Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

  • Proiecte înscrise 2016

    Pagina cu lista proiectelor înscrise în anul 2016 la concurs.

Turnul Înclinat din Ruși

Turnul Înclinat se află în incinta fortificată a Bisericii Evanghelice din satul Ruși și este foarte special datorită faptului că are o înclinație foarte mare. Construcția turnului a fost realizată în anul 1749. Neoficial este considerat al doilea cel mai înclinat turn din lume, după mult mai celebrul turn din Pisa. Dacă Turnul din Pisa are o înclinaţie faţă de axa verticală de 5,5 grade, ceea ce înseamnă o deplasare a centrului de greutate la nivelul bazei de 4,5 metri, cel din Ruşi, mult mai mic ca înălţime, are o înclinaţie de 1,4 metri.Acest fapt este relevat și la o simplă căutare virtuală, unde Turnul Înclinat din Ruși ocupă, după gradul de înclinare, onorantul loc secund după cel din Pisa, Italia.

Citeşte mai mult...

Cetatea Slimnicului

Cetatea Slimnicului a fost construită cu ajutorul unor fonduri oferite de către patriciatul săsesc din Sibiu îndeplinind un rol de apărare în fața atacurilor venite din partea de nord dinspre Mediaș. Etapele principale în construcția cetății cuprind perioada situată între secolele XIV-XVI, perioadă în care s-au realizat majoritatea părților sale componente. Monumentul este înscris pe lista RAN (Repertoriul arheologic național) cu codul 145612.06. Valoarea monumentului este dată atât de vechimea sa (sec.XIV) cât și de dimensiunile și impozanța construcției. Denumirea germană este de Stolzenburg, care înseamnă Cetatea Mândră, prima atestare documentară sub această denumire fiind din 1341. Denumirea de Slimnic este o denumire slavă care probabil că desemnează o zonă cu pruni s-au o întretăiere de ape.

Citeşte mai mult...

Statuia ecvestră a Regelui Carol I al României

Statuia ecvestră a regelui Carol I al României a fost inaugurată la 10 mai 1939, pe atunci Ziua Națională a țării noastre, la 100 de ani de la nașterea lui Carol I. Statuia originală a fost topită în timpul regimului comunist, iar din bronzul ei a fost turnată Statuia lui Lenin din București. Statuia actuală este realizată tot din bronz și are o înălțime totală de 13 metri, din care 7 metri statuia propriu-zisă și 6 metri soclul.

Citeşte mai mult...

Monumentul Eroilor Aerului (Monumentul Aviatorilor) - cod LMI: B-III-m-A-19953

Monumentul Eroilor Aerului, situat în Piața Aviatorilor, lângă parcul Kiseleff, în imediată vecinătate cu Muzeul Antipa, una dintre cele mai vechi instituţii de cercetare a biodiversităţii şi de educare şi culturalizare a publicului și cu Muzeul Național de Geologie este un reper turistic și istoric demn de București. Monumentul comemorativ care reprezintă spiritul sacrificiului aviatorilor este un omagiu adus eroilor aerului - cele patru statui de bronz care urcă treptat, în formă de spirală, în jurul obeliscului reprezintă ”Sacrificiul Eroilor Aerului”, în vârf, figura înaripată semnifică ”Victoria Aviației” iar numele eroilor aerului morți la datorie între anii 1920-1935, sculptate în 13 plăci de bronz, amintesc trecătorului grăbit, importanța meseriei de pilot, pericolul care pândește la fiecare zbor, fie de transport de persoane, de marfă, utilitar, pe timp de război ca și pe timp de pace. Construcția a fost finalizată în anul 1935 și are o fundație de 2,5 metri cu 27 de stâlpi de beton armat de diferite dimensiuni și înălțimi; patru dintre ei urcă până în vârful obeliscului, la 17 metri de sol, având la mijloc, o bară de fier, care pătrunzând un metru în interiorul statuii, susține figura înaripată (corpul aparține cunoscutului boxer de culoare Joe Louis numit ”Brown Bomber” iar capul, unuia dintre piloții renumiți ai momentului). Materialele folosite - statuile au fost turnate în bronz (15 tone) la Turnătoria V.V. Rășcanu din București, soclul (cu trei etaje, primele două fiind circulare) și obeliscul, au fost construite din beton armat de firma Tomat & Comp., și au fost placate cu piatră de Banpotoc din Munții Apuseni, județul Hunedoara.

Citeşte mai mult...

Catedrala din Pipirig

Biserica , având forma unei nave - navă care plutește pe valurile vieții - , are menirea de a-i aduna pe credincioși spre a-i purta către limanul mântuirii. Așa a gândit poate și starețul de pe atunci al Mănăstirii Neamțului , cel care a pus piatra de temelie a unui astfel de locaș chiar acolo unde Domnul i-a dăruit lumina zilei , în locurile sale natale , locuri de înaltă ”puritate sufletească”.

Citeşte mai mult...

Biserica de zid ”Sf. Trei Ierarhi” și biserica de lemn(Paraclisul)

Două capodopere arhitecturale și cu un puternic impact spiritual, construite în satul Nicolae Bălcescu - Botoșani

Citeşte mai mult...

BISERICA „SFÂNTUL VASILE CEL MARE“ VLĂDENI

Actuala biserică din Vlădeni este zidită în stil athitectonic bizantin, cu planul cruciform împărţit transversal, în trei părţi prin¬cipale, pronaos, naos şi altar şi cu două abside laterale, cu cinci bolte şi o turlă foarte înaltă, de 48 de metri înălţime unde se află orologiul şi partu clopote, inconjurată de patru turnuleţe acoperite cu ţiglă. Lungimea bisericii este de 38 m, lăţimea pronaosului de 10 m iar lăţimea absidelor de 18 m. Exteriorul este clădit în stil gotic- săsesc. Materialul de construcţie al bisericii este căramida la ziduri în alter¬nanţă cu piatra la temelie. Blocurile de piatră fasonată au fost aduse din cariera Perşani. Ornamentaţia interioară realizată aproape exclusiv prin pictură fresco în stil bizantin este realizată de pictorul Toma Lăscoi din Vlădeni. Biserica păstrează printre obiectele de cult două sfeşnice sculptate în lemn de 2 şi 5 m, în faţa altarului ce datează din anul 1863, câteva cărţi vechi, Orologhion din anul 1835, Mineiul de noiembrie din anul 1840, Biblia din perioada 1865 – 1858, Octoih din anul 1861.

Citeşte mai mult...

Biserica Ortodoxă „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Borșa, judetul Cluj

Proiectantul Bisericii Ortodoxe „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil ” Borșa, a fost Szekely Mihaly din Cluj iar ca și conducător de lucru a fost Balint Iozsef din Cluj. Biserica are forma de navă. Întreaga lucrare a constat 18000 de florini valută austriacă.Până în anul 1963 biserica a fost doar zugrăvită. În anul 1963 biserica a fost înzestrată cu scene picturale în tehnica tempera. Azi biserica este pictată în tehnica fresco fiind executată de doi pictori Teo Peter din Dej și Simion Seserman din Bistrița Năsăud între anii 2008-2013. Până în anul 2011 biserica a fost înzestrată cu un iconostas executat de preotul ctitor Ioan Bochiș senior. Din anul 2012 Biserica are un iconostas nou din lemn masiv executat de sculptorul Macicasan Augustin din localitatea Nima, județul Cluj. De același autor este executat întreg mobilierul din lemn. Pictura icoanelor de pe iconostas sunt executate de pictorul Olari Florin din Florești. În urma restaurării bisericii de pe iconostasul vechi au rămas doar icoanele împărătești care au fost executate în anul 1984 de către pictorii Tudorache și Neagu de la Schitul Maicilor din București. Acestea sunt acoperite cu tablă argintată.

Citeşte mai mult...

”Moara Violatos” Brăila

Moara Violatos este un monument de mare valoare a Brăilei, fiind în anul 1898, când a fost inaugurată, una dintre cele mai faimoase mori din Europa şi cea mai mare moară pe bază de abur din estul Europei. Construcţia îi aparţine renumitului inginer Anghel Saligny, proprietari fiind fraţii Violattos. Clădirea impunătoare se află pe malul Dunării, în apropierea portului, se întinde pe o suprafaţă de 23154 m2, construcţiile amplasate, ocupând o suprafaţă de 2838m2. Are şase etaje. În două dintre acestea se depozitau sortimentele de făină care se obţineau în moară. Pentru că malul era foarte înalt, moara era prevăzută cu două tuneluri subterane. Cu ajutorul unor instalaţii mecanice, printr-un tunel se transportau în moară cerealele descărcate din şlepuri, iar prin celălalt tunel se încărcau şlepurile cu făina obţinută. Moara funcţiona continuu, datorită dotării sale cu energie electrică şi cu motoare aduse din Braunschweig.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Runc

Zidirea mănăstirii este atribuită Sfântului voievod Ştefan cel Mare, după bătălia de la Orbic, din 1457, împotriva lui Petru Aron. Însă este atestată documentar abia în 1695. Până în 1888 se cunoaște că a fost obşte de călugări iar apoi s-a desființat devenind biserică de mir a parohiei Lipoveni-Neamţ. În 1941 a fost redeschisă iar intre anii 1959-1967 este iarăşi închisă şi preluată de Statul comunist. Din anul 1967 viaţa monahală a fost reluată fără întrerupere până în prezent. Hramul bisericii este „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, iar al paraclisului „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Astazi viețuiesc aici doar 20 de călugări care se ocupa și de întreținerea monumentului și de primirea cu ospitalitate a pelerinilor.

Citeşte mai mult...

”Palatul Agriculturii” Brăila

Palatul Agriculturii din Brăila, a fost construit în perioada 1923-1929, ca un omagiu adus plugarilor din Bărăgan. Este o construcţie făcută în stil neoromânesc formată dintr-un corp principal şi două corpuri laterale cu subsol, parter şi două etaje, însumând 122 de camere. Foişorul cu arcade semicirculare, loggia, pridvorul, panourile decorative în relief, acoperişul în patru ape, individualizat pentru fiecare corp al clădirii, hornurile înalte, fac din acest edificiu o capodoperă de artă pentru care merită să te opreşti şi să o admiri.

Citeşte mai mult...

BISERICA DIN LEMN „Sf. Ioan Bogoslov”, PIATRA ȘOIMULUI

Cu toată înfăţişarea sa suferindă, bisericuţa de la Piatra Şoimului pare hotărâtă să înfrunte cu demnitate timpul de pe vârful dealului Bogoslovul, unde se bucură de libertatea înălţimilor. Bisericuţa de lemn, cunoscută ca Biserica „Sf. Ioan Bogoslovul“, a slujit satului din 1792 până în 1919, când în vale, la şosea, s-a ridicat un lăcaş de zid. Acum, serveşte ca și capelă de cimitir, aici fiind oficiate slujbele pentru morţi, în fiecare sâmbătă.

Citeşte mai mult...

Castelul Bánffy, Borşa (jud. Cluj)

Castelului Bánffy de la Borşa se găseşte amplasat la marginea vestică a satului Borșa din jud Cluj, fiind delimitat de râul Borşa spre nord. Intrarea spre castel se face pe un drum dinspre sat, printr-o poartă cu doi stâlpi masivi. Deasupra lor e plasată câte o urnă neoclasicistă sculptată din piatră. De la poartă o alee asfaltată duce spre castel, care este plasat în axa de simetrie a parcelei, cu axa longitudinală pe direcţia sud-est spre nord-vest. Castelul este flancat de două clădiri alungite, cu un singur nivel, anexe care odinioară găzduiau locuinţele personalului, ateliere, bucătării, spălătorii. Planul castelului este dreptunghiular alungit, având o direcţie longitudinală nord-vest spre sud-est. Faţada principală dispune de un rezalit central, cu o terasă susţinută de un şir de coloane şi de un turn dreptunghiular la colţul sudic al clădirii. În centrul clădirii se întinde casa îngustă a scării, perpendicular pe faţada principală. În stânga casei scărilor se află două încăperi, iar în partea dreaptă a clădirii se află o sală mare, din care se deschid încă două încăperi şi camera de turn accesibilă din camera sud-estică. Clădirea dispune de trei niveluri: subsol, parter şi etaj, iar turnul are patru niveluri. Parterul are o înălţime interioară mare, aproape 4 metri, dar uşile sunt scunde. Uşile de la etaj sunt mai largi şi mai înalte. Parterul are tavan cu grinzi din beton armat, care au fost schimbate în a doua jumătate a secolului XX, iar etajului este prevăzut de asemenea cu tavane. Planimetria castelului a suferit unele modificări în secolul XX, prin construirea unor ziduri de compartimare interioară. La sud-vest de clădirea principală se află o zonă întinsă, a cărei amenajare actuală este definită de un rondou de flori din faţa castelului, amenajat pe fosta axă principală a parcului, având o bordură de ciment de plan romboidal. Acest rondou este înconjurat de boschete aranjate în formă dreptunghiulară alungită cu un capăt rotunjit. Arborii tuia şi castanii din împrejurimea au fost plantaţi în jurul anului 1950. Pe fotografiile din anii 1930 se observă în faţa castelului o zonă întinsă, cu gazon, ornamentată cu grupuri de flori, iar în timpul verii, plante exotice amplasate în ghivece. Zona centrală a gazonului era traversată de două alei paralele, care porneau de la colţurile faţadei castelului şi ajungeau până la pădure. Aceste alei erau legate de mai multe alei perpendiculare spre continuarea parcului, care formau astfel un grilaj regulat, documentat şi de a doua ridicare topografică militară. Aleile au fost marcate cu pietre de formă sferică numite „pietre de Feleac”. În axa centrală s-a aflat o fântână arteziană cu plan de cartuş. Astăzi se observă doar ghizdul nefuncţional al fântânii.

Citeşte mai mult...

Monumentul Km. 0

La Bucureşti, Kilometrul 0 a fost stabilit de către topografii care au executat primele hărţi, în centrul oraşului, în faţa bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Proiectul a fost conceput de arhitectul Horia Creangă, nepotul scriitorului Ion Creangă şi arhitectul Ştefan Niculescu şi realizat de sculptorul Constantin Baraschi în 1937. Tradiţia a fost preluată din Roma antică, acolo unde se află piatra de hotar aurită, Milarium Aureum, monument ridicat de împăratul Cezar Augustus în anul 20 î. Hr. în centrul Forului Roman. Toate drumurile erau considerate ca plecând din acest punct, de unde si expresia: “toate drumurile duc la Roma”

Citeşte mai mult...

Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” Slănic

Parohia bisericii „Naşterea Maicii Domnului” este cea mai mică din oraşul Slănic. Prima sa atestare documentară datează din 1690, iar de-a lungul timpului a fost reconstruită de mai multe ori. La ora actuală biserica ”Nașterea Maicii Domnului” nu este numai un lăcaș de cult ci și un pilon de sprijin din viața comunității. Interesul pentru acest lăcaș este determinat atât de liniștea și frumusețea locului cât și de căldura preotului slujitor și a comunității parohiale, fiind un adevărat ”colț de rai”.

Citeşte mai mult...

Salina Slănic

Salina Slănic este alcătuită din 4 mine: mina Carol, mina Mihai, mina Unirea și mina Victoria. Mina Unirea este principalul punct de atracție al orașului Slănic și a devenit obiectiv turistic începând cu anul 1970. Mina Unirea este ‘Locul cu cel mai pur aer de pe planetă’ și atrage turiști atât pentru agrement cât și pentru tratarea maladiilor respiratorii. În mina Mihai se organizează concursuri naţionale şi internaţionale de aeromodelism, doar atunci fiind permis accesul turiştilor în această mină. Din anul 1970 se exploatează sare din mina Victoria.

Citeşte mai mult...

Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Cluj-Napoca

În prezent Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Cluj-Napoca este a treia catedrală din România ca înălțime, după cea ortodoxă din Timișoara și cea evanghelică din Sibiu. De asemenea, este clasată ca monument istoric, cu codul CJ-II-m-B-07354, „monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local”. Lucrările de construcție ale acestui sfânt lăcaș au fost inițiate la 10 septembrie 1923, iar pe 7 octombrie 1923, a fost pusă piatra de temelie a catedralei. Construcţia a fost realizată dintr-un schelet de beton armat, în care s-a zidit cărămidă, iar în exterior s-a montat piatră. Construcția a durat zece ani, în prima fază, între 1923-1926 folosindu-se un schelet de beton armat în care s-a zidit cărămidă, în exterior montându-se piatră de Baciu și Bompotoc. La subsol a fost construită la final o criptă, în care au fost înmormântați ulterior episcopul Nicolae Ivan, arhiepiscopul Teofil Herineanu si mitropolitul Bartolomeu Anania. Prezintă 4 turle care înconjoară turla centrală, 18 coloane imense din rotonda turlei mari, medalioane sculptate în piatră, arce de piatră pe fațadele laterale. Catedrala a fost înzestrată cu 4 clopote, aduse din Ungaria, cel mai mare dintre ele cântărind aproape 2 tone. Pictarea edificiului a fost realizată de profesorii Anastasie Demian și Catul Bogdan, de la Academia de Artă, în perioada 1928-1933. Înălţimea zidurilor până la baza turnurilor mici este de 17 m, iar cu turnurile, până în vârful crucii, de 27 m. Înălţimea zidurilor şi a turnurilor din faţada sudică a catedralei este de 32 m până în vârful crucii. Turnul cel mare atinge 67 m, iar crucea mare are 2 m. Faţadele laterale au 26 m fiecare.

Citeşte mai mult...

”Casa Embiricos – Centrul Cultural Nicăpetre” Brăila

Casa Embiricos, astăzi Centrul Cultural Nicăpetre, marchează o nouă concepţie asupra arhitecturii, exprimată ca organizare personalizată a spaţiului, îndeplinind funcţiile de reprezentare şi de protecţie ale unei personalităţi concrete. Deşi inventariază motive decorative ale tuturor stilurilor istorice, de la antichitatea greacă la baroc, acestea sunt integrate organic ansamblului. Clădirea monument conține câteva elemente de valoare artistică inegalabilă: vitraliul policrom intitulat “Hermes” (zeul comerțului), feroneria de excepție a luminatorului și ușile cu mari suprafețe de geam cristal.

Citeşte mai mult...

Biserica de lemn din Șurdești

Biserica de lemn din Șurdești este o biserică greco-catolică. Biserica se remarcă prin dimensiunile sale, turnul măsurând 54 de metri și înălțimea totală a bisericii este de 72 de metri, fiind una dintre cele mai mari biserici de lemn din lume. Din anul 2004 este monument UNESCO. Biserica de lemn din Șurdești nu a fost restaurată niciodată.

Citeşte mai mult...

Palatul Ghika Comănești-Muzeul de etnografie și artă "D. Ghika" Comănești

Palatul Ghika cuprinde 22 de încăperi mari, pe două nivele, una dintre cele mai frumoase camera fiind cea a coloanelor de marmură. La construcția Palatului s-a apelat la arhitectura ecletică, care domina spiritul la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din perioada în care castelul era locuit familia Ghika s-au păstrat mai multe sobe de teracotă, o oglindă, un pian și două trofee aduse din Africa de D. Ghika. Pe fațada exterioară sunt trei turnuri, iar până în 1946 a existat și blazonul familiei GPalatul cuprinde o expoziție etnografică specifică Văii Trotușului și expozitia permanentă de arta pot fi regăsite picturi de Ilie Boca, Sabin Balașa, Gheorghe Velea, Aurel Stanciu. La acestea se adaugă expoziții nepermanente ale unor artiști locali.

Citeşte mai mult...

CONACUL ELIAS

Conacul este construit de catre Jacques Elias, important om de afaceri si consilier al regelui Carol I. Jacques elias a trait intre anii 1844-1923 si a lasat Academiei Romane averea sa. Elias este considerat intemeietorul comunei Sascut. Conacul este o cladire modesta, dar situarea sa, pe o terasa a Siretului, ii confera o perspectiva unica. Sursele bibliografice afirma ca aici a lucrat Mihail sadoveanu la romanul sau ,,Venea o moara pe Siret".

Citeşte mai mult...

Ateneul Român

Ateneul Român este o clădirea simbol pentru Bucureşti, realizată într-o combinaţie de stil neoclasic cu stil eclectic, construită după planurile arhitectului francez Albert Galleron. Ateneul a fost ridicat în Grădina Episcopiei, teren ce aparţinea familiei Văcăreştilor. Mulţi contemporani au criticat amplasamentul ... căci locul ales era socotit ca fiind prea departe de centrul oraşului şi foarte greu de ajuns, mai cu seamă iarna. Nu avea statul destule terenuri centrale, trebuia oare neapărat ales acest loc "la marginea oraşului?”, ne transmite presa vremii.

Citeşte mai mult...

Biserica de piatră „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica de piatră din Rus este un monument arhitectonic edificat intre anii 1806-1815,fiind a doua biserică de piatră de pe domeniul Baia Mare in zona rurală. Anul trecut, 2015, s-au împlinit 200 de ani de cultură şi spiritualitate.

Citeşte mai mult...

Castelului Károlyi din Carei

Interiorul castelului Károlyi era dominat de holul de primire, pavat cu mozaic şi dotat cu şeminee uriaşe. Încăperea situată la intrarea secundară, dinspre sud, a castelului funcţiona ca sală de mese şi tot de aici este accesibilă capela familiei, situată tot la pater. Restul încăperilor de la acest nivel erau ocupate de slujitori sau constituiau spaţii de depozitare. La etajul I, aripa sudică era rezervată apartamentelor familiei Károlyi, iar majoritatea restului încăperilor funcţionau ca apartamente destinate oaspeţilor. După moartea lui Ştefan Károlyi, în anul 1907, membrii familiei nu mai locuiesc la Carei. În haosul creat de evenimentele sfârşitului de an 1918, multe dintre elementele de mobilier şi obiectele de valoare din interiorul castelului au dispărut. Perioada interbelică, ca urmare a unui acord dintre statul roman şi cel maghiar, obiectele de valoare rămase în castel (în special tablourile) au fost înapoiate familiei Károlyi. În perioada interbelică o parte a castelului este transformată în sanatoriu, iar restul găzduieşte un cazino. În timpul celui de al doilea război mondial, cu acordul familiei Károlyi, funcţionează aici o şcoală militară, transformată în spital militar în anul 1944. În perioada comunistă, castelul găzduieşte instituţii culturale de interes public: muzeul, casa de cultură şi biblioteca orăşenească. Astăzi, castelul găzduieşte o expoziție muzeală de interioare istorice care redau ambianța de odinioară a castelului și o expoziție de istorie locală.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Popăuţi

„Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă întru numele celui între sfinţi Părintelui nostru Arhierarhul şi făcătorul de minuni Nicolae, în anul 7004 (1496), iar al domniei sale anul al patruzecile curgător, luna septembrie, 30.” Aşa cum spune citatul scris pe faţada nordică a pronaosului mănăstirea este ctitorie a lui Ştefan cel Mare domn al Moldovei între anii 1457 și 1504.

Citeşte mai mult...

Muzeului de Etnografie

„Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor” spunea un citat celebru. Muzeul de etnografie din Botoşani adună pe un spaţiu restrâns cele mai importante colecţii populare săteşti din zona Botoşani. Intrând în acest muzeu rămâi fermecat de multitudinea de exponate legate de ocupaţiile din zonă, meşteşugurile, obiecte de mobilier, port popular, accesorii legate de sărbătorile importante de peste an.

Citeşte mai mult...

Ansamblul Arhitectural Sugălete Bistriţa

Unic în ţara noastră, ansamblul arhitectural Sugăletele este alcătuit din 13 clădiri supraetajate, construite în stilul gotic, cu influenţe renascentiste. Cele 13 clădiri sunt legate prin intrări largi sub forma unei galerii cu 20 de arcade semicirculare sprijinite pe 21 de stâlpi masivi din piatră, cu formă dreptunghiulară. Construit în perioada de înflorire a oraşului Bistriţa, după ce urbea medievală a primit dreptul de la a organiza târg şi folosit ca bazar pentru mărfuri şi adăpost pentru negustori pe timp de ploaie, Sugăletele constituie astăzi unul dintre cele mai frumoase şi atractive monumente ale oraşului Bistriţa.

Citeşte mai mult...

BISERICA ORTODOXĂ SFÂNTA TREIME GHIMBAV

Biserica Ortodoxă Sfânta Treime a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII – lea, în anul 1780, fiind ctitorită de bogatul negustor brașovean Ioan Boghici, cel care, de altfel a mai construit și alte biserici pentru românii din satele din Țara Bârsei. Biserica a fost zidită din piatră de calcar, piatră brută și cărămidă sub formă de dreptunghi treflat, fără clopotniță deoarece în acea perioadă românii nu aveau dreptul de a avea o biserică mai înaltă decât o casă obișnuită. Ulterior, în anul 1830, au fost adăugate: turnul – construit din cărămidă pe schelet de lemn și acoperit cu țiglă, șapte contraforți care sprijină zidurile și pridvorul. Biserica are o lungime de 18, 3 metri și o lățime de 7, 25 metri. La exterior, biserica are o înălțime de 4, 25 metri, iar în interior, în vârful arcului de boltă, măsoară 3, 95 metri. Turnul, construit cu patru fețe egale măsoară 15 metri. La interior, biserica este pictată în tehnica freco în anul 1961 în stil neobizantin. Pe zidurile exterioare se află 12 nișe pictate ulterior. În prezent, biserica se află în conservare și nu se mai slujește în ea, serviciul religios desfășurându – se în biserica nouă, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Citeşte mai mult...

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril

Singura biserică din România care, inițial, a fost lăcaș de cult musulman (geamie). Clădirea este cunoscută ca biserica fără turlă și este cea mai veche din oraș. Atracția turistică a acestei biserici este dată de combinația elementelor din arhitectură orientală, de rit musulman, cu elementele cultului ortodox. Biserica păstrează doar pe tavan elemente ale picturii musulmane, iar forma tavanului plat se potrivește mai mult cu arhitectura turcă.

Citeşte mai mult...

Biserica Ortodoxă Adormirii Maicii Domnului, Oradea

Desigur, punctul forte al acestui edificiu ecleziastic este luna. Mecanismul instalat în anul 1793, în turnul bisericii. Mecanismul care roteşte luna este conceput să facă o rotaţie completă în jurul axei sale în 28 de zile, indicând în acest fel fazele lunii, în funcţie de ciclul cotidian marcat de mecanismul de ceas. Cf. http://oradea.travel/?p=1915 Pe lângă acest reper fundsmrntal, biserica impresionează prin istoricul bogat şi reprezentarile murale iconografice. Pictura a fost restaurată integral după 1979, dar iconostasul este cel original. Originalitatea reprezentărilor murale se remarcă prin stilul bizantin, cu anumite elemente artistice formate în spaţiul românesc, străbătute de anumite influenţe occidentale, cum citim înediţia online a ziarului Lumina. Cf.http://ziarullumina.ro/biserica-cu-luna-din-oradea-marturie-a-spiritualitatii-crisene-37448.html

Citeşte mai mult...

Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae

Cu un stil baroc clasicizant, biserica datează din secolul al XIX-lea. Remarcabil este faptul că, acest lăcaş de cult se bucură de prezenţa în inventarul său a unor piese ornamentale şi de cult primite în dar de prelaţii greco-catolici de la capetele încoronate ale Imperiului Habsburgic, Maria Tereza şi Iosif al II-lea. Dintre acestea amintim, de pildă cele două trepiede monumentale aurite ce flanchează altarul, cum citim pe site-ul oradea.travel. În biserică sunt chipurile celor doi monarhi. Ele sunt în medalion, în spatele a două icoane, reprezentări ale Mântuitorului și Fecioarei Maria. Pe boltă, deasupra corului, este reprezentat episcopul Mihai Pavel alături de credincioșii săi. În biserică se află moaștele Sfântului Nicolae.

Citeşte mai mult...

Cetatea Oradea

Cetatea are o istorie milenară și, de asemenea, are toate atuurile de a se constitui într-un obiectiv turistic de prim rang nu doar pentru municipiul de pe malurile Crișului Repede, ci și pentru regiunea de vest a României și, în sens mai larg, pentru spațiul central-est european. Acest edificiu are un istoric bogat și este un loc încărcat de legende. Din acest punct s-a dezvoltat ulterior orașul meu, Oradea. Cf. http://oradea.travel/?p=1879 Cetatea Oradea, în felul în care se prezintă și astăzi - pentagonală, cu bastioane pe colțuri și șanț cu apă - a fost înălțată între anii 1570-1618 de arhitecți italieni, rămânând cea mai bine păstrată cetate în stil renascentist italian din Europa centrală. Cf. http://www.welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Cetate_r.htm

Citeşte mai mult...

Teatrul de Stat Regina Maria, Oradea

Sala este dispusă pe 3 nivele, oferind iniţial până la 1.000 de locuri, din care 578 pe scaune. Intrarea este încadrată de statuile zeiţei Comediei, respectiv a Tragediei. Aspectul exterior îmbină armonios stilul neoclasic, dominant în ansamblul faţadei, cu elemente neorenascentiste şi neobaroce, în timp ce finisajele şi ornamentaţiile interioare se impun printr-un accentuat ton rococo. Edificiul este structurat pe trei niveluri: sală, loji, balcon. În proiectarea sălii de spectacole s-a avut în vedere realizarea unei acustici perfecte. Este dotată şi cu o fosă pentru orchestră. Sala are în prezent o capacitate totală de 670 de locuri. Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Teatrul_de_Stat_din_Oradea

Citeşte mai mult...

Biserica Precista Piatra Neamț

Una din cele mai frumoase biserici ale municipiului Piatra Neamţ este, fără îndoială, Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Precista, din cartierul cu acelaşi nume. Această bijuterie monumentală este una din cele relativ noi construite în Piatra Neamţ, neavând nici măcar un secol de existenţă. Biserica Precista a fost construită începând din anul 1930 și a fost sfințită în anul 1947. Lucrarea s-a facut, după planurile realizate, de arhitecții Bolomei și Dortz, iar execuția lucrări s-a facut , de către constructorul Carol Zani și sculptorul Vincenzo Puschiasis. Conducerea lucrării a aparținut preotului Constantin Matasă. Icoanele din catapeteasmă, din biserica veche au fost făcute, se pare, în praf de aur, de un pictor grec.

Citeşte mai mult...

Manastirea Sfantul Ioan Iacob din Pojorata

Manastirea Sfantul Ioan Iacob din Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor se afla intr-o zona pitoreasca la altitudinea de 1100 m pe versantul Obcina Floreasca din Pojorata . Biserica este facuta din lemn , iar in interior se pot observa candelabrele din coarne de cerb.

Citeşte mai mult...

CASTELUL IULIA HAȘDEU

Bogdan Petriceicu Hașdeu a înălțat Castelul Iulia Hașdeu, după planuri desenate de el însuși, în memoria fiicei sale, care a murit, la vârsta de 18 ani. Castelul a fost conceput la început ca o catedrală, fiind finalizat ca o construcție din zidărie și fier, sub forma unei cruci imense care are așeazată în partea superioară statuia lui Hristos.

Citeşte mai mult...

MĂNĂSTIREA NEGOIEȘTI

Cel mai important monument istoric din judetul Călărași, Mânăstirea Negoiești este ctitorie a Domnitorului Matei Basarab.

Citeşte mai mult...

MĂNĂSTIREA SUCEVIȚA

Manastirea Sucevita, cu hramul Invierea Domnului, a fost construita in ultimele decenii ale secolului al XVI-lea, cu cheltuiala familiei de boieri Movila. Traditia aseaza pe valea raului Sucevita, intre dealuri, o biserica din lemn si o schivnicie de pe la inceputul veacului al XVI-lea.

Citeşte mai mult...

Memorialul Ipoteşti

Memorialul Ipoteşti cumprinde: Casa memorială Mihai Eminescu, Biblioteca Naţională de Poezie, Biserica familiei Eminovici, Casa ţărănescă de epocă, Muzeul Mihai Eminescu şi un corp administrativ al muzeului.

Citeşte mai mult...

CASTELUL PELEȘ

Atat la sfarsitul secolului al XIX-lea cat si acum, Castelul Peles este considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa, si primul electrificat in intregime de pe continent

Citeşte mai mult...

CASTELUL CORVINILOR

Aceasta cetate, de forma ovala, ridicată in secolul al XIV-lea, Castelul Corvinilor reprezinta una din cele mai frumoase si bine conservate constructii de acest gen din epoca medievala fiind cea mai vestita proprietate ale lui Iancu de Hunedoara impresionand prin prezenta sa ce domina orasul Hunedoara.

Citeşte mai mult...

Biserica Densuş din Ţara Haţegului

Biserica are o lungime de 30 de metri, latimea de 8 metri, inaltimea de 18 metri si un spatiu interior de 15 metri patrati. Zidurile au fost construite din caramizi cu inscriptii romane, capiteluri, pietre funerare, tuburi de canalizare, blocuri, marmura, coloane si statui luate din Ulpia Traiana. Pronaosul, in forma de L, este descoperit, strajuit de patru stalpi grosi, imbracati in pietre funerare. De asemenea, Masa Altarului este realizata tot dintr-o piatra funerara de pe care au fost sterse literele. Deasupra se afla doi lei care stau cu spatele unul la altul

Citeşte mai mult...

Ansamblul Bisericii Evanghelice din Rosia

Ansamblul bisericii fortificate din Rosia dateaza din anul 1225 si este compus din Biserica Evanghelica , construita in stil romanic, specific colonizarii sasesti din sec al XIII-lea, din Casa Parohiala ce dateaza din anul 1550, din Turnul-Clopotnita construit ulterior bisericii in sec al XV-lea si din Zidul Imprejmuitor construit in perioada sec al XV-lea. Ansamblul este inscris in lista monumentelor istorice si face parte din circuitul turistic al bisericilor fortificate din Transilvania fiind vizitata de mii de turisti anual. Preotul paroh al bisericii este pastorul Eginald Schlattner considerat cel mai cunoscut scriitor roman in Europa si in lume avand milioane de carti vandute.

Citeşte mai mult...

Biblioteca Centrală Universitară Carol I-Corpul Dacia

Biblioteca Centrală Universitară Carol I a fost inaugurată în martie 1895 ca fundaţia Regală B.C.U. Carol I. Proiectul a fost realizat de arhitectul casei regale, de origine franceză, Paul Gottereau. Astăzi include Unitatea Centrală, format din Corpul Fundaţiei de pe Calea Victorie, nr. 88, Corpul Dacia, Str. Boteanu, nr. 1 şi Corpul Boema, Str. Rosetti, nr. 2, Secţia Peagogică ,,I.C.Petrescu” şi 15 bibioteci afiliate, localizate în Universitatea Bucureşti. Corpul Dacia, de pe strada Boteanu, nr. 1 se află pe latura din stânga a corpului central.

Citeşte mai mult...

Palatul Suţu

Construit de postelnicul Costache Suţu, pe terenul adus ca zestre de soţia sa, Ruxandra Racoviţă, edificiul are aspectul unei castel romantic flancat de patru turnuri, minunând trecătorii, ce trec prin centru oraşului Bucureşti, de aproape trei secole. Palatul a fost printre primele clădiri din Bucureşti iluminate cu petro lampant. Pe fronton a fost montat blazonul famile Suţu, ce conţine însemnele heraldire ale celor două provincii româneşti: vulturul Munteniei şi zimbrul Moldovei. În interior te întâmpină o scară monumentală, ce se desparte la etaj, împodobită cu o oglindă veneţiană de peste 10 m2.

Citeşte mai mult...

Hanul Manuc

Unul dintre cele mai vechi hanuri din Bucureşti, care s-a bucurat de faimă în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Numele său vine de la Manuc Bei, figură legendară şi controversată din epocă. Hanul a găzduit pe demnitarii care au purtat negocierile de pace ce aveau să pună capăt războiului ruso-turc (1806-1812) şi să hotărăscă ocuparea Basarabiei de către Rusia. Redenumit Hotel Dacia, a găzduit, în anii de dinaintea Primului Război Mondial, întâlnirile politicienilor care doreau intrarea în război și unirea României cu Transilvania și Bucovina.

Citeşte mai mult...

Monumentul Eroilor

Construit pe locaţia Palatului Artelor, primul Muzeu Militar din Bucureşti distrus de incendiu în anul 1938 şi demolat în 1943, Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei, pentru socialism, aşa cum a fost denumit la început, a fost ridicat în cinstea militanţilor revoluţionari socialişti. Monumentul a fost conceput ca o necropolă, în semicercul din jurul monumentului aflându-se criptele cu rămăşiţele pământeşti ale liderilor Partidului Comunist. În 1991 mausoleul a fost dezafectat, osemintele fiind exhumate şi mutate în alte cimitire. Din decembrie 1991 monumentul se află în administrarea Primăriei Capitalei.

Citeşte mai mult...

Obeliscul „Buzău-1600”

Atracţia pricipală a Parcului Crâng, „Braniştea de la Buzău”, o reprezintă monumentul istoric Obeliscul„Buzău-1600”, care a fost realizat de sculptorul Gheorghe Coman, de numele căruia se leagă şi realizarea taberei de sculptură în aer liber de la Măgura. Acest monument a fost ridicat cu prilejul sărbătoririi a 1600 de ani de la prima menţiune documentară a municipiului Buzău (376-1976), a martizării Sfântului Sava Gotul în apele râului Buzău. Sculptura atinge 26,80 m înăţime şi fundaţia 14 m., iar pentru realizarea ei s-a folosit travertinul. La bază au fost aplicate basoreliefuri cu scene din istoria României, având ca figuri marcante pe Burebista, Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu.

Citeşte mai mult...

STATUIA ECATERINEI TEODOROIU, TG-JIU

Este un monument ce reprezinta statuia Eroinei de la Jii- cum era numita Ecaterina Teodoroiu, o statuie din piatra a acesteia din momentul in care aceasta a imbracat uniforma militara si a luptat in Primul Razboi Mondial .

Citeşte mai mult...

Paraclisul Sfântului Andrei

Încă de la intrare picturile datorită culoriilor vii iţi oferă o linişte şi o siguranţă deplină.Orice persoană care este pacient, angajat, aparţinător sau simplu vizitator poate beneficia oricând de un moment de reculegere sau de un sfat.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Socolul de Câmpie

Mănăstirea este situată într-o zonă pitorească, liniştită unde îşi desfăşoară activitatea trei vieţuitoare care duc o viaţă de obşte.

Citeşte mai mult...

Biserica ortodoxă “Naşterea Maicii Domnului” Filitelnic

Schitul Adormirea Maicii Domnului

S-au pus bazele acestui schit în anul 2009 într-o zonă mirifică, zămislită cu mare drag de Dumnezeu. Acest schit a fost finalizat cu ajutorul enoriaşilor şi toate aceste binefaceri au fost rânduite de părintele stareţ ieromonah Nichifor Ciocan, un vrednic slujitor al Domnului.

Citeşte mai mult...

Muzeul de Istorie Turda

În cadrul muzeului sunt expuse piese de arheologie preistorică, ceramica romană şi de provenienţă locală(opaiţe, teracote, obiecte din bronz), colecţia de etnografie deţine: ţesături, ceramică, piese de mobilier specifice zonei Arieşului.

Citeşte mai mult...

Biserica de lemn din Buzeşti

Biserica de lemn din Buzeşti se remarcă în primul rând prin turnul său impozant care are o înălţime de 22,3 m. Iniţial, turla bisericii avea înălţimea de 51 m şi era, la vremea aceea, una dintre cele mai înalte din satele maramureşene. În urma unei furtuni puternice, în 1962, turla s-a prăbuşit, fiind necesară o reparaţie capitală. Aceasta începe în anul 1964 şi se termină în 1987. Astfel, structura monumentală a acesteia este realizată din grinzi masive din lemn de stejar, cu fundaţie de piatră, impresionantă fiind silueta barocă a acoperişului ce-l diferenţiază net de familia monumentelor de lemn din aceeaşi epocă. Acoperişul este din şindrilă, în două trepte, cu a doua poală a acoperişului de mici dimensiuni şi la mare distanţă de prima treaptă. Foişorul este deschis şi este susţinut de 16 arcade. Coiful este octogonal şi are 4 turnuleţe (semn că satul avea Sfat al Bătrânilor), fiecare turnuleţ având la rândul său un foişor. Deasupra intrării se află un semi-coif care protejează o pictură cu Roata Vieţii. Spaţiul interior este compus din pridvor, pronaos, naos şi Sfântul Altar Masa şi Altarul sunt din piatră cioplită, orientarea acestuia fiind spre est. Dimensiunile reduse ale pereţilor nu au constrâns realizarea unui frumos decor mural. În biserica exista un frumos candelabru de lemn. Pictura interioară, realizată în sec. al XIX-lea, respectă caracteristicile impuse de Biserica Ortodoxă şi redau scene biblice. Aspectul exterior, alături de cel interior, este conceput dintr-o combinaţie extraordinară de elemente baroce.

Citeşte mai mult...

Vila Albatros-Parcul Marghiloman

Conacul Marghiloman, una dintre cele mai elegante clădiri din ţară, a fost construit de Iancu Marghiloman între anii 1883-1887 şi refăcut în 1893 de fiul său Alexandru Marghiloman, urmărind planurile arhitectului francez Paul Gottreau. În incinta sa se află Vila Albatros, ce avea ca principală destinaţie găzduirea oaaspeţilor. Vila Albatros, aflată la intrarea principală din parcul dendrologic Parcul Marghiloman şi a fost denumită după numele calului arab al lui Alexandru Marghiloman. Vila Albatros se compune din 16 camere la parter şi 15 camere la etaj, iar în imediata sa apropiere existau construcţii anexe, cum ar fi vila musafirilor, construcţii pentru grădinari, portari, 2 sere, uzine electrice, grajdurile pentru cai.

Citeşte mai mult...

Cetatea Dinogeţia

Numele cetaţii Dinogeţia este amintit prima dată în secolul II d.Hr. chiar şi de geograful Ptolemeu. Săparile arheologice începute în 1939 şi reluate în 1949, au avut ca prim scop descoperirea aşezării medieval timpurii (sec. X-XI), ale cărei urme se află astăzi deasupra ruinelor cetăţii romano-bizantine. Construcţiile romane fiind începute între secolele III-IV, iar cele bizantine între secolele X-XI.

Citeşte mai mult...

Casa memoriala Nicu Enea, Bacau

Casa memoriala face parte din Sectia de arta a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”- Bacau. Pictorul Nicu Enea (1897-1960) a locuit si a creat în acesta casa în perioada 1929 - 1960. În curte se afla un bust al artistului în piatra apartinând sculptorului Nicolae Enea.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Agapia

Mănăstirea Agapia denumită şi Agapia Nouă, pentru a se diferenţia de Agapia Veche, este o mănăstire ortodoxă de maici din România, fiind una dintre cele mai mari după Mănăstirea Văratec. Ansamblul Mănăstirii Agapia a fost inclus pe Lista monumentelor istorice incă din anul 2004, fiind alcătuit din următoarele şapte obiective:
 Biserica „Sf. Voievozi”
 Paraclisul „Naşterea Maicii Domnului”
 Biserica de lemn „ Sfântul Ioan Bogoslov”
 Chiliile
 Construcţiile din incintă
 Turnul clopotniţă
 Bolniţa de lemn „ Adormirea Maicii Domnului ”
 Casa Memorială „ Alexandru Vlahuţă ”

Citeşte mai mult...

Catedrala Romano-Catolică „Înălţarea Domnului” Satu Mare

Catedrala e realizată în stil neoclasic. Construcţia acestui impresionant monument s-a realizat în etape. Are un portal monumental şi fronton atic susţinut pe şase coloane, care se termină cu capiteluri corintice. Pe frontonul triunghiular e reprezentat simbolul celor trei virtuţi divine: credinţa, speranţa şi iubirea. Catedrala dispune şi de o colecţie de obiecte de artă păstrată în încăperi amenajate în vechea sacristie.

Citeşte mai mult...

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ “CALVARIA” SATU MARE

În zilele noastre această biserică, prin grija episcopiei romano-catolice, şi-a asumat o dimensiune ecumenică: duminica aici au loc consecutiv, liturghii (messe) pentru credincioşii catolici români şi germani.

Citeşte mai mult...

BISERICA REFORMATĂ “CU LANŢURI” SATU MARE

Biserica Reformată „Cu lanțuri” din Piața Păcii, Satu Mare, este un exemplu reușit de arhitectură bisericească. Declarată monument istoric, biserica a fost clădită în secolul al XVIII-lea, lucrările de zidire și amenajare desfășurându-se pe parcursul a 19 ani. Biserica reformată „Cu lanțuri” proiectată în stil baroc târziu clasicizant, îmbinând elemente baroce cu elemente clasice și cu detalii rococo (ornamentele ferestrelor și ușilor), este o astfel de bijuterie arhitecturală.

Citeşte mai mult...

BISERICA ORTODOXĂ “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” SATU MARE

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare, catedrală ortodoxă, este un exemplu al lăcașurilor de cult ce merită admirate, indiferent de credința personală. Bisericile sunt reprezentative pentru abilitatea omului de a crea din piatră bijuterii arhitecturale.

Citeşte mai mult...

TEATRUL DE NORD DIN SATU MARE

Actuala clădire a Teatrului de Nord din Satu Mare datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Totuşi, teatrul are o istorie mult mai veche, primul spectacol din Satu Mare având loc în anul 1790. Primele spectacole erau susţinute de către trupe ambulante, iar până la construirea primei clădiri a teatrului, diverse imobile au servit ca locaţie pentru reprezentaţiile artistice. Astăzi, instituţia este printre cele mai apreciate şi recunoscute din Ardeal. Secţia maghiară (cunoscută sub denumirea de Trupa Harag Gyorgy) şi cea română activează ambele sub management artistic propriu, însă cu gestionare economică şi administrativă comună.

Citeşte mai mult...

Biserica din lemn "Sf. Nicolae" sat Prisaca, com Valea Sării, jud Vrancea

Biserica de lemn "Sfantul Nicolae" din Prisaca a fost ctitorita in secolul al XVIII-lea folosindu-se o tehnica constructivă veche. Biserica s-a ridicat pe o temelie facuta din bolovani de rau, fiind inaltata din barne din lemn de stejar. Intreg edificiu a fost pardosit cu scanduri de lemn folosidu-se cioplitura si crestatura in realizarea unor ornamente geometrice, acoperisul fiind realizat din sarpanta de lemn cu invelitoare de sindrila. In interior, inca se mai pastreaza doua fragmente din vechea catapeteasma pictata in anul 1820 si donate de catre "Tetorii bisericii acesteia, Gheorghe Enoiu".

Citeşte mai mult...

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” este situată în centrul comunei și a fost construită în anul 1801 de către boierul Iordache Balș. Este considerată o oază de verdeață, liniște și spiritualitate, iar părintele paroh Vasile Ioniță este o gazdă primitoare ce întâmpină turiștii cu multe cuvinte de învățătură în ,,dulcele grai moldovenesc”.

Citeşte mai mult...

Schitul Nifon

Schitul Nifon,biserica aflata in mijlocul naturii,departe de civilizatia zgomotoasa este rezultatul ostenelii unor oameni deosebiti,de buna credinta si devotati. Mediul in care acesta a fost construit face din el un loc si mai fascinant,linistea locurilor patrunzand pana in adancul sufletelor crestinilor care viziteaza schitul.

Citeşte mai mult...

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Leorda

Din punct de vedere arhitectonic, edificiul este construit în totalitate din lemn, pe structură de piatră de râu, ceea ce a contribuit la trăinicia sa şi a avut un rol decisiv în păstrarea construcţiei în stare atât de bună până în prezent. În interior, surprinde prin claritatea şi originalitatea picturilor realizate pe bârne.

Citeşte mai mult...

Casa Silion

Casa Silion este construită într-un stil avangardist numit ,,Secession”, fiind dezvoltat de către artişti austrieci. Casa are o grădină mare cu o fântână arteziană la intrare, statui ce înfăţişează femei şi cu o faţada în arc sprijinit pe două turnuri circulare dispuse lateral.

Citeşte mai mult...

Biserica de lemn "Sfântul Ioan Evanghelistul"

Biserica a fost adusa din Fântânile de lânga Rohia din cauza că cei din Fântânile şi-au construit una nouă.

Citeşte mai mult...

Complexul Memorial Aleea Eroilor din Rovinari

Complexul Memorial Aleea Eroilor adaposteste o serie de monumente ridicate in cinstea celor ce si-au jertfit viata pentru apararea tarii,in cele doua razboaie mondiale.DE asemenea, a fost dezvelit si bustul sublocotenentului post-mortem Lixandru Constantin Laurentiu,care si-a pierdut viata intr-o misiune in Afganistan.

Citeşte mai mult...

Catedrala Reîntregirii Neamului / Catedrala Încoronării din Alba Iulia

Catedrala Reîntregirii Neamului sau Catedrala Încoronării a fost construită cu sprijinul Casei Regale a României, după planurile arhitectului Victor Ștefănescu. Arhitectura în stil bizantin a fost inspirată de Biserica Domnească din Târgoviște, vechiul loc de încoronare pentru voievozii valahi. Edificiul are formă de cruce greacă înscrisă. Intrarea în biserică se face printr-un pridvor deschis cu arcade mari, sprijinite pe patru coloane cu capiteluri. În nișele laterale din pridvor sunt fixate patru plăci de marmură cu inscripții comemorative care ilustrează patru evenimente importante: 1. Tipărirea Noului Testament de Mitropolitul Simion Ștefan la 1648; 2. Unirea de la 1600, înfăptuită de Mihai Viteazul; 3. Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan; 4. Refacerea unității spirituale a românilor. În interior se pătrunde printr-un pronaos dreptunghiular, cu trei unități de boltire în segment de arc de cerc, un naos îngust și altar. Iconostasul, mobilierul și stranele au fost realizate din lemn de stejar, cu motive decorative de inspirație brâncovenească. Pictura murală a fost realizată de pictorul Costin Petrescu în tehnica „al fresca” (frescă) și se înscrie în spiritul iconografiei tradiționale. De o parte și de alta a intrării, apar portretele suveranilor României Mari, Regele Ferdinand I Întregitorul și regina Maria. În timpul regimului comunist, cele două portrete au fost acoperite cu o peliculă de vopsea, fiind restaurate după 1989.

Citeşte mai mult...

Mănăstirea Râmeț

Mănăstirea Râmeț este unul dintre cele mai vechi așezăminte călugărești din Transilvania. Ridicată în Munții Trascăului, pe lîngă râul Geoagiului (dacica Germisara) într-un loc numit de mocani „Valea Mănăstirii”, bisericuța cu hramul Izvorul Tămăduirii poartă ascunse în zidurile-i firave nu puține taine. Se cunoaște cu precizie că al treilea strat de fresce de pe zidurile interioare a fost pictat de Mihu de la Crișul Alb în 1377. Acest element face din lăcaș unul dintre puținele biserici românești de piatră databile, poate, în secolul XIII.

Citeşte mai mult...

Palatul principilor din Alba Iulia

Palatul Principilor sau Palatul princiar a fost construit în secolul al XV-lea, având rolul de reședință a principilor Transilvaniei, fiind modificat și extins în secolele al XVI-lea–al XVII-lea. Inițial, clădirea a avut drept destinație de reședință pentru capitulul episcopal, adică locul unde se redactau și se autentificau acte. Din secolul al XVI-lea, a fost reședință princiară, iar pentru o perioadă de 11 luni, în anii 1599 și 1600, edificiul a servit ca reședință a voievodului Mihai Viteazul

Citeşte mai mult...

CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI

CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI - cetate ridicată de domnitorul Petru I Mușat (1375 - 1391) la marginea de est a orașului Suceava, de unde se poate vedea întreaga vale a râului Suceava. În 1388, Petru a mutat capitala de la Siret la Suceava. Cetatea a fost fortificată de Ștefan cel Mare. A rezistat la asediile lui Mahomed al II-lea (1476) și ale lui Ioan Albert (1497). A fost distrusă de domnitorul Dumitrașco Cantacuzino în 1675, la ordinul otomanilor. A fost restaurată între anii 1970-1980 și 2013-2014.

Citeşte mai mult...

Monumentul eroilor din Tarniţa

Monument situat in sat Tarnita, comuna Oncesti, judetul Bacau, construit pentru a elogia eroi neamului cazuti pe campul de lupta in Primul razboi mondial.

Citeşte mai mult...

CASA MEMORIALĂ PETRE ŞTEFĂNESCU GOANGĂ, BRĂILA

CASA MEMORIALĂ PETRE ŞTEFĂNESCU GOANGĂ este situată ân apropierea locului de promenadă al localnicilor, fiind artera care măsoară şi astăzi ca şi în trecut, pulsul comercial al oraşului. Clădirea beneficiază de o arhitectură deosebită în stil neoclasic.Casa a aparţinut pictorului Petre Alexandrescu bunicul marelui cântăreţ de operă şi pedagog PETRE ŞTEFĂNESCU GOANGĂ.

Citeşte mai mult...

BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI SI SFANTUL MUCENIC EMILIAN DIN DUROSTORUM”—Parohia OGREZENI

Biserica este declarata Monument istoric. Pictura este realizata in fresca,in stil Bizantin,deosebita de cea a bisericilor din zona noastra, avand o coloristica aparte. Icoanele sunt pictate de catre Nicolae George Sorin iar catapeteasma este sculptata de catre cunoscutul Pr.Niculescu Oglinzanu Gheorghe.

Citeşte mai mult...

„Muzeul de Arheologie și Istorie” Cucuteni

„Muzeul de Arheologie și Istorie de la Cucuteni” , este un muzeu, care în decursul timpului a căpătat o adevărată valoare cultural-istorică , scoțând la lumină una din cele mai vechi civilizații de oameni din preistorie ,pe geto-daci ,care locuind pe aceste teritorii au lăsat urme adânci în istorie. Aici la Muzeul Cucuteni , strămoșii noștri geto-daci, care au trăit pe aceste meleaguri vreme îndelungată de timp , intre secolele III-V î.n.Hr. au lăsat in urma lor o faimoasă cultură, de ceramică de Cucuteni și un inestimabil tezaur descoperit în anul (1959) de obiecte de podoabă de exemplu „mărgele cu ochi”, arme și diferite uneltele de lucru si vânătoare care au dus la constatarea unui adevărat sit arheologic, punând în valoare această faimoasă cultură și civilizație străveche de la Cucuteni. În decursul sapăturilor arheologice ce s-au estimat pe o durată lungă de timp in această zonă , au dus la descoperirea unei camere funerare cu un mormânt principal de origine geto-dacic, de incinerație datând din secolul IV î.n.Hr, prevăzut cu o gură de deschidere, având o înălțime de 3,35m și diametrul de 35m, fiind investigat între anii 1979-1982 de către studenții Universității de istorie Alexandru Ioan Cuza din Iași, și care este adăpostit sub o dimensională clădire tumulară, unde, în interiorul mormântului, s-au găsit oase arse de om, după ritualul lor de îngropare prin ardere, fragmente și chiar oale întregi de ceramică spartă ritual, iar pe lângă acestea, s-au mai găsit și râșnițe, vetre, altare și cuptoare cu astfel de ceramică spartă ritual, cu motive de incizii geometrice, animaliere, umane și, păsări ,reprezentate prin culoare: roșu cărămiziu, negru ciocolatiu și galben sau alb pal, simbolizând reprezentarea fertilității și a fecundității de origine animală, și care pe lângă acest mormânt principal, din această cameră funerară, s-au mai găsit încă trei morminte secundare și un mare ansamblu de ceramică și podoabe.

Citeşte mai mult...

Biserica”Sf.Arhangheli Mihail si Gavriil”

Biserica”Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” reprezintă un lăcaș de cult din lemn situată pe malul Bistriței. A fost construită în 1818 de locuitorii din zonă. Acest lăcaș este realizat în stil moldovenesc cu influiențe transilvănene.

Citeşte mai mult...

CASA BÂNTUITĂ DIN VOROVEȘTI

Obiectivul pe care l-am ales este reprezentat printr-o casă tradițională din zona noastră (satul Vorovești, com.Miroslava), o casă a unor oameni mai înstăriți (rezultă acest lucru și din dimensiunea construcției). Carcteristicele construcției (materialele din care este realizată, dimensiune, amplasarea camerelor) sunt elemente care au devenit actuale (în prezent punându-se din nou accent pe materiale ecologice, pe mateiale naturale, etc).

Citeşte mai mult...

MONUMENTUL EROILOR

La Uricani sunt două locații în care sunt cinstiți eroii neamului (căzuți în cel de-al doilea război mondial): una în care există un monument închinat soldaților din Uricani (lângă școala veche - foto1) și alta în care sunt mormintele ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă de la Uricani (pe deal - foto2).

Citeşte mai mult...

    

Organizatori

Organizator: 
  »   Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig
Parteneri:
  »   Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  »   Palatul Național al Copiilor București
  »   Palatul Copiilor Botoșani
  »   Palatul Copiilor Bacău
  »   Clubul Copiilor Odobești.

    

Contact organizatori

Prof. Cristian Vatamanu
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig
cristis.cris@gmail.com
Facebook cristis.cris
Google Plus cristis
Twitter cristis.cris
Linkedin cristis.cris
Website cristis.ro

    

Contact

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”
Str. David Creangă, Comuna Pipirig, județul Neamț
Telefon: 0233-252014, Fax: 0233-252014
Email: licpipirig@yahoo.ro