Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Localizare:
Comuna Vorona, la 2 km de DJ 208C ce trece prin satul Vorona, în pădure, pe drumul asfaltat ce face la stânga la primul sens giratoriu dinspre Botoşani.

An/secol:

1836/secolul al XIX-lea

Detalii principale / personalități / evenimente:

Catapeteasma Bisericii "Sfântul Nicolae" de la Mănăstirea Vorona este o adevărată capodoperă de artă prin poleială ca şi prin bogăţia şi diversitatea elementelor sculptural-decorative. Este sculptată în lemn de tisă, în stil baroc. Originalitatea catapetesmei ne este dată de cele patru coloane, cu motive sculpturale dispuse sub formă de grilă, de spiralele suflate în aur şi florile ce o împodobesc, realizate în acelaşi stil, baroc. Ctapeteasma, este pictată în stil neobizantin, cu multă fineţe şi cu o adevărată măiestrie artistică de Schimonahul Vladimir Machedon. În icoanele împărăteşti, atât Mântuitorul căt şi Maica Domnului au fost pictaţi în picioare. Sub icoana Mîntuitorului se află cele două surori, Marta şi Maria, reprezentând cele două forme de vieţuire creştinească (practică şicontemplativă). Sub icoana Maicii Domnulu a fost pictată Buna Vestire. Sfântul Nicolae este pictat în partea de sud a catapetesmei, primind de la Mântuitorul Evanghelia şi de la Maica Domnului, omoforul. În partea de nord, se află icoana Sfântului Ioan Botezătorul şi scena Tăierii cinstitului său cap. Deasupra icoanelor mari au fost pictate, în registre de câte două, cele douăsprezece praznice împărăteşti. În planul imediat superior, Îl regăsim pe Mântuitorul Hristos, înconjurat de Sfinţii Apostoli. Iar, în ultimul registru sunt pictaţi patriarhii din Vechiul Testament, cu icoana Maicii Domnului în mijloc. Crucea iconostasului este de dimensiuni mici, în concordanţă cu întreg ansamblul sculptural al peretelui despărţitor dintre altar şi restul bisericii.

Scurt istoric:

Biserica "Sfântul Nicolae" face parte din ansamblul monastic al Voronei, ansamblu compus din 3 biserici ("Adormirea Maicii Domnului", "naşterea Maicii Domnului", "Sfântul Nicolae"), Clopotniţa, Stăreţia, Clădirea Patrimoniului, chiliile. Este situată în afara incintei Mănăstirii Vorona şi este a treia în ordinea cronologică a construirii bisericilor ce compun acest aşezământ monahal. Din nefericire, biserica nu are o însemnare nativă şi nu se cunosc cu exactitate ctitorii şi perioada în care ea a fost înălţată. În pomelnicul ctitoresc care, cu decenii în urmă, se păstra la mănăstire, se menţiona că stareţul Rafail arhimandritul a ctitorit biserica "Naşterea Maiciii Domnului" (în incinta mănăstirii), în anul 1835, "şi alta pentru îngroparea părinţilor, cu hramul Sfântul Nicolae", fără a fi însă specificată perioada de construire. Cele mai multe cărţi care se referă la Mănăstirea Vorona, dau ca an pentru construirea Bisericii "Sfântul Nicolae", anul 1836, în vremea stareţului Rafail. Prin urmare, biserica a fost construită în a doua parte a deceniului al patrulea din secolul al XIX-lea iar, în anii următori, a fost înălţată şi clopotniţa. Spre această concluzie ne duc izvoarele istorice, între care şi inscripţia de pe clopotul din clopotniţa aflată în apropiera bisericii şi pe care putem citi: "Acest clopot s-a făcut de către Sfânta Mănăstire Vorona cu cheltuiala sa, 1841". Este aceasta şi perioada în care a fost realizată catapeteasma bisericii.

Prezentare (compunere/eseu/interviu):

Intru cu sfială în Bisericuţa "Sfântul Nicolae". Eu îi spun astfel fiindcă este cea mai mică dintre bisericile Sfintei Mănăstiri Vorona. Simt răcoarea şi veşnicia pereţilor din piatră. Privirea se înalţă îndată (nu există pictură pe pereţi) de pe albul imaculat al zidurilor spre cupola înaltă şi coboară apoi pe catapeteasma sclipitoare ce deschide uşile împărăteşti. În altar se păstrează Evanghelia, legată în piele, tipărită la Neamţ în 1858. Şi gândul zboară mai departe... "Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El"... Mă întorc repede la catapeteasmă căci simt cum din icoane mă privesc Maica Domnului, sfinţii, Însuşi Mântuitorul. Mă simt ocrotită şi mă bucur că am intrat în biserică. Încerc să aflu ce, din toate câte îmi stau în faţă, este pământean. Poate coloanele sclipitoare sau poate dantela de flori ce le împodobesc. Dar, au prea multă frumuseţe şi măiestrie.... Aud glasul ghidului: "cel mai probabil, pictura aparţine schimonahului Vladimir Machedon, autorul catapetesmelor celorlalte două biserici ale complexului monahal"... şi mă întreb: el o fi fost un pământean cu "mâini de aur"? Şi iată că imaginea din versurile lui Mihai Eminescu mi se pare şi mai nepământeană: "Biserica creştină, a ei catapeteasmă/ De-un fulger drept în două e ruptă şi tresare"... Şi îmi aduc apoi aminte că pe una din aleile cimitirului se odihnesc întru cele veşnice foşti preoţi ai Mănăstirii: Părintele Mina şi Părintele Pangratie, fost duhovnic al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Mă uit din nou la Icoana Sfântului Ioan Botezătorul şi scena Tăierii cinstitului său cap. Irodiada, soţia şi Salomeea, fiica vitregă, au cerut şi Irod, regele Iudeii, a dispus încarcerarea şi decapitarea... Sfântul Ioan Botezătorul a fost martirizat: autoritatea, interesul şi laşitatea au biruit dreptatea, cinstea şi sfinţenia... Sfântul Ioan Botezătorul este sărbătorit ca un înger pământean şi om ceresc, un sfânt ce stă la graniţa dintre cer şi pământ. La ieşire mă întâmipă livada cu merii înfloriţi. Ce imagine ireală.... Cobor pe cărare şi zumzetul albinelor îmi stârneşte noi gânduri şi amintiri. Biserica "Sfântul Nicolae" este un loc aparte, izolat de lumea frământată a satelor şi oraşelor. Aici, în sobrietatea chiliilor monahale şi la umbra verdelui crud al pădurii, găseşti, în primul rând iubirea de oameni, înţelegi de ce avem nevoie uneori de ieratre, de toleranţă, de încrederea celor lângă care ne aflăm. Aici găseşti exemple de perfecţiune în ceeea ce omul poate face, exemple de oameni care ştiu să dăruiască. Familii precum Jora, Vârnav, Catargi, Başotă, Miclescu, Beldiman, Mavrocordat, Cantacuzino,Donici, Şuţu, Crupenschi, Holban şi altele din zilele noastre, se numără printre cei care au sporit frumuseţea şi bogăţia Mănăstirii Vorona. De ce vreau să mă reîntorc? Pentru a admira măiestria umană, pentru a nu uita cine suntem, pentru a spune mai departe că la Vorona se poate admira o capodoperă de artă, pentru a-mi pune întrebări şi a căuta răspunsuri, pentru a prinde rădăcini, aici la noi.


            01-01-1970       LICEUL TEHNOLOGIC "ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT" VORONA       0 comentarii

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro