Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Este situată în cartierul cu acelaşi nume din localitatea Oneşti,judeţul Bacău , unde s-a născut şi a copilărit Ştefan cel Mare ,mai precis , pe valea Trotuşului , la ieşirea din Oneşti spre Adjud, la 4 km de Oneşti ,pe partea dreaptă.

An/secol:

Pisania din 1494, aşezată la dreapta intrării in Biserică,menţionează că Ştefan cel Mare şi fiul lui, Alexandru –Vodă ,au zidit acest hram între 9 iulie 1493 şi 12 octombrie 1494.

Detalii principale / personalități / evenimente:

Masa din altarul Bisericii este plasată chiar pe locul fostului stejar,locul martirului lui Gheorghiţă. Biserica este zidită din piatră de râu , în stil gotic, cu două bolţi construite pe sistemul de arcuri si pandantive ce caracterizează stilul moldovenesc ,fara turlă. Începând de sub nivelul ferestrelor şi până deasupra ocniţelor mari, se pot observa cele trei brâuri verzi de caramidă smălţuită. Ferestrele au dimensiuni impresionante,în sil gotic.Pe partea interioară sunt desenate scene din legendă-spanzurarea lui Georghiţă in stejar.De asemenea,putem remarca cum ferestrele ies in evidenta prin opoziţia cu uşa mica dintre naos si pronaus.Se spune că uşa a fost facută după înălţimea scundă a domnitorului, putând intra cu tot cu coroană pe cap.Uşile mici ale bisericilor împiedicau năvălitorii să intre călare şi să profaneze lăcaşul sfânt. Lăcaşul de cult ,care poartă hramul Adormirii Maicii Domnului, are dimensiuni mari şi are faţadele decorate cu ceramică smălţuită , caramidă şi piatră. În interior, are două bolţi. În pronaus se poate observa o icoană care a fost scrijelită cu sabia de tătari. Catapeteasma a fost turnată in piatră, odată cu biserica,ea păstrând pictura de veacuri şi impresionând prin vechimea ei.Sub masa Sfântului altar, se află rădăcina stejarului din Borzeşti,de care ,spune legenda,a fost spânzurat unul dintre cei mai buni prieteni din copilaria marelui voievod.În perioada 1993-1994 s-au efectuat lucrări de consolidare –restaurare ,iar in 2005 s-au încheiat lucrările de pictură interioară murală în tehnica fresco, în stil bizantin, realizate de către pictorul Grigore Popescu. Biserica din Borzeşti este considerată monument istoric de valoare naţională excepţională.

Scurt istoric:

Chiar dacă mulţi dintre noi cunoastem istoria acestor locuri,simţim nevoia să povestim ori de câte ori avem această ocazie.Ştefan cel Mare a copilărit pe valea Trotuşului şi împreună cu alţi copii din Borzeşti se juca de-a moldovenii şi tătarii în jurul unui stejar falnic.Copiii se împărţeau în două tabere adverse ,ce aveau drept căpetenie pe Ştefăniţă, pentru ceata de moldoveni, şi pe Mitruţ, prieten şi coleg de joacă de-al său, pentru tabăra tătărească. Tătarii,veniţi tocmai din sudul Rusiei, reprezentau un mare pericol şi pentru Moldova ,căci ei distrugeau tot ce găseau în cale.Şi într-o zi, când din nou se jucau pe dealurile Borzeştiului ,Ştefănuţ iese învingător şi-l ridică în stejar pe Mitruţ , ca şi cum l-ar spânzura pentru faptele lui .La un moment dat, Mitruţ (Gheorghiţă) văzu adevaraţii tătari care veneau in goană înarmaţi cu săbii şi săgeţi. Nu a mai fost timp să-l dea jos ,căci o sageată a hanului l-a ucis.Ştefăniţă a jurat că il va răzbuna pe Mitruţ atunci când va creşte mare,lucru care s-a şi întamplat ,căci hanul tătar (30 ani mai târziu)a fost prins de Ştefan Voievod şi spânzurat de ramurile aceluiaşi copac.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Biserica din Borzesti - eseu Biserica din Borzeşti este un loc de legendă, este inima Moldovei istorice, iar Moldova e ţara oamenilor harnici, curajosi, care a dat cei mai mari bărbaţi de geniu. Născut în Borzeşti, pe Trotuş, Ştefan cel Mare a fost atât de strâns de Moldova, încât pe drept cuvânt, poate fi numit “voievodul moldovenimii, şi al tururor moldovenilor”. Biserica din Borzeşti este dovada vie a spiritului său veşnic care ne călăuzeşte paşii spre dreptate, nădejde şi iubire, o iubire de ţară, mai presus de toate. Deşi este singura biserică pe care Ştefan cel Mare nu a zidit-o în urma vreunei biruinţe, ci în cinstea prietenului său drag din copilărie, Mitruţ, ucis de către tătari, ea face dovada dorinţei marelui Voievod Ştefan că a iubit dreptatea, că şi-a iubit ţara, luptând pentru integritatea ei. Dacă păşeşti pe colina unde se află mănăstirea, simţi dragostea adancă a pământului pe care Ştefan-Voievod l-a apărat, simţi dragostea adâncă a strămoşilor şi a celor care locuiesc pe dealurile Borzeştiului, care au îngrijit-o ca pe o bijuterie, simţi dragostea imensă a Bunului Dumnezeu care l-a ales pe Ştefan–Voievod, azi Ştefan cel Mare şi Sfânt să păzească acest pământ şi să-l lase, în toată frumuseţea lui, generaţiilor viitoare. Dacă intri în mănăstire, simţi că trăieşti cu adevărat, că eşti moldovean şi român adevărat, ca Ştefan cel Sfânt este prezent...Este mai mult decat o lecţie de istorie! Sentimentele noastre au fost pe măsura aşteptărilor, căci nu poţi să intri în acest lăcaş fără să nu te încerce un sentiment de mândrie, că aparţii unui neam atât de curajos, care şi-a înţeles menirea: să apere ţara cu sacrificiul suprem. Despre Ştefan cel Mare, se spune, că a fost apărătorul creştinătăţii, al Europei împotriva turcilor şi Islamului.După fiecare victorie, înălţa un lăcaş de cult. Cel mai mare argument în favoarea calităţii sale de sfânt este faptul că a luptat cu păgânii şi a ctitorit zeci de biserici. Figura lui Ştefan cel Mare a devenit sinonim cu epopeea poporului român care s-a sacrificat pe altarul credinţei creştine . Faptele sale sunt demne de un creştin adevărat, iar tezaurul pe care el l-a lăsat creştinătăţii este de neegalat. Înainte de a intra în biserică, poţi să intri în muzeul construit din blocuri de piatră,un muzeu de artă bisericească .Simţi că istoria neamului tău este podoaba cea mai de preţ. Te bucuri că ai şansa să vezi atătea obiecte valoroase: Cazania lui Vaarlam (1643), a doua ediţie a Bibliei de la Blaj (1795) şi multe altele asemenea obiecte de o valoare inestimabilă. Biserica din Borzeşti, alături de toate celelalte mănăstiri construite în cei 47 de ani de domnie, fac parte din parimoniul mondial. Prin toate faptele sale de vitejie, prin tot ce ne-a lăsat drept moştenire, prin toate calităţile sale, de om politic, strateg, diplomat, Ştefan cel Mare este un model de conduită pentru noi toţi, şi cei mici şi cei mari. A fost un iubitor de cultură, căci Moldova a înflorit în timpul domniei sale, iar astăzi, cele 44 de mănăstiri şi biserici zidite după fiecare luptă câştigată, stau mărturie a acestei iubiri a voievodului . Să preţuim această bogaţie culturală şi spirituală şi să o aşezăm la loc de cinste!


                                 01-01-1970       Colegiul National "Costache Negri" Tg. Ocna       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro