Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

  • Proiecte înscrise 2015

    Pagina cu lista proiectelor înscrise în anul 2015 la concurs.

Turnul clopotniță Piatra Neamț

În centrul istoric al urbei se află alături de Biserica Domnească “Sf. Ioan Botezatorul”. Turnul făcea parte din Complexul Medieval “Curtea Domnească”.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Recea

Ctitorie a maicii starețe Stavrofora Cristina Chichernea, Mănăstirea Recea s-a ridicat începănd cu anul 1991 ca o mândră zidire românească, o pecete spiritual creștină ce se alatură unică în felul ei noilor mănăstiri ce sfințesc pământul românesc. Grandoarea mozaicului, frumusețea, splendoarea și strălucirea sa luminoasă măresc impresia de imaterial,spiritual al imaginii,ce exprimă delicatețe și candoare. Privind desfășurarea întregului ansamblu te învăluie o lectie de învățătură creștină.

Citeşte mai mult...

Monumentul eroului Ioan Petra Oașia din Sibiel - județul Sibiu

Obeliscul se află amplasat în faţa Şcolii Gimnaziale din Sibiel şi a fost realizat în anul 1921, prin strădania soţilor Ioan Petrea Oaşia şi Maria, în amintirea fiului lor, Ionel Petra Oaşia şi a altor 15 eroi români, jertfiţi pentru întregirea neamului românesc. Monumentul are o înălţime de 3.15 m, fiind realizat din beton şi bronz, fiind împrejmuit cu stâlpi uniţi lanţuri metalice. Pe faţada obeliscului sunt înscrise numele celor 15 eroi români, precum şi un înscris memorial: „În amintirea eroului locotenent Ionel Petrea Oaşia, căzut în lupta de la Oituz, în timpul războiului pentru Intregirea Neamului. Patria recunoscătoare”.

Citeşte mai mult...

Podul Minciunilor din Sibiu

Podul Minciunilor din orașul Sibiu este realizat din metal în anul 1859 și pus efectiv în funcțiune în ziua de 17 ianuarie 1860. A fost amplasat deasupra străzii Ocnei, având drept scop declarat în epocă de a face legătura între Orașul de Jos, Piața Mică și Piața Huet. Podul Minciunilor este ceamai veche construcție din fontă aflat în funcție e teritoriul actual al României.

Citeşte mai mult...

MONUMENTUL EROILOR ROMÂNI DIN VEȘTEM

Biserica de lemn Sfântul Gheorghe - Aşchileu Mare

Amplasată în comuna Așchileu Mare, nr 176, biserica de lemn cu hramul “Sfântul Gheorghe” (“Sfinții Îngeri” după alte surse) datează de la începutul sec. al XIX-lea (1825) și este un edifice de mari dimensiuni. Biserica este înregistrată în lista monumentelor la numărul de cod CJ-II-m-B-07519. Biserica este construită în formă de navă, compusă din cele trei părți: Naos, Pronaos, Altar.

Citeşte mai mult...

COMPLEXUL ARHITECTURAL MEDIEVAL DE LA NEGOIEȘTI

Ansamblul arhitectural medieval cuprinde biserica, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ruinele chiliilor, turnul clopotniță, zidul de incintă, cimitirul. Lăcașul de cult este ctitoria domnitorului Matei Basarab și a soției sale doamna Elena, cu o arhitectură specifică secolului al XVII-lea, în care predomina elemente ale artei bizantine și o sculptură în lemn de tei de o frumusețe barocă.

Citeşte mai mult...

Monumentul și placa comemorativă a eroilor din satul Noul Român, comuna Arpașul de Jos

Această placă comemorativă se găseşte în incinta bisericii ortodoxe române şi se referă la eroii căzuţi în al doilea Război Mondial, între anii 1941– 1945, din cadrul acestei comunități.ea a fost construită între anii 1948-1950, fiind formată dintr-un număr de 8 fotografii pe ceramică, fixate în mozaic, a eroilor: Ioan Neguţiu, Ioan P. Balu, Vasile Visalon, Ioan I. Magda, Ioan I. Filip, Gheorghe Curta, Iosif I. Balu şi Ioan Constantin Magda

Citeşte mai mult...

PALATUL CULTURII PLOIEȘTI

Palatul Culturii Ploiești este o clădire monumentală, cu un mare corp central și două aripir principale care aproape se întretaie pe capete, realizată în stil neoclasic francez pe baza planurilor arhitectilor Ernest Doneaud si Toma T. Socolescu. Destinatia initiala a fost de Palat al Justitiei si a devenit ulterior Palat al Culturii.

Citeşte mai mult...

Biserica din Borzesti

Domnitorul Ştefan cel Mare a moştenit moşia din Borzeşti din moşi –strămoşi.Biserica din Borzeşti este renumită pentru legenda ce gravitează asupra ei,fiind construită in amintirea prietenului său din copilărie ,Gheorghiţă, omorât aici de tătari.

Citeşte mai mult...

Mânastirea Măgura Ocnei

Mânastirea Mâgura Ocnei a fost la început un schit, pentru ca mai târziu sa se ridice o biserică nouă care ne impresionează prin aşezarea ei , si prin încărcătura istorică.

Citeşte mai mult...

Mânastirea Răducanu

Este singura biserică din ţară cu text francez în pisanie şi aceasta este dovada faptului că marele logofat,Radu Racoviţă era un boier cult pentru acea vreme şi bun cunoscător al treburilor politice din ţara sa.În curtea mănastirii, la caţiva paşi de intrarea în biserică işi doarme somnul de veci omul politic Costache Negri.

Citeşte mai mult...

BISERICA DE LEMN SFÂNTUL NICOLAE - ORBENI BACĂU

Legenda întemeierii bisericii de lemn se întretaie cu cea a originii comunei Orbeni. Un splendid lăcaș de cult ce a supravieţuit și s-a păstrat intact de-a lungul a trei veacuri. Biserica închinată Sfântului Nicolae este înconjurată de un brâu sculptat în lemn, de culoarea castanei coapte, ce se află în contrast cu brazii verzi din jurul său.

Citeşte mai mult...

Biserica Fortificata din Bradu

Biserica Fortificata din Bradu este o biserica evanghelica, construita in secolul al XIV-lea, fiind atestata documentar din anul 1315. Ansamblul constructiei, format din biserica si incinta fortificata este un monument istoric.

Citeşte mai mult...

MONUMENTUL EROILOR MORȚI ÎN COMPANIA 1916-1919 - din comuna REDEA - jud OLT

Înălțat ca mărturie a eroismului celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, monumentul istoric din comuna Redea - jud. Olt este locul în care familiile îi pot plânge, oricând, pe cei dragi. Mișcați de emoția arcului peste timp, cu mic - cu mare, anual, alături de invitați,părinți și principalii reprezentanți ai autorității locale și ai unităților de învățământ de pe raza comunei Redea, toți elevii școlii noastre însoțesc depunerile de coroane la MONUMENTUL EROILOR, pe ritmul răsunător al Imnului Național.

Citeşte mai mult...

MĂNĂSTIREA VORONA - BISERICA SFÂNTUL NICOLAE - CATAPETEASMA

Catapeteasma Bisericii "Sfântul Nicolae" de la Mănăstirea Vorona adaugă valoare şi frumuseţe acestui aşezământ monahal, impresionează prin perfecta adaptare la normele arhitecturale ale locaşului. A fost sculptată în lemn de tisă, în stil baroc şi a fost pictată cu multă fineţe şi măiestrie artistică, în stil neobizantin. Originalitatea catapetesmei este asigurată de cele patru coloane, spiralate şi suflate în aur, împodobite cu flori sculptate în acelaşi stil baroc, coloane ce separă registre unde descoperim icoanele obişnuite pentru această parte a bisericii.

Citeşte mai mult...

Curtea Veche-Bucuresti

Prima atestare documentară a cetății o găsim într-un hrisov adresat de Vlad Țepeș lui Andrei, Iova și Drag cu ocazia întăririi obcinelor acestora de la Ponor (Oltenia) și a scutirii lor de obligațiile față de domnie: vama oilor, a porcilor, albinăritul, găletărit, vinărici, dijme, cositul fânului, posade, podvoade și cărături. În textul documentului așternut pe pergament în limba slavă, limba oficială a cancelariei Țării Românești, unde se menționează că s-a "scris în septembrie 20 în cetatea București, în anul 6968" (1459).

Citeşte mai mult...

Casa Memoriala a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul

O casă micuţă tradiţional moldovenească întru-un cadru natural străjuieşte la hotarul ţării alături de râul Prut. Aceasta este casa memorială a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.

Citeşte mai mult...

STATUIA ECVESTRĂ A REGELUI CAROL I

Monumentul aflat în centrul vechi al municipiului Călărași, îl înfățișează pe regele României Carol I călare pe un cal. Statuia ecvestră a regelui Carol I reprezintă primul monument istoric ridicat în România în cinstea unui membru al familiei regale a României, după Al Doilea Război Mondial.

Citeşte mai mult...

Biserica ortodoxă Sfântul Spiridon din Comăneşti

Biserica datează de la începutul secolului al XIX- lea, fiind construită în stilul moldovenesc specific secolului al XV-lea, din perioada lui Ştefan cel Mare. Are picturi interioare care au fost refăcute în secolul XX, la care se adaugă vitraliile realizate în anul 2014. Este o construcţie masivă din piatră, dar care impresionează prin simplitate şi forme specifice bisericilor ortodoxe.

Citeşte mai mult...

Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focsani

Existenta Ateneului Popular din Focsani, este legata de personalitatea maiorului Gh.Pastia, ctitorul teatrului din orasul de pe Milcov. La 29 mai 1927 a avut loc depunerea pietrei fundamentale la Ateneul Popular în prezenta ministrului de interne O.Goga , a lui V.Goldis, Petru Groza si altor senatori, deputati, prefecti si primari. Construit în stilul românesc al arhitectilor Ion Mincu, Petre Antonescu, S.Vasilescu, Frederich Hamel, receptia Ateneului Popular a avut loc în anul 1945.

Citeşte mai mult...

MONUMENTUL LUI OVIDIUS DIN CONSTANŢA

Statuia lui Ovidiu din Constanța a fost creată în anul 1887 de către sculptorul italian Ettore Ferrari, celebrul autor al statuilor lui Abraham Lincoln din New York, a lui Garibaldi din Italia și a lui Ion Eliade Rădulescu din București. Monumentul ce îl înfățișează pe celebrul poet roman Ovidius este primul dintre monumentele statuare ridicate în Constanța și unul dintre cele mai importante. Statuia este turnată în bronz și îl înfățișează pe poet într-o postură meditativă, ce reflectă parcă tristețea exilului pe malul Pontului Euxin (Marea Neagră de azi).

Citeşte mai mult...

Muzeul Țării Crișurilor

În anul anul 1872, Societatea de Arheologie și Istorie a Comitetului Bihor, și-a propus cererea unui muzeu, iar în iunie 1896, drept conseciță a acestui demers sprijinit de către autorițățile orădene și nu numai, a avut loc inaugrea primului muzeu de la Oradea, într-o clădire electică, finalizată 1895 de către arhitectul Rimanoczy Kálman senior.

Citeşte mai mult...

CETATEA DIN ORADEA

Ce reprezintă pentru voi în prezent Cetatea din Oradea? Ziduri vechi ca și oricare altele pe care le-ați mai văzut, dărămaturi dintr-o cladire medievală ca și oricare alta, care acum nu mai are nicio valoare?

Citeşte mai mult...

Teatrul Regina Maria

Teatrul Regina Maria este una din cele mai însemnate clădirii din Oradea. Aspectul exterior este îmbinat spectaculos în stil neoclasic, cu elemente neobaroce şi neorenascentiste, pe când ornamentaţiile sunt făcute în stil rococo.

Citeşte mai mult...

Biserica Sfânta Treime – Goleşti

Biserica, ce poartă hramul „Sfânta Treime” de la Goleşti, a fost construită în anul 1646 de către meşterul Stoica din ordinul marelui vistier, Stroe Leurdeanu. Aici au fost înmormântaţi membrii familiei Golescu, care au avut un rol important în istoria luptei poporului român pentru Independenţă, unitate naţională, democraţie şi propăşire culturală. Este un monument ce datează din secolul al XVII-lea, constituind o adevărată capodoperă a arhitecturii.

Citeşte mai mult...

Moscheea Esmahan Sultan

Moscheea „Esmahan Sultan” a fost terminată în anul 1575, fiind construită de către fiica fiica Sultanului Selim al-II-lea (1566-1574), Esma-Han, soția vizirului Sokollu Mehmed Paşa, în semn de prețuire pentru tatăl său. În jurul moscheei se găsesc mai multe morminte, unele vechi de până la 300 de ani, care au aparținut unor oameni importanți turci (generali, oameni de afaceri), având inscripții în trei limbi: turcă, persană și arabă.

Citeşte mai mult...

Memorialul Victimelor Comunismului și a Rezistenței

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței prezintă o închisoare cu cele mai disprețuitoare celule aflate în România de astăzi. Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței este format dintr-o clădire împrejmuită de ziduri înalte cu o curte și un lăcaș săpat în pământ pentru a aprinde o lumânare pentru deținuții care au îndurat chinurile penitenciarului. Clădirea este structurată pe două etaje, fiind penitenciarul propriu-zis în care se află celulele care au servit drept loc de “odihnă” pentru deținuți.

Citeşte mai mult...

Casa memorială Elie Wiesel

Casa memorial Elie Wiesel este o casă cu specific evreiesc care conservă în prezent obiecte utilizate de către familia scriitorului Elie Wiesel. Antreul clădirii este reprezentat de un hol în care sunt prezentate lucruri despre Elie Wiesel, există o colecție de cărți din perioada în care a trait scriitorul și o cărte maculatoare pentru impresii și sugestii. După ce traversezi antreul, sunt deschise pentru vizitare trei camere în care sunt păstrate obiecte, poze, manuscrise și cărți ale scriitorului. Într-una din aceste trei camera sunt prezentate lucruri numai despre viața scriitorului în cadrul lagărului de concentrare de la Auschwitz.

Citeşte mai mult...

BISERICA DE LEMN SFÂNTUL NICOLAE - ORBENI - BACĂU

Legenda întemeierii bisericii de lemn se întretaie cu cea a originii comunei Orbeni. Un splendid lăcaș de cult ce a supravieţuit și s-a păstrat intact de-a lungul a trei veacuri. Biserica închinată Sfântului Nicolae este înconjurată de un brâu sculptat în lemn, de culoarea castanei coapte, ce se află în contrast cu brazii verzi din jurul său.

Citeşte mai mult...

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra-Neamț

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni este primul muzeu Cucuteni din România. A fost deschis în anul 2005, având la bază bogata colecție de artefacte arheologice Precucuteni-Cucuteni de la centrul muzeistic din Piatra-Neamț și beneficiază de activitatea Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, la care colaborează cele mai importante personalități din domeniu pe plan mondial.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Pângărați

Mănăstirea Pângărați din județul Neamț este un așezământ religios vechi de peste 450 de ani, ctitorit în secolul al XV-lea de domnitorul Moldovei Alexandru Lăpușneanu. Construită în stilul arhitecturii moldovenești medievale, îmbogățită cu icoane valoroase și aflată într-o zonă deosebit de pitorească, această mănăstire vă oferă un moment din istoria și spiritualitatea românească, îmbiindu-vă la rugăciune, meditație și relaxare și, de ce nu, să reveniți cu plăcere.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Războieni

Mănăstirea Războieni din județul Neamț este un așezământ religios vechi de peste 500 de ani, ctitorit în secolul al XV-lea de domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare. Construită în stilul arhitecturii moldovenești medievale, îmbogățită cu icoane valoroase și aflată într-o zonă deosebit de pitorească, această mănăstire a fost inclusă în anul 2004 în Lista monumentelor istorice din județul Neamț și merită să fie vizitată de pelerinii de pe aceste meleaguri.

Citeşte mai mult...

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE DIN DUMBRĂVIŢA

Biserica „SFÂNTUL NICOLAE” din Dumbrăviţa nu a fost declarată monument istoric, însă dintre obiectele de valoare istorică şi artistică din dotare se remarcă în principal iconostasul pictat de pictorul Mişu Pop la 1868, ceasul din turn datat la 1875, un număr de icoane pictate pe sticlă şi lemn datând din secolele XVIII şi XIX , precum şi o serie de cărţi de cult tipărite începând cu anul 1742. Toate acestea se păstrează într-un muzeu amenajat în interiorul bisericii. În trecut biserica ortodoxă la Dumbrăviţa a avut un mare influenţă în păstrarea unităţii naţionale, în păstrarea limbii, precum şi în educaţia şi culturalizarea cetăţenilor acestei aşezări. Centrul românesc de la Ţânţari, şi-a păstrat forme de cnezat până pe la mijlocul secolului al-XVI-lea, iar autoritatea bisericii din acest cnezat a continuat pentru români până după anul 1850 prin protopopiatul de aici de care depindeau toţi românii din comunele : Vlădeni, Crizbav, Satu Nou, Hălchiu, Rotbav, Feldioara, Codlea, precizare ce apare în arhivele bisericii din Ţânţari prin diferite comunicări făcute de Andrei Saguna printre care el arăta :,, Pe timpul cât Iohan Popovici va sta la Viena, de protopopiatul de la Ţânţari se va ocupa parohul I.Petricu din Scheii-Braşovului.”

Citeşte mai mult...

Biserica de lemn din Totoreni

Biserica de lemn din Totoreni, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, datează de la sfârșitul secolului al XVII-lea. A fost pictată în anul 1818, iar în 1927 acoperișul de șindrilă a fost înlocuit cu unul din țiglă și tablă. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: BH-II-m-B-01221. Este cea mai veche biserică de lemn din Țara Beiușului și a fost utilizată până nu demult de locuitorii satelor Totoreni și Băleni. Este cunoscută mai ales pentru prispa din latura sudică a naosului (numită „perindele”-stâlp al infamiei), unde erau judecați cei care erau certați cu bunele moravuri, iar dacă erau găsiți vinovați erau prinși cu mâinile într-un jug și lăsați, uneori câteva zile, oprobiului public.

Citeşte mai mult...

Monumentul martirilor dr Nicolae Bolcaș și dr Ioan Ciordaș din municipiul Beiuș

Monumentul martirilor dr. Nicolae Bolcaș și dr. Ioan Ciordaș a fost inaugurat în anul 1935, pentru a cinsti memoria celor doi martiri ai Beiușului, asasinați în noaptea de 3 spre 4 aprilie 1919 de către maghiari, pentru că luptaseră pentru constituirea statului național român. În 1919 a fost constituit un comitet, condus de protopopul Petru E. Papp, pentru strângerea fondurilor necesare construirii unui monument, care să amintească de jertfa celor doi patrioți români. În susținerea financiară a realizării monumentului s-a implicat și Uniunea Avocaților din România. Monumentul a fost inaugurat în 1935, fiind construit de sculptorul Horia Miculescu. A fost dărâmat de comuniști în 1948, dar, din fericire, a fost refăcut în 1995.

Citeşte mai mult...

Manastirea Bârsana

Vechea Mănăstire Bârsana a fost cea mai importantă școală de preoți din zonă si lăcaș de cultură pentru regiune. Aici se puteau gasi cărți de cult în limba română, aduse din Moldova si Țara Românească Mănăstirea avea propriul său atelier unde erau pictate icoanele.

Citeşte mai mult...

Catedrala catolica din satul Baia

Catedrala catolică a fost construită începând cu anul 1410 din porunca voievodului Alexandru cel Bun pentru soţia sa Margareta, care era de neam polonez şi de religie catolică. Fiind cea mai mare construcţie din Moldova de atunci impresionantele-i ruine se văd şi astăzi. Aflată chiar în centrul comunei, pe drumul ce duce către satul Sasca Mică, catedrala are hramul Sfintei Fecioare Maria şi constituie lăcaş de relaxare şi de explorare pentru toţi locuitorii, în special pentru elevii interesaţi de vestigiile istorice.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Humor

Biserica mănăstirii Humor se numără, alături de bisericile de la Voroneț, Moldovița, Sucevița și Arbore, printre cele cinci ctitorii împodobite atât la interior, cât și la exterior cu fresce bizantine, care le fac unice în lumea ortodoxă. Biserica s-a menținut cu îndeletnicirile parohiale până la 1 august 1991 când și-a recăpătat statutul de mănăstire, obștea fiind alcătuită din maici. Se află în lista patrimoniului cultural mondial, în grupul Bisericilor pictate din Nordul Moldovei.

Citeşte mai mult...

Muzeul Ciprian Porumpescu

Complexul muzeal se constituie din trei componente: Casa Memorială, Muzeul Memorial şi cripta familială din cimitirul satului. Muzeul Memorial Ciprian Porumbescu, inaugurat în anul 1971, este organizat într-o clădire impozantă nu numai prin vechime (datează de la începutul secolului al XIX) -lea), ci şi prin coordonatele neoclasice ale stilului arhitectonic. Cripta Familială cuprinde mormintele lui Ciprian şi Iraclie Porumbescu, ale celorlalți membri ai familiei, toate străjuite de ramurile ocrotitoare ale unui tei descins parcă aici din codrul liricii eminesciene.

Citeşte mai mult...

Casa Memorială Nicolae Iorga Booşani

Casa Memorială "Nicolae Iorga" are o mare importanţă, deoarece marele istoric s-a născut în Botoşani şi a locuit cu familia sa aici, deşi locuia în chirie, iar dintre cele zece locuinţe schimbate de membrii acesteia, este singura clădire ce s-a păstrat din secolul al XIX – lea . În această casă încă se păstrează numeroasele cărţi ce au aparţinut lui Nicolae Iorga, diferite obiecte cu mare importanţă de pe acea vreme şi câteva fotografii originale care marcheză diferite momente din viaţa familiei sale, fiindcă locuinţa care a fost odată a lui Nicolae Iorga, acum aparţine Muzeului Judeţean.

Citeşte mai mult...

Muzeul Judeţean Botoşani

Construcţie începută în anul 1904 şi finalizată în 1909 cu destinaţia de Prefectură a Judeţului Botoşani. Conceperea şi conducerea prefectului a fost facută de marele arhitect român Petre Antonescu (născut pe data de 29.06.1873 în Râmnicu Sărat şi decedat pe 22.04.1965 în Bucureşti).

Citeşte mai mult...

Casa Memorială Nicolae Iorga Botoşani

„Scrie cu sufletul tău și recitește cu sufletul altora”, spunea marele nostru istoric Nicolae Iorga. Casa memorială păstreaza pentru cei care-I trec pragul un număr mare de piese cu valoare de patrimoniu: fotografii, cărţi, diplome, ziare, reviste.

Citeşte mai mult...

Biserica Precista -Bacău

Monumentul istoric ales este o construcție de secolul al XV-lea, reprezentativ pentru Moldova și are trei obiective importante de vizitat: biserica Precista(1491), Curtea Domnească(1476), Turnul de apărarare al Curții Domnești.

Citeşte mai mult...

Mânăstirea Sf.Ion Rusul Slobozia

Mânăstirea ”Sf.Ion Rusul” a luat ființă în 1 noiembrie 2008.Situată la marginea comunei Slobozia, jud.Giurgiu, la aproximativ 5km de Giurgiu, într-un loc minunat, în mijlocul pădurii, dar în același timp într-un loc retras, ostil, ferit de tot ce poate perturba liniștea sufletească.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Sihăstria Voronei

Mănăstirea Sihăstria Voronei a fost întemeiată la jumătatea secolului al XIX-lea. Pe vatra şi în apropierea ei s-a aflat o veche aşezare isihastă în care a trăit şi a creat cuviosul Onufrie de la Vorona, ucenic al vestitului Paisie Velicikovschi de la Neamţ-

Citeşte mai mult...

PALATUL BAROC ORADEA

Unul dintre cele mai frumoase palate din sud-estul Europei, construit în stil baroc, se află la Oradea. Ridicat la jumătatea secolulului al XVIII-lea, la inițiativa unui episcop romano-catolic, monumentul istoric are o sută de camere și 365 de ferestre. 15 ani le-au trebuit constructorilor să termine lucrarea pentru că în curtea palatului a fost ridicată și o catedrală impunătoare. Oradea are un centru istoric de invidiat, pe câteva mii de metri pătrați au fost construite mai multe clădiri cu o arhitectură deosebită.

Citeşte mai mult...

PALATUL VULTURUL NEGRU ORADEA

Oradea se mândrește cu una dintre cele mai frumoase arhitecturi austro-ungare din vestul României. Elegantul oraș se întinde chiar lângă granița cu Ungaria. Specificul sau este dat de influentele austro-ungare, stăpânirea imperiala exercitând o puternica forța civilizatoare. In centrul vechi se amesteca armonios numeroase obiective turistice - palate si catedrale, o fortăreața pentagonala impresionanta si râul Crișul Repede care șerpuiește chiar prin inima orașului. Oradea a fost un important centru administrativ încă din Evul Mediu, in diverse epoci, romanii, ungurii, turcii si austriecii si-au lăsat cu toții amprenta asupra orașului, cunoscut inițial după numele sau latin de Varadinium. Monumentele arhitecturale care au supraviețuit in Oradea sunt reprezentate de clădiri in stilurile medieval, baroc, secesionist si art nouveau.

Citeşte mai mult...

Biserica din Vorona-Mare

Biserica din satul Vorona-Mare este o necropolă boierească de la sfârşitul secolului XVIII. Ea se evidenţiază prin masivitatea zidurilor şi prin elementele constructive desprinse din tradiţiile locale şi din vestul Europei.

Citeşte mai mult...

BISERICA ORTODOXĂ SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL - CAREI

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", folosită de Biserica Ortodoxă începând din 1948 a fost construită în 1752 de către comunitatea locală a enoriaşilor greco-catolici români, în vecinătatea bisericii ridicate ceva mai devreme, de către greco-catolicii ruteni.

Citeşte mai mult...

Biserica romano-catolica Sf Iosif de Calasanz

Biserica construita în stil baroc este creatia arhitectului careian Sieber Francisc – lungimea bisericii fiind de 46, 5 m, latimea ei de 18, 5 m iar înaltimea arcadei interioare are 20 m. Cu ocazia cutremurului din 1834 biserica si convictul piaristilor au fost grav avariate. Dupa planurile arhitectului Ybl Miklós, pe cheltuiala contelui Károlyi György între anii 1857 -1860 biserica este reconstruita în forma actuala.

Citeşte mai mult...

Biserica Duminica Tuturor Sfintilor

Biserica,,Duminica Tuturor Sfinților” a fost construită între anii 1792-1794 ,având în prezent 211 ani . Biserica din lemn este cel mai vechi monument de arhitectură religioasa din comuna Grințieș.

Citeşte mai mult...

MONUMENTUL EROILOR DE LA MOISEI

Monumentul a fost ridicat în memoria celor 31 de victime ale celui de-al doilea război mondial, victime acuzate de " trădare de patrie". Acesta a fost realizat de renumitul sculptor maramureşean Vida Gheza şi este alcătuit de 12 figuri de piatră dispuse circular pe o colină la care se ajunge urcând 44 de trepte din piatră reprezentând anul masacrului.

Citeşte mai mult...

CASTELUL DE APĂ BRĂILA

La data construirii Castelul de Apă era cea mai mare construcţie de acest gen din România. Castelul de Apa din Braila reprezinta unul dintre cele mai importante simboluri istorice si culturale ale orasului Braila, fiind considerat monument istoric.

Citeşte mai mult...

Biserica Evanghelică Bistriţa

Simbol al oraşului, Biserica Evanghelică Bistriţa sfidează trecerea timpului şi clădirile din jur, de la înălţimea turnului de 75 m, fiind una dintre cele mai înalte biserici ale ţării noastre. Este, totodată, singura biserică din România al cărui turn a fost dotat cu un lift care transportă turiştii la înălţimea de 60 de metri, de unde se observă o frumoasă panoramă a oraşului. Construită de comunitatea saşilor din oraş, la sfârşitul secolului al XIII-lea, Biserica Evanghelică Bistriţa adăposteşte cele 23 de steaguri ale breslelor bistriţene medievale, piese de mobilier din secolul al XVI-lea, dar şi o orgă veche de peste 200 de ani, funcţională şi în prezent.

Citeşte mai mult...

Casa memorială Ion Creangă din Humuleşti

„Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieții, de-a mijoarca, și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie!” —Ion Creangă Sub acoperişul de draniţă, pereţii sunt din bârne groase, acoperiţi cu lut, casa având trei încăperi: tinda, camera de locuit şi cămara, toate fiind lipite cu lut pe jos, cu ferestre şi uşi mici. Camera de locuit este organizată dupăspecificul interiorului caselor ţărăneşti de la acea vreme: sobă mare cu cuptor de dormit, ladă şi masă de zestre, laviţă pentru şezători, icoane vechi cu ştergare, culme pe care se atârnau hainele de sărbătoare, iar în mijloc, uneltele de ţesut şi tors pe care orice gospodină trebuia să le aibă în casă. În spatele casei, sub un acoperiş de scânduri vom putea vedea mai multe obiecte gospodăreşti şi unelte agricole de o mare valoare etnografică.

Citeşte mai mult...

Biserica Sfântul Nicolae Brăila

Biserica „Sf. Nicolae” din Brăila este un monument istoric aflat pe teritoriul municipiului Brăila.

Citeşte mai mult...

Templul Coral Braila

TEMPLUL CORAL, din localitatea BRĂILA, str. Petru Maior nr.13, în suprafaţă de 234 m.p., în stil neogotic, aduce o notă aparte ambianţei locale, fiind construit în anii 1862, fapt care i-a conferit şi aprecierea ca Monument istoric.

