şi ajutat că urmeze cursurile scurte ale şcolilor militare de ofiţeri în specialităţile militare precum arma infanterie şi arma artilerie. (De menţionat aici în treacăt, că tânărul Nicolae Fanea a absolvit Şcoala de ofiţeri de infanterie din Sibiu, după război fiind încadrat în Regimentul 90 Infanterie, ajungând pe treptele ierarhiei militare, până la gradul de maior. Acest ofițer a luat parte și la Cel De-al II-lea Război Mondial de la 22 iunie 1941, iar în luptele de la Stalingrad a căzut prizonier, sfârşindu-se într-un lagăr sovietic din Siberia. În cimitirul satului Topârcea, de unde era originar, maiorul Nicolae Fanea, mama ofițerului erou i-a ridicat acestuia o cruce pe care a scris aceste simple și înălțătoare cuvinte: “Lt. col.post mortem Nicolae Fanea. Ridicată de mama lui, Mărie. Dumnezeu să-l odihnească”. Revenind însă la micro-medalionul despre care dorim să amintim aici, al tânărului locotenent, Ioan Petra Oașia, acesta, în momentul intrării României în Marele Război la 15 august 1916 avea deja gradul de locotenent. Ardeleanul nostru deja avea o comandă a unui pluton şi era încadrat în Regimentul 2 Artilerie în funcţia de comandant de subunitate, Divizia 7 Artilerie Munte, din armata a II-a română, aflată sub comanda generalului Alexandru Averescu. Cu această unitate de artilerie a participat la bătăliile din Campania de foc din vara anului 1917 de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. La Oituz, în ziua de 17 iulie 1917, tânărul Ioan Petra Oaşia cade în bătălie, dând suprema jertfă pentru țară. Vestea pierderii unicului fiu a ajuns în satul natal la părinţi abea în decembrie 1918. Pentru a-i păstra memoria, părinţii eroului, Ioan şi Maria Petra Oaşia i-au ridicat un bust la Sibiel, creaţie a sculptorului Teodor Burca. Pe frontispiciu stă scris: “În amintirea eroului locotenent Oaşia Petra Ioan, căzut în luptele de la Oituz în timpul războiului pentru întregirea neamului românesc. Patria recunoscătoare”. Pe laturile monumentului au fost trecuţi şi ceilalţi eroi ai satului căzuţi pe fronturile primului război mondial. Fiind oameni înstăriţi din punct de vedere material şi cu suflete şi simţiri de adevăraţi români, părinţii eroului vor devei binefăcători ai copiilor săraci din Mărginimea Sibiului. Ioan Petra Oaşia, tatăl eroului (1854-1926) a înfiinţat “Fundaţia Oaşia”, constituită în memoria unicului fiu, căzut pe câmpul de onoare pentru libertate şi unitatea patriei. În Muzeul de icoane pe sticlă de la Sibiel, chiar lângă intrare, se află un portret al tânărului Ioan Petra Oaşia, în uniformă de locotenent al armatei regale a Românei. În concluzie trebuie să subliniem și faptul că între cele două mari războaie mondiale, peste tot cuprinsul României Mari, în fiecare an, de ziua eroilor, cu ocazia Înălțării Domnului, întreaga obşte a comunității din Sibiel îşi omagia eroii căzuţi pe câmpurile de luptă ale primei conflagrații mondiale, într-o adevărată sărbătoare a întregii. Preotul paroh oficia slujbe de pomenire, urmate apoi de rostirea unor rugăciuni pentru odihna veşnică a acestor eroi. În activitate era implicate și școala, iar copiii acesteia și dascălii intonau în cor, Imnului naţional . Apoi, s-a păstrat în memoria colectivă a bătrânilor din Sibiel, rostirea unor poezii patriotice, închinate eroilor. Finalizarea sărbătorii commemorative se făcea prin aprinderea unor lumânări şi depunerea de buchete cu flori în jurul monumentului lui Ioan Petra Oașia. Urmaşele eroilor dădeau colaci de pomană întru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Oamenii mai în vârstă din Sibiel, își aduc cu nostalgie aminte că mai demult, copiii acestei şcoli se îngrijeau cu multă atenție, de monument și de spațiul din jurul său. Ei, urmăreau, ca locul pe care este amplasat monumentul sublocotenentului erou Ioan Petra Oașia, să fie întotdeauna curat şi în jurul lui școala de înfrija cu plantarea de flori pentru a se forma un gard viu. Punct de atracție, orice monument istoric, implicit cele ale eroilor, fac parte din comoara sufletelor noastre, de care trebuie să ne îngrijim, cu o vie aducere aminte . Și revirimentul s-a produs recent, acum câteva luni, în urma demersurilor desfășurate de către Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Filiala din Sibiu, prin domnii colonel în rezervă Avram Bojan, președintele acesteia și domnul profesor de istorie Curelea Dragoș, cel care ne predă nouă la clasă istoria. Noi elevii dânsului, apreciem că domnul profesor al nostru de istorie face chiar mai mult decât atât, cultivând sau redeșteptând în noi, un sentiment aparte pentru trecutul nostru, pentru valorile noastre, pentru tot ceea ce noi românii reprezentăm. Iar noi, elevii dânsului, și aici nu vorbesc doar în numele clasei din care fac eu parte, apreciem sincer ceea ce face, atât la orele de istorie, dar mai ales în afara acestora Obeliscul se află amplasat în faţa Şcolii Generale din Sibiel şi a fost realizat în anul 1921, prin strădania soţilor Ioan Petrea Oaşia şi Maria, în amintirea fiului lor, Ionel Petra Oaşia şi a altor 15 eroi români, jertfiţi pentru întregirea neamului românesc. Monumentul are o înălţime de 3.15 m, fiind realizat din beton şi bronz, fiind împrejmuit cu stâlpi uniţi lanţuri metalice. Pe faţada obeliscului sunt înscrise numele celor 15 eroi români, precum şi un înscris memorial: „În amintirea eroului locotenent Ionel Petrea Oaşia, căzut în lupta de la Oituz, în timpul războiului pentru Intregirea Neamului. Patria recunoscătoare. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestor rânduri ! Elev, Fleșer Mihai, clasa a VIII-a A Îndrumător, Prof. drd. Dragoș Curelea Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu


         01-01-1970       Școala Gimnazială ,,Radu Selejan" Sibiu       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro