Descoperă monumente românești
Autentificare

Autentificare utilizator

Autentificarea pe site-ul Concursului Național ”Descoperă Monumente Românești” -- momentan indisponibil

Autentificare Creare cont Închidere

Atracții turistice în județul București

Image Map
  • JUDEȚUL BUCURESTI

    Din acest județ sunt încărcate în site un număr de monumente.

Curtea Veche-Bucuresti

Prima atestare documentară a cetății o găsim într-un hrisov adresat de Vlad Țepeș lui Andrei, Iova și Drag cu ocazia întăririi obcinelor acestora de la Ponor (Oltenia) și a scutirii lor de obligațiile față de domnie: vama oilor, a porcilor, albinăritul, găletărit, vinărici, dijme, cositul fânului, posade, podvoade și cărături. În textul documentului așternut pe pergament în limba slavă, limba oficială a cancelariei Țării Românești, unde se menționează că s-a "scris în septembrie 20 în cetatea București, în anul 6968" (1459).

Citeşte mai mult...

Statuia ecvestră a Regelui Carol I al României

Statuia ecvestră a regelui Carol I al României a fost inaugurată la 10 mai 1939, pe atunci Ziua Națională a țării noastre, la 100 de ani de la nașterea lui Carol I. Statuia originală a fost topită în timpul regimului comunist, iar din bronzul ei a fost turnată Statuia lui Lenin din București. Statuia actuală este realizată tot din bronz și are o înălțime totală de 13 metri, din care 7 metri statuia propriu-zisă și 6 metri soclul.

Citeşte mai mult...

Monumentul Eroilor Aerului (Monumentul Aviatorilor) - cod LMI: B-III-m-A-19953

Monumentul Eroilor Aerului, situat în Piața Aviatorilor, lângă parcul Kiseleff, în imediată vecinătate cu Muzeul Antipa, una dintre cele mai vechi instituţii de cercetare a biodiversităţii şi de educare şi culturalizare a publicului și cu Muzeul Național de Geologie este un reper turistic și istoric demn de București. Monumentul comemorativ care reprezintă spiritul sacrificiului aviatorilor este un omagiu adus eroilor aerului - cele patru statui de bronz care urcă treptat, în formă de spirală, în jurul obeliscului reprezintă ”Sacrificiul Eroilor Aerului”, în vârf, figura înaripată semnifică ”Victoria Aviației” iar numele eroilor aerului morți la datorie între anii 1920-1935, sculptate în 13 plăci de bronz, amintesc trecătorului grăbit, importanța meseriei de pilot, pericolul care pândește la fiecare zbor, fie de transport de persoane, de marfă, utilitar, pe timp de război ca și pe timp de pace. Construcția a fost finalizată în anul 1935 și are o fundație de 2,5 metri cu 27 de stâlpi de beton armat de diferite dimensiuni și înălțimi; patru dintre ei urcă până în vârful obeliscului, la 17 metri de sol, având la mijloc, o bară de fier, care pătrunzând un metru în interiorul statuii, susține figura înaripată (corpul aparține cunoscutului boxer de culoare Joe Louis numit ”Brown Bomber” iar capul, unuia dintre piloții renumiți ai momentului). Materialele folosite - statuile au fost turnate în bronz (15 tone) la Turnătoria V.V. Rășcanu din București, soclul (cu trei etaje, primele două fiind circulare) și obeliscul, au fost construite din beton armat de firma Tomat & Comp., și au fost placate cu piatră de Banpotoc din Munții Apuseni, județul Hunedoara.

Citeşte mai mult...

Monumentul Km. 0

La Bucureşti, Kilometrul 0 a fost stabilit de către topografii care au executat primele hărţi, în centrul oraşului, în faţa bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Proiectul a fost conceput de arhitectul Horia Creangă, nepotul scriitorului Ion Creangă şi arhitectul Ştefan Niculescu şi realizat de sculptorul Constantin Baraschi în 1937. Tradiţia a fost preluată din Roma antică, acolo unde se află piatra de hotar aurită, Milarium Aureum, monument ridicat de împăratul Cezar Augustus în anul 20 î. Hr. în centrul Forului Roman. Toate drumurile erau considerate ca plecând din acest punct, de unde si expresia: “toate drumurile duc la Roma”

Citeşte mai mult...

Ateneul Român

Ateneul Român este o clădirea simbol pentru Bucureşti, realizată într-o combinaţie de stil neoclasic cu stil eclectic, construită după planurile arhitectului francez Albert Galleron. Ateneul a fost ridicat în Grădina Episcopiei, teren ce aparţinea familiei Văcăreştilor. Mulţi contemporani au criticat amplasamentul ... căci locul ales era socotit ca fiind prea departe de centrul oraşului şi foarte greu de ajuns, mai cu seamă iarna. Nu avea statul destule terenuri centrale, trebuia oare neapărat ales acest loc "la marginea oraşului?”, ne transmite presa vremii.

Citeşte mai mult...

Biblioteca Centrală Universitară Carol I-Corpul Dacia

Biblioteca Centrală Universitară Carol I a fost inaugurată în martie 1895 ca fundaţia Regală B.C.U. Carol I. Proiectul a fost realizat de arhitectul casei regale, de origine franceză, Paul Gottereau. Astăzi include Unitatea Centrală, format din Corpul Fundaţiei de pe Calea Victorie, nr. 88, Corpul Dacia, Str. Boteanu, nr. 1 şi Corpul Boema, Str. Rosetti, nr. 2, Secţia Peagogică ,,I.C.Petrescu” şi 15 bibioteci afiliate, localizate în Universitatea Bucureşti. Corpul Dacia, de pe strada Boteanu, nr. 1 se află pe latura din stânga a corpului central.

Citeşte mai mult...

Palatul Suţu

Construit de postelnicul Costache Suţu, pe terenul adus ca zestre de soţia sa, Ruxandra Racoviţă, edificiul are aspectul unei castel romantic flancat de patru turnuri, minunând trecătorii, ce trec prin centru oraşului Bucureşti, de aproape trei secole. Palatul a fost printre primele clădiri din Bucureşti iluminate cu petro lampant. Pe fronton a fost montat blazonul famile Suţu, ce conţine însemnele heraldire ale celor două provincii româneşti: vulturul Munteniei şi zimbrul Moldovei. În interior te întâmpină o scară monumentală, ce se desparte la etaj, împodobită cu o oglindă veneţiană de peste 10 m2.

Citeşte mai mult...

Hanul Manuc

Unul dintre cele mai vechi hanuri din Bucureşti, care s-a bucurat de faimă în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Numele său vine de la Manuc Bei, figură legendară şi controversată din epocă. Hanul a găzduit pe demnitarii care au purtat negocierile de pace ce aveau să pună capăt războiului ruso-turc (1806-1812) şi să hotărăscă ocuparea Basarabiei de către Rusia. Redenumit Hotel Dacia, a găzduit, în anii de dinaintea Primului Război Mondial, întâlnirile politicienilor care doreau intrarea în război și unirea României cu Transilvania și Bucovina.

Citeşte mai mult...

Monumentul Eroilor

Construit pe locaţia Palatului Artelor, primul Muzeu Militar din Bucureşti distrus de incendiu în anul 1938 şi demolat în 1943, Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei, pentru socialism, aşa cum a fost denumit la început, a fost ridicat în cinstea militanţilor revoluţionari socialişti. Monumentul a fost conceput ca o necropolă, în semicercul din jurul monumentului aflându-se criptele cu rămăşiţele pământeşti ale liderilor Partidului Comunist. În 1991 mausoleul a fost dezafectat, osemintele fiind exhumate şi mutate în alte cimitire. Din decembrie 1991 monumentul se află în administrarea Primăriei Capitalei.

Citeşte mai mult...

MUZEUL NAȚIONAL AL POMPIERILOR-FOIȘORUL DE FOC, BUCUREȘTI

Clădirea este în prezent monument istoric, cu codul B-II-m-B-18722. Este ridicată în anul 1890, în locul Turnului Colței, care datând din anul 1715, a fost demolat în anul 1888. Foișorul de Foc a fost conceput și cu rolul de rezervor de apă, pe lângă cel de foișor de foc. Punctele forte ale acestui edificiu îl constituie materialele, machetele și obiectele care se regăsesc în actualul muzeu.

Citeşte mai mult...

Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie (cunoscut ca Palatul CEC)

Palatul CEC este unul dintre cele mai vizitate monumente din București, având o locație cu o bogată istorie și o arhitectură deosebită. Este construit în stil eclectic și se termină cu o cupolă de sticlă și metal. Intrarea este încununată de un froton în semicerc sprijinit de câte o pereche de coloane de stil compozit. Cele patru volume de colț, decorate cu frontoane și steme, sunt acoperite de cupole în stil renascentist. O cupolă mult mai mare acoperă holul central al edificiului, în care funcționează diferite ghișee ale instituției. Decorația judicioasă a fațadelor, echilibrul volumelor care îl compun fac din acest palat un interesant monument de arhitectură a orașului. Finisajele de excepție ale fațadelor și echilibrul volumelor încântă ochiul privitorului și în interiorul edificiului, cupola sub formă de vitraliu, impresionează prin dimensiune și adăpostește picturile murale apaținând lui Mihail Simonidi („Fortuna distribuind bunurile ei României în urma Independenței”și „Munca”). Din păcate, compozițiile aflate în principalele săli ale palatului nu mai există astăzi. A rămas totuși somptuoasa scară principală, realizată din marmură și grilaje din fier forjat în formă de lauri.

Citeşte mai mult...

Arcul de Triumf - București

Acest monument-simbol al capitalei României a fost realizat din beton armat, granit de Deva și marmură de Rușchița după planurile arhitectului Petre Antonescu.
Are formă paralelipipedică cu o singură deschidere, o înălțime de 30 de m, ocupă o suprafață de 300 m2, iar golul arcadei are 10 m lățime și 17 m înălțime. În fiecare pilon, câte o ușă de bronz oferă accesul spre scări ce conduc la terasa aflată la 27 m înălțime.
Fațada sudică este împodobită în partea superioară cu 2 medalioane de bronz ce înfățișează chipul Regelui Ferdinand și cel al Reginei Maria. Deasupra lor se află câte un relief ce înfățișează Victoria.
Pe fațada nordică apar medalioane ce înfățișează Bărbăția (un războinic bărbos ce poartă sabie) și Credința (un tânăr ce poartă o cruce); deasupra lor apar alte Victorii.
Fațadele laterale conțin, înscrise în piatră, proclamațiile regelui Ferdinand către țară, cu ocazia intrării în război, respectiv cu ocazia încoronării de la Alba Iulia.
Pe pietrele bolții sunt inscripționate numele bătăliilor din Primul război mondial.

Citeşte mai mult...

Schitul Darvari

Schitul Darvari a fost ctitorit în anul 1834, de către Mihail Darvari și soția sa Elena, născută în familia Buzeștilor. Prima obște monahală s-a constituit aici un an mai târziu, în 1835, când 12 călugărițe au fost aduse la schit, pentru a săvârși slujbele mănăstirești. În tot acest timp, slujeau aici preoți de mir.

Citeşte mai mult...

MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS

Biserica Stavropoleos a fost ridicată în anul 1724, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, de către arhimandritul Ioanichie Stratonikeas. Biserica Stavropoleos este inclusă în Lista monumentelor istorice din România, având codul de clasificare B-II-a-A-19464.

Citeşte mai mult...

PALATUL BRAGADIRU

Palatului Bragadiru a fost ridicată între anii 1894-1895, de omul de afaceri Dumitru Marinescu Bragadiru, pe fostului Pod al Calicilor, denumire dată intrării în orașul București din partea de sud. După Războiul de Independență strada este redenumită Calea Rahovei, în memoria bătăliei din 1877, denumire purtată și în prezent. În epocă a fost cunoscut sub numele de Colossul, fiind opera arhitectului austriac Anton Shuckerl. Stilul eclectic, amintește de alte edificii ridicate în capitală în aceeași perioadă, cum ar fii: Camera de Comerț, Palatul Poștelor sau Palatul C.E.C.
Palatul Bragadiru avea o spectaculoasă sală de bal, care putea funcționa și ca sală de teatru sau de concerte, cu scări în spirală în stil Normand, oglinzi venețiene și balcoane în stil victorian, o bibliotecă, o popicărie, numeroase camere, magazine și birouri ce funcționau la parter. Grădina de vară și terasa completau armonios această clădire.

Citeşte mai mult...

Biserica Mărcuța

Biserica Mărcuța este un locaș de cult ortodox regăsit în sectorul 2 al Bucureștiului. Aceasta îmbină într-un mod armonios atât cultura exprimată prin religie și legăturile spirituale cu geniul universal al liricului, Mihai Eminescu, poetul nepereche, cât și cultura reprezentată de conexiunile istorice pe care monumentul le postulează față de trecutul poporului român.

Citeşte mai mult...

Casa Melik - Muzeul Theodor Pallady

Casa Melik este un monument istoric reprezentativ al arhitectutilor tradiționale românești. Ea prezintă planimetrie de casă boierească. cu influențe ale arhitecturii vernaculare. Are un cerdac din lemn închis cu geamuri, scără interioară tot din lemn, și acoperiș cu streașină lată. La intare, în curtea casei ne întâmpină o grădină impresionantă.

Citeşte mai mult...

CASTELUL LUI VLAD ȚEPEȘ

Construit după planurile arhitecților Ștefan Burcuș și Vasile Ștefănescu, monumentul reprezintă o reproducere, la scară mică, a Cetății Poenari, ridicată în secolul al XV-lea de Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești, în locul numit Cheia Argeșului. De aici și denumirea sub care este cunoscută clădirea în prezent.

Citeşte mai mult...

Biserica Rusă

Secțiunea II
Oamenii cu chipul senin, despovărați de grija treburilor zilnice, se îndreptau pioși spre intrarea în biserică pentru a cinsti memoria Sfântului Gheorghe, "marele purtător de biruință", cum îi spunea bunica.

Citeşte mai mult...

Biserica Rusă - scurt istoric

Secțiunea I
Ca monument de patrimoniu religios universal, Biserica Rusă bucureșteană prezintă un multiplu interes, atât din punct de vedere architectonic cât și istoric, dar și pentru credincioșii creștini-ortodocși și turiști.

Citeşte mai mult...

Un om de seamă - Bustul lui Alexandru Obregia

Secțiunea I
Scurtă prezentare

Citeşte mai mult...

Statuia lui Alexandru Obregia

Secțiunea III
Fotografii

Citeşte mai mult...

Monumentul Eroilor Neamului

Secțiunea I
Scurt istoric și prezentare

Citeşte mai mult...

Mausoleul eroilor

Secțiunea III
Fotografii ale monumentului bucureștean

Citeşte mai mult...

Legenda Romei - Statuia lupoaicei

Secțiunea I
Scurt istoric și prezentare

Citeşte mai mult...

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Krețulescu

Secțiunea III
Fotografie artistică

Citeşte mai mult...

Palatul CEC

Secțiunea III
Grafică

Citeşte mai mult...

Biserica Domnească Curte Veche

Secțiunea I
Șerban Cantacuzino la 1715, a refăcut pictura originală a pisaniei, ocazie cu care a adăugat la intrare un frumos chenar de piatră, sculptat în stil renascentist. În anul 1758 Vodă Constantin Mavrocordat a mărit biserica, adaugându-i două paraclise, transformând-o astfel într-o inedită biserică cu trei altare distincte. Acestea au fost dărâmate de arhitecţii lui Bibescu Gheorghe și Barbu Ştirbei (1842-1843; 1849-1856). Urmele zidurilor fostelor paraclise se văd în curtea bisericii, sub forma unor pavaje peste temelii.

Citeşte mai mult...

Biserica Domnească "Buna Vestire" "Sf. Anton" Curtea Veche

Secțiunea IV
Fotografii

Citeşte mai mult...

Muzeul National de Geologie

Secțiunea II

Citeşte mai mult...

Fântâna-foișor Cantacuziono

Secțiunea I
Fântâna a fost construită pentru a înlocui o altă fântână monument care se deteriorase. Ea a fost construită pe niște blocuri de piatră masive având aspect paralelipipedic cu stîlpi și basorelief.

Citeşte mai mult...

Fântâna CANTACUZINO

Secțiunea III
Fotografii

Citeşte mai mult...

In amintirea Bunicului meu, arhitetctul Octav Doicescu

Secțiunea II
Fantana Zodiac – Parcul Carol

Citeşte mai mult...

Fantana Zodiac –Parcul Carol

Secțiunea I
Prezentare PPT

Citeşte mai mult...

Biserica Domnească Curte Veche

Secțiunea I
Biserica Curtea Veche este cea mai veche biserică din București, ctitorie a domnului Mircea Ciobanu și a servit timp de două secole drept loc de încoronare a domnilor Țării Românești. Biserica poartă hramurile Buna Vestire și Sfântul Anton și este unul dintre numeroasele lăcaşuri de reculegere din centrul tumultuos al Capitalei, care atrage zilnic credincioși.

Citeşte mai mult...

Biserica Domnească "Buna Vestire" "Sf. Anton" Curtea Veche

Secțiunea III
Fotografii

Citeşte mai mult...

Casa lui Anton Pann

Secțiunea I
Casa din strada care acum îi poartă numele dezvăluie momente importante din viața și activitatea lui Anton Pann. Dar el „trebuie de-abia descoperit”, după cum bine sublinia Tudor Arghezi, el este „unul din miracolele literaturii noastre” (Perpessicius), mereu autentic și veșnic.

Citeşte mai mult...

Înainte spre trecut... Palatul Șuțu

Secțiunea II
În inima Bucureştiului, la kilometrul zero al capitalei, vis-a-vis de Biserica Colţea, purtând cu mândrie o istorie de aproape 200 de ani, două porţi mari de metal, împodobite cu doi lei care ţin între lăbuţe un soare imens, se deschid într-o curte îngrijită. Aveam să aflu că, mult mai mare, odinioară, aceasta adăpostea plante şi păsări exotice, fântâni asemănătoare celor de la Versailles, dar şi pitici ornamentali şi ciuperci colorate de grădină. Avangardiste pentru secolul al XIX-lea sunt şi balcoanele celor două faţade, dar şi marchiza metalică de la intrare.

Citeşte mai mult...