Citeşte mai mult...

Bisericuţa de la Icuşeni

Bisericuţa de la Icuşeni este o construcţie emblematică pentru arhitectura ţărănească din secolul al XVIII-lea. Ea s-a dezvoltat pe modelul casei rurale şi evidenţiază tehnicile constructive în lemn ce s-au manifestat într-un anumit timp.

Citeşte mai mult...

Castelul Bran

Este un loc turistic ce atrage mii de vizitatori datorită legendei Contelui Dracula (Vlad Țepeș), care nici măcar nu a locuit acolo. Inițial Castelul Bran a fost o fortăreață cunoscută sub numele de Dietrichstein, construită de Ordinul Cavalerilor Teutoni în anul 1212, ce a fost cucerită de sași spre sfârșitul secolului al XIII-lea.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Sihăstria Voronei

Mănăstirea Sihăstria Voronei este o mănăstire ortodoxă de călugări din România, situată pe teritoriul comunei Vorona (județul Botoșani). Ea se află amplasată în mijlocul unei poieni, înconjurată numai de culmi de dealuri acoperite cu păduri seculare de stejar, fagi, ulmi și frasini, la o distanță de 2-3 km prin pădure de Mănăstirea Vorona.

Citeşte mai mult...

Mânăstirea Almaş

Almaş, este o veche obşte călugărească, statornicită în ţinuturile Neamţului încă din secolul al XV-lea, sub conducerea sihastrului Vasile Almaş. Mănăstirea Almaş este situata pe valea pârăului cu acelaşi nume Almaş, descris in scrierile sale de Calistrat Hogaş, se află in ţinutul Neamţului, la circa 12 Km de oraşul Piatra Neamţ. Pe drumul principal ce pătrunde pe Valea Almaşului, străbătând o zonă de un pitoresc deosebit, într-o poiană de la piciorul unui deal împădurit care coboară până pe malul pârâului, se înalţă Mânăstirea Almaş.

Citeşte mai mult...

Biserica Ortodoxa Ideciu de Jos

Biserica Ortodoxa Ideciu de Jos este situate in comuna Ideciu de Jos, jud. Mures si este una dintre cele mai importante institutii ale comunei.

Citeşte mai mult...

Tăblițele de la Tărtăria

“Tăblitele datează din neolitic, pe baza materialului litic aferent descoperirii – fusaiole, topoare slefuite etc. si ar putea data între 4300-4500 î.Hr., fiind cu 1.000 de ani mai veche decît scrierea protoliterată din Summer“-Dumitru Ionită. Două din aceste plăci sunt acoperite cu semne cu caracter pictografic şi sunt datate prin metoda carbonului radioactiv la aproximativ două milenii anterioare tăbliţelor asemănătoare cu scriere cuneiformă. Tăbliţele de la Tărtăria reprezintă una dintre cele mai mari comori istorice descoperite pe teritoriul ţării noastre. Chiar dacă există numeroase semne de întrebare cu privire la originea lor, tăbliţele misterioase indică prezenţa unei culturi antice impresionante pe teritoriul ţării noastre şi în consecinţă există numeroşi specialişti cărora nu le este frică să susţină că ele prezintă cea mai veche scriere din lume.

Citeşte mai mult...

Cetatea din Aiud

În plan are formă poligonală, cu laturi neregulate, cu o suprafata de aproximativ 3500 m2 , fiind construită din piatră brută cu o grosime a zidurilor de 1,2 m. Cetatea a fost întărită cu turnuri atribuite diverselor bresle meşteşugăreşti care le întretineau si al căror nume îl purtau. Cetatea are nouă turnuri: Turnul măcelarilor, Turnul croitorilor, Turnul cizmarilor, Turnul blănarilor, Turnul dogarilor, Turnul olarilor, Turnul Kalendas, Turnul lacatusilor-fierarilor și Turnul Porţii.

Citeşte mai mult...

Râpa Robilor

Monumentul “Râpa Robilor” a fost construit pentru cinstirea memoriei deţinuţilor politici morţi în timpul regimului comunist în închisoarea Aiud. Este “mormânt al celor fără morminte” şi simbol al rezistenţei jertfelnice împotriva comunismului, dar şi o adevarată biserică a celor “prigoniţi pentru dreptate”.

Citeşte mai mult...

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